Jogi nyilatkozat english português magyar České deutsch

Energiaínség

A főzés bolygónk egyharmadán

 

Összefoglalás

A installáció a főzéshez a XXI. században használt technológiai megoldások és azok hozzáférhetősége közötti hatalmas különbségek tárgyalása révén az energiaínség kérdését állítja reflektorfénybe. Konkrét tárgyi eszközöket mutat be, amelyeket falusias közösségekben, szerte a világon széles körben használnak főzés céljára.

A 2000. év alkalmából tett Milleniumii Nyilatkozatban (‘Millennium Declaration’) valamennyi ország elkötelezte magát, hogy előmozdítja a fejlődést és a technológiai megoldások egymással való megosztását szolgáló világméretű partnerséget a szegénység globális léptékben való felszámolása érdekében. Függetlenül a roppant technológiai előrelépések és vívmányok által biztosított lehetőségektől, amelyek néhányak rendelkezésére állnak, az emberi nem egy része a fejlődés alapvető feltételeihez, mint például az energiához való hozzáférés lehetősége nélkül éli életét. Az energia különösen fontos, amikor a főzésről van szó, de az emberiség csaknem egyharmada úgy főz, hogy közvetlenül a biomasszát használja tüzelőanyagnak. Ez egészségügyi panaszokat okoz (különösen nőknél és gyerekeknél), de az erdőirtás révén ökológiai problémákat is von maga után.

Részletek

 • A kiállítás főzéshez használt hagyományos eszközöket és edényeket mutat be, olyanokat, amelyeket az úgynevezett fejlődő országok sok szegény vidékén még mindig használnak. Szerepel benne egy házilag készült fatüzelésű tűzhely. Továbbá ki van állítva egy tüzelő előállításához alkalmazott balta, tűz mellett használt ülőalkalmatosságok, egy gőzölögtető, és a víz hűtéséhez hagyományosan használt korsó. Sok látogató számára ősi időkből fennmaradt régészeti leleteknek tűnnek, de valójában néhány évesnél nem régebbiek.
 • Ezeket a tárgyi eszközöket az energiaínségről és a szilárd tüzelőanyagok nyílt konyhai tűzhelyeken való használatának veszélyeiről szóló információ kíséri.
 • Az installáció az ősi leletek kiállításának hagyományos módját követi annak ellenére, hogy azok közül egyik sem több tíz évesnél és nemrégiben még használatban volt. Ez az egyes vidékek magas technológiai fejlettsége és a más vidékek ember milliárdjainak óriási technológiai lemaradása közötti paradoxont szemlélteti.
 • Az eszközöket bemutató négy tárló a Museo Mundial egy másik, a múzeum épületének harmadik emeletén megtekinthető kiállítás óriásplakátjai mellett van elhelyezve. Ez a kiállítás Az éhes bolygó címet viseli. Néhány plakát hasonló tűzhelyekről és korsókról készült képeket mutat be, hogy a látogatók még jobban láthassák, és el tudják képzelni azok használatát.
 • A tárgyakat egy magángyűjtemény adta kölcsön. A kiállítást olyan szövegek teszik teljessé, amelyek az energiaínségről, valamint a gazdag és az úgynevezett fejlődő országokban folytatott élet közötti nagy különbségekről szólnak.
 • Az installáció az Ezredévi Fejlesztési Célok (‘Millennium Development Goals’) 1. pontjára („A nyomor és éhezés felszámolása”) és 8. pontjára („Globális partnerség a fejlődésért”) utal. A bizonyos országokban uralkodó feltételekről nyújtott információ segít megtalálni azokat az embereket és vállalatokat, amelyek a helyzetről szóló ismeretek terjesztésével hozzá tudnak járulni az energiaínség csökkentéséhez és globális partnerség kiépítéséhez.
Museo Mundial_CZ_Cooking_1

Az installáció a főzéshez használt hagyományos eszközöket és edényeket mutat be

Museo Mundial_CZ_Cooking_2

A tárgyi eszközöket az energiaínségről és arról szóló információ kíséri, hogy milyen veszélyei vannak a szilárd tüzelőanyagok nyílt konyhai tűzhelyeknél való használatának

Museo Mundial_CZ_Cooking_3

Ki van állítva egy saját használatra szánt, tüzelő céljára szolgáló faanyag előállításához alkalmazott balta és hasító eszköz is

  Költségvetés + egyéb források

  Szükséges kiadások:

  PP tervezés és grafika

  375 €

  PP – egy cseh család

  134 €

  Talapzat

  279 €

  Angol fordítás

  96 €

  Kirakatok bérlése

  231 €

  Alkotóelemek szállítása és felállítása

  654 €

  Összesen

  1769 €

  Hogyan készül - lépésről lépésre

  1. lépés:

  A téma kiválasztása

  Találtunk valakit, akinek a tulajdonában volt néhány olyan használati tárgy, amelyet egy olyan afrikai faluban használnak, ahol nincs főzés céljára igénybe vehető energiaszolgáltatás. Jó gondolatnak tűnt azokat nyilvánosan kiállítani. A folyamat négy hetünket vette igénybe.

  2. lépés:

  Információgyűjtés

  Kiindulásképpen információt kellett gyűjtenünk a hagyományos technológiai megoldások használatáról. Végeztünk némi kutatást, megkérdeztünk embereket, akik szemtanúként tudtak ott létükről beszámolni, beszereztünk néhány fényképet.

  Ugyanakkor kutatásokat végeztünk az úgy nevezett fejlődő országok energiaügyi helyzetével kapcsolatosan, különösen azon térségek helyzetéről, ahol nincs áramellátás, sem bármilyen infrastruktúra vagy modern technológiai, amelyet főzéshez lehetne használni.

  Gyűjtöttünk információt azokról az egészségügyi kockázatokról, amelyeket a széntüzelésű tűzhelyen való főzés okoz, különösen, ha azt kémény nélkül használják, ami megszokott dolog egyes vidékeken.

  3. lépés:

  A kiállítás és a kísérőszövegek elkészítése

  Az általunk végzett kutatás befejeztével több megbeszélést folytattunk az építésszel és a szakértőkkel arról, hogy milyen módon fejthetné ki a kiállítás  legerősebben hatását. Úgy határoztunk, hogy látszólag hagyományos kiállítás formájában valósítjuk azt meg. Így a látogató elsőre az fogja gondolni, hogy ténylegesen ősi tárgyakkal van dolga, és csak utólag jön rá, hogy azok olyan eszközök, amelyeket szegény családok konyhájukban szerte a világon jelenleg is használnak. Elhatároztuk, hogy magyarázó szövegeket is mellékelünk, és megegyeztünk abban, hogy azokat a vitrinek oldalán helyezzük el.

  4. lépés:

  A vitrinek

  A következő lépésben elkezdtünk vitrineket keresni. A megfelelő vitrinek elfogadható áron való beszerzése problémát jelentett. Kapcsolatba léptünk néhány intézménnyel, de minden eredmény nélkül. Végül is méltányos áron egy prágai múzeumtól sikerült bérbe vennünk. Építészünk nagyon nagy segítséget nyújtott ezeknek a problémáknak a megoldásában. Ez a szakasz körülbelül négy hetünket vette igénybe.

  5. lépés:

  A látvány megtervezése

  Az ötödik lépés a szövegek elkészítése és kinyomtatása, valamint a kiállítás látványának megtervezése volt. Az előkészületek és a nyomtatási munka két hetünkbe került. Azért nem kellett hozzá hosszabb idő, mert az Educon már sok éve foglalkozik az úgynevezett fejlődő országok energiaügyi helyzetével és az energiaínséggel.

  6. lépés:

  Kivitelezés

  A tervek múzeumon belüli kivitelezését egy, a feladatra szakosodott vállalat végezte, amely egyúttal megszervezte a vitrinek helyszínre szállítását is.

  Kiértékelés

  Előnyök és hátrányok

  Előnyök

  • A tárgyalás és az eszközök elkészítése során nagyon jó volt az együttműködés az építésszel, aki a vitrineket felajánlotta.
  • A múzeummal való együttműködés eredményeképpen nagyon jó helyre, a témájában hasonló, Az éhes bolygóról szóló nagy blokk mellé került az installáció, így a kettő nagyon jól kiegészíti egymást.

  Hátrányok

  • A világ gazdag és szegény részei közötti szakadéknak és az életlehetőségek közötti különbségeknek nagyobb hangsúlyt is lehetett volna adni. Például kiállíthattunk volna modern konyhai eszközöket is, hogy jobban kiemeljük az ellentétet a bolygónk legszegényebb és leggazdagabb lakói által használt technológiai megoldások között.
  • Ez az installáció felvetette a program egy sajátos problémáját. Nem állt rendelkezésünkre bontására elkülönített pénz, ami pedig ennek az installációnak az esetében komoly költséggel járt, mivel vissza kellett a vitrineket szállítanunk a múzeumba. Úgy határoztunk, hogy félreteszünk némi pénzt erre a célra.

  Látogatói visszajelzések

  • Elemzés folyamatban

  Internetes linkek és egyéb források

  Nemzetközi Energiaügynökség: Főzéshez használható energia a fejlődő országokban

  www.iea.org/publications/freepublications/publication/cooking.pdf

  Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet: A háztartási tűzifa használatának egészségügyi kihatásai a fejlődő országokban

  www.fao.org/docrep/009/a0789e/a0789e09.htm

  Newsweek: A fejlődő országokban milliók által használt tűzhelyek csendes gyilkosok

  www.newsweek.com/stoves-used-millions-developing-countries-are-silent-killer-285969

  Educon: A téma összefoglalása

  www.educon.cz/en/?id=134-how-1-3-of-mankind-cooks

  Nemzeti Mezőgazdasági Múzeum (Csehország): A múzeum honlapja angolul

  www.nzm.cz/en/

   This website has been produced with the assistance of the European Union.
  The contents of this publication are the sole responsibility of the Museo Mundial project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

   EU