Právní upozornění english português magyar České deutsch

Energetická chudoba

Jak vaří jedna třetina lidstva

 

Shrnutí

Instalace osvětluje téma energetické chudoby tím, že ukazuje na propastné rozdíly v technologiích, které se ještě v 21. století používají pro vaření, a v jejich dostupnosti. Ukazuje různé exponáty – nástroje, které se běžně používají v odlehlých chudých komunitách při vaření.

V Miléniové deklaraci se v roce 2000 všechny státy světa zavázaly vytvořit světové partnerství pro rozvoj a sdílet technologie, aby se v globálním měřítku vymýtila chudoba. Bez ohledu na enormní technologický pokrok a dílčí úspěchy při odstraňování chudoby, žije část lidstva bez přístupu k základním podmínkám pro rozvoj, jako je energie. Energie je obzvláště důležitá pokud jde o vaření, ale téměř třetina lidstva vaří přímým spalováním biomasy. Což způsobuje zdravotní problémy (většinou žen a dětí), a také to způsobuje ekologické problémy kvůli odlesňování.

Podrobnosti

 • Instalace ukazuje tradiční nástroje a nádobí pro vaření, které se stále používají v mnoha chudých oblastech v rozvojových zemích: ručně vyrobený vařič na dřevěné uhlí, tradiční sekery a motyka používané na vlastní výrobu palivového dřeva a dřevěného uhlí, sedačky k ohništi, tradiční odpařovací chladnička na uchovávání chladné vody. Mnoha návštěvníkům to připadá jako archeologické předměty z dávných dob, ale ve skutečnosti nejsou starší než několik let.
 • Exponáty doplňují informace o energetické chudobě a o nebezpečích spojených se spalováním pevných paliv na otevřeném ohni v kuchyni.
 • Instalace se tváří jako tradiční výstava pravěkých artefaktů, i když vlastně nejsou starší než 10 let a stále se používají. Poukazuje tak na paradox toho, jak vysoce jsou některé regiony technologicky rozvinuté a jak rozdílně žijí miliardy lidí v jiných částech světa.
 • Čtyři vitríny s exponáty jsou umístěny vedle velkého panelu z další instalace projektu Museo Mundial nazvané „Hladová planeta“, na začátku expozice ve třetím patře muzea. Jsou tam i plakáty s fotografiemi podobných kamen a keramiky, takže návštěvníci si ještě lépe mohou představit, jak se v praxi používají.
 • Exponáty jsou vypůjčeny z osobních sbírek. Expozice je doplněna texty o energetické chudobě a o velkých rozdílem mezi životem v bohatých a rozvojových zemích.
 • Instalace se vztahuje k Rozvojovým cílům tisíciletí 1 („Odstranit extrémní chudobu a hlad“) a 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“).
Museo Mundial_CZ_Cooking_1

Instalace ukazuje tradiční nástroje pro vaření a nádobí

Museo Mundial_CZ_Cooking_2

Exponáty doplňují informace o energetické chudobě a nebezpečích spojených se spalováním pevných paliv na otevřeném ohni v kuchyni

Museo Mundial_CZ_Cooking_3

Součástí instalace jsou také sekery a motyka používané na vlastní výrobu palivového dřeva a dřevěného uhlí

  Rozpočet a zdroje

  PP design and Graphic

  375 €

  PP – Czech family

  134 €

  Pedestal

  279 €

  Translation to English

  96 €

  Rent of show-cases

  231 €

  Transport of mobiliary and implementation

  654 €

  Total

  1769 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr tématu

  Našli jsme majitele několika artefaktů používaných pro vaření v afrických vesnicích bez přístupu k energiím. Přišlo nám zajímavé vystavit je pro veřejnost. Vlastníkem byla nezisková organizace z oblasti rozvojových politik, orientovaná na transfer technologií a proto byla otevřená a vstřícná. Proces trval čtyři týdny.

  2. krok:

  Shromažďování informací

  Nejprve jsme museli shromáždit informace o užívání tradičních technologií. Učinili jsme několik rešerší, vyptávali se lidí, kteří s nimi mají osobní zkušenost, hledali fotografie.

  Zároveň jsme prováděli rešerše o situaci s energiemi v tzv. rozvojových zemích, zejména v oblastech, kde není elektřina ani další infrastruktura či moderní technologie, které by byly použitelné pro vaření.

  Shromažďovali jsme i informace o zdravotních rizicích, které přináší vaření na kamnech na dřevěné uhlí, zejména pokud jsou používána bez komínu, jak je běžné v některých oblastech.

  3. krok:

  Příprava výstavy a textů

  Po provedení rešerší jsem měli několik diskusí s architektem a odborníky o tom, jak udělat výstavu co nejpůsobivější. Rozhodli jsme se ji udělat ve formě zdánlivě tradiční expozice. Takže na první pohled by si měli návštěvníci myslet, že jde o archeologické exponáty, a teprve později by jim mělo dojít, že jsou to vlastně věci, které používají v současné době chudé rodiny po celém světě. Rozhodli jsme se také přidat pár vysvětlujících textů a dohodli se umístit je po stranách vitrín.

  4. krok:

  Vitríny

  V dalším kroku jsme sháněli vitríny. Nebylo jednoduché najít vhodné vitríny za rozumnou cenu. Bezvýsledně jsme oslovili několik institucí. Nakonec jsme narazili na možnosti pronajmout si je za rozumnou cenu od jiného pražského muzea. Náš architekt nám s tím ochotně pomáhal. To vše trvalo asi čtyři týdny.

  5. krok:

  Vizualizace

  Pátým krokem byla příprava a tisk textů a vytvoření vizualizace výstavy. Přípravné práce a tisk nám zabraly dva týdny. Šlo to celkem rychle díky tomu, že Educon se věnuje problematice energií pro rozvojové země a energetické chudoby mnoho let.

  6. krok:

  Implementace

  Implementaci v muzeu jsme svěřili specializované firmě, která také zorganizovala převoz vitrín.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Domluva i příprava nástrojů probíhaly v dobré spolupráci s architektem, který nám také pomohl získat vitríny.
  • Ve spolupráci s muzeum jsme instalaci umístili na velice dobré místo vedle expozice Hladová planeta, což je podobné téma, takže se obě instalace dobře doplňovaly.

  Zápory

  • Mohli jsme více zdůraznit propast mezi bohatými a chudými částmi světa a rozdíly v životních podmínkách. Například jsme mohli instalovat i moderní kuchyňské vybavení, abychom ukázali jasněji propast mezi druhy technologií používaných nejchudšími a nejbohatšími obyvateli planety.
  • Tato instalace nám také ukázala určitou chybu v projektu. Nevyčlenili jsme si totiž peníze na ukončení výstavy, což nám v případě této instalace přinese jisté náklady, protože musíme dopravit vitríny zpět do muzea, odkud jsme si je půjčili. Rozhodli jsme se proto na tento účel nějaké peníze ušetřit.

  Odkazy a další zdroje

  Mezinárodní energetická agentura: Energie pro vaření v rozvojových zemích

  www.iea.org/publications/freepublications/publication/cooking.pdf

  Organizace pro výživu a zemědělství: Zdravotní dopady na domácnosti používající palivové dříví v rozvojových zemích

  www.fao.org/docrep/009/a0789e/a0789e09.htm

  Newsweek: Kamna používaná miliony lidí v rozvojových zemích jsou tichými zabijáky

  www.newsweek.com/stoves-used-millions-developing-countries-are-silent-killer-285969

  Educon: Informace k tématu

  www.educon.cz/?id=123-jak-vari-tretina-lidstva

  NZM: Web Národního zemědělského muzea v Praze

  www.nzm.cz

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU