Jogi nyilatkozat english português magyar České deutsch

Nemi egyenjogúság

Egyenrangú méltóság, egyenlő jogok?

 

Összefoglalás

Ez az installáció az „öntudatra ébredés” kifejezés értelmezését és kifejtését helyezi a középpontba. Azt vizsgálja, vajon mit is jelent pontosan az öntudatra ébredés? Hogyan érhető el? Mi a legjobb módszer, amely hatékonynak bizonyult ennek elérésében? És vajon mit jelent az öntudatra ébredés fogalma nekünk, a világ északi felén élő nőknek / férfiaknak.

Az installációt egy marokkói nomád kunyhó közvetlen közelében helyezték el. Ez azért fontos tény, mert maga az installáció is alkalmazza az észak-afrikai környezet jellegzetes tárgyait: például a nomádok körében népszerű, jellegzetes alacsony asztalkát. De a helyszínválasztás talán ennél is fontosabb vonatkozásban utal a központi témára: az Afrika északi és központi területein, valamint a Nyugat-Ázsiában élő nők különösen hátrányos helyzetűek a tanulás, önképzés terén, ezért a világ többi részéhez képest sokkal kevesebb fizetett munkalehetőség várja őket. Ezen kívül a nyugati szemlélő könnyen hajlamos „csöndes háttérszereplőnek” tekinteni a közép ázsiai nőket, akiknek élettere éles ellentétben áll a „modern” és „felszabadult” Európával. Ez esetben sokat segít, ha saját múltunk és jelenünk eltéréseit hasonlítjuk össze. Például így derülhet ki, hogy Németországban a családon belüli erőszak csak 1997 óta büntetendő, és nők által betölthető kormányzati tisztségek, cégvezetői posztok kvótája még mindig vita tárgya.

A tanuláshoz, a politikai szerepvállaláshoz és az anyagi önállósuláshoz való jog olyan célkitűzés, amelyeket a Millenniumi Fejlesztési Célok közül a harmadik részletesen kifejt. A résztvevő ENSZ tagállamok célja „előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését". Az installáció felhívja a figyelmet az eddig elért eredményekre, miközben nem feledkezik meg olyan kérdésekről sem, hogy vajon a világ más tájain élő lányoknak, asszonyainak még mindig ugyanazokkal a régi akadályokkal kell-e megküzdenie – vagy a jelenkor új problémákat hozott és új megoldásokat kíván?

Részletek

Az installáció részei:

 • Egy transzparens, amelyen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikke szerepel, azaz: „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.” Ezt a kijelentést állítják szembe a nemi megkülönböztetés néhány tipikus példájával.
 • Egy alacsony asztalka, négy székkel.
 • Egy kártyapakli, amelynek lapjain játékos módon hasonlítják össze a német nők életét és történelmi helyzetét a világ más táján élő nőkével. Az installáció kiegészítői azok a könyvek, amelyekből arab és afrikai nők élettörténetét ismerhetjük meg.
 • Négy tábla, vagy transzparens – olyan jellegű, amilyet politikai demonstrációkon látni – amelyek mindegyike egy fontos, a nemi egyenjogúsággal kapcsolatos témára hívja fel a figyelmet:
  1. A nők által az oktatás, a gazdaság, és a politika terén elért eredmények.
  2. Mit jelent az „öntudatra ébredés”? Ennek megválaszolását segíti az a szubjektív felmérés, amelyben a látogatók szavazhatnak az öntudatra ébredéssel és a nemi egyenjogúsággal kapcsolatos kérdésekben.
  3. A nők elleni erőszak gyakorisága.   Ez a téma ihlette azt a két dokumentumfilmet, amely a Marokkói Büntető Törvénykönyv §475 paragrafusa, illetve a nők elleni erőszak ellen tiltakozik, illetve…
  4. Manal al-Sharif küzdelmét mutatja be, aki a nők autóvezetéshez való jogáért harcolt.
 • Az installáció információkkal ad a Millenniumi Fejlesztés Célkitűzéseivel kapcsolatban elért fejleményekről is. Hasznos tanácsokkal szolgál a nők „öntudatra ébredésének” gyakorlati megvalósításával kapcsolatban, továbbá olyan lányokat, asszonyokat mutat be, akik példaértékű kiállásukkal komoly eredményeket értek el, és megváltoztatták a körülöttük élő közösség életét. Az installáció egyúttal önreflexióra is buzdít azáltal, hogy játékos formában ugyan, de kellő komolysággal áttekinti a nők történelmi múltját – persze főként Németországra, ezen belül is Nürnbergre fókuszálva leginkább. 
Überblick_gender

A nemi egyenjogúsággal foglalkozó installáció összképe

Table_Gender

Az alacsony asztalkán tematikus kártyapakli, és témával kapcsolatos könyvek találhatóak

Plakat_Gender

A négy poszter egyike a nők autóvezetési jogáért küzdő Manal al-Sharifnek előtt tiszteleg

Surrounding Area_Gender

Az installációt közvetlenül egy marokkói nomád kunyhó mellett helyezték el

  Költségvetés + egyéb források

  Szükséges kiadások:

  Teljes körű tervezés, design

  420 €

  Poszter nyomtatása

  207 €

  4 információs tábla A2 méretben

  107 €

  5 csomag játékkártya (csomagonként 37 darab 75 x 100mm-es, laminált kártya)

  246 €

  Adatgyűjtés becsült költségei

  107 €

  Asztal, 4 székkel

  400 €

  Könyvek az arab országokban élő nők helyzetéről

  25 €

  Táblagépek, műszaki segédeszközök

  300 €

  További kiegészítők, hirdetőtáblák, transzparensek, stb.

  40 €

  Összesen

  1852 €

  Hogyan készül - lépésről lépésre

  1. lépés:

  Tájékozódó felmérés

  Keressük fel a múzeumot, amellyel a közös munkát tervezzük, és tanulmányozzuk át alaposan az aktuális kiállításokat.

  2. lépés:

  A tartalom kiválasztása

  Egyidejűleg határozzuk meg a témát és a célkitűzést, amellyel foglalkozni szeretnénk. Minden installáció kivitelezését komolyan befolyásolja a kiválasztott múzeum és az ott kiállított tárgyak jellege. Lehetőleg válasszunk olyan helyszínt, ahol a háttérkiállítás tárgyai valamilyen módon kapcsolódnak az installáció témájához, például úgy, hogy tipikusan – és sztereotípiáktól sem mentes módon – a női élet részei. (Például a hagyományos női öltözékek, háztartási munkaeszközök, a térség híres asszonyai, művészei.) 
  Tartsuk szem előtt, hogy közérthető és könnyen felismerhető kapcsolatot kell teremtenünk az installáció és a múzeum kiállítási tárgyai között.
  → Próbáljunk a lehető legkevésbé eltávolodni az eredetileg kiválasztott alaptémánktól. Keressük meg a helyi vonatkozású tartalmakat, döntsük el, kivel és milyen stílusban szeretnénk elmondatni a történetet.

  Szűkítsük le a választásunkat a téma egy konkrét kérdésére, amely kellően sokrétű, de mégis jól körülírható. Például dönthetünk úgy, hogy részletesen kifejtjük a Millenniumi Fejlesztési Célok 3. pontját – de akár a női nemi csonkítás hagyományát is kielemezhetjük.
  → Mivel a nemi különbségek végtelenül sok, komplex téma alapjául szolgálhatnak, könnyű elkalandozni és vakvágányra tévedni a feldolgozás során. Épp ezért célszerű, ha tudatosan legfeljebb 1-2 témát próbálunk kielemezni. A mi installációnk például csak a globális helyzet áttekintésére és a nők vezetési lehetőségeinek kielemzésére szorítkozott.

  Dolgozzunk ki különleges módszereket, amelyeket mind felhasználhatunk elképzelésünk megvalósításához. A kivitelezés megkezdése előtt mérjük fel a helyszín térbeli adottságait és a múzeum technikai felszereltségét, határozzuk meg a megszólítani kívánt célcsoportot, továbbá döntsük el, mennyi pénzt szánunk a megvalósításra.
  → Legyünk szerények: mértéktartó módon kezdjünk neki a munkának, ugyanis a megvalósítási folyamat során úgyis felmerülnek még további ötletek, kiegészítenivalók. Készüljünk fel, hogy a váratlanul felmerülő költségekre is jusson a költségkeretből! Praktikus ötlet, ha figyelemfelkeltő olvasmányokkal egészítjük ki az installációt. Esetünkben például a nők jogaival foglalkozó könyveket helyeztünk ki, amelyekbe beleolvashattak az érdeklődők. 

  3. lépés:

  Munkaterv

  Először csak nagy vonalakban vázoljuk fel a tervet, és vessük össze saját ötleteinket a munkacsapat többi tagjának elképzeléseivel. Ennek a tervnek már tartalmaznia kell egy hozzávetőleges költségvetést is, mert ebből felmérhetjük, mennyire reális tervünk megvalósítása. A költségvetés mellett ki kell térnünk a megvalósításhoz szükséges időbeosztásra is. Ha sikerült közös megállapodásra jutnunk összegezzük a tervet, majd küldjük körbe a projektben érintett valamennyi partnernek.
  → Írjuk le a kivitelezési terv minden lépését, hogy később is pontosan emlékezzünk az apró részletekre. Például a „játékkártyák készítése” egyetlen, egyszerű lépésnek tűnik, de valójában sok feltétele van annak, hogy megvalósulhasson: a tervezői és lektori munkától a szerzői jogokon át a laminált papír beszerzéséig.

  4. lépés:

  A kivitelezők megbízása

  Kérjünk pontos árajánlatot a kivitelezés minden lépésére. Tárgyaljunk több kivitelezővel és gyűjtsünk be többféle árajánlatot, hogy végül a legkedvezőbbet választhassuk ki. Hasonlítsuk össze a végső ajánlatot az általunk korábban készített költségvetési tervvel, és változtassunk, finomítsunk rajta, amennyiben szükséges. Esetünkben többnyire a múzeumi kollektíva saját erőforrásaira hagyatkoztunk – például azzal a fénymásolóval dolgoztunk, amellyel máskor is szoktunk.

  5. lépés:

  A tartalom kidolgozása

  Tervezzük meg és írjuk le az információs táblára szánt tartalmat. Ez nagyon időigényes folyamat, mert a tények, adatok felkutatása aprólékos munka. Kérjük meg csapatunk tagjait, hogy már a korai tervezési szakaszban is nézzék át a vázlatokat, mert így elkerülhetőek az esetleges félreértéseket. Az információk közlése során próbáljunk a lényegre szorítkozni.

  6. lépés:

  Grafikai anyag, kiegészítő képek

  Válasszunk olyan képeket, grafikákat, videókat, amelyekkel kellőképpen alátámaszthatjuk mondanivalónkat. Kérjünk engedélyt az egyes kiadványok szerzői jogainak tulajdonosaitól, hogy felhasználhassuk az anyagot oktatási célra. Persze vannak olyan esetek, amikor fizetnünk kell egyes anyagok használati jogáért, de az ENSZ, a UNICEF, a WHO és egyéb hasznos, tematikus oldalak többnyire ingyen is lehetőséget és segítséget biztosítanak az információk lefordításához, felhasználásához.
  → Nemzetközi szervezetek anyagainak sokszorosításához többnyire ki kell töltenünk egy online is beküldhető, engedélykérő formanyomtatványt.  Felgyorsíthatjuk az engedélyezést, ha személyesen beszélünk az ügyben illetékes személlyel. Ennek könnyen utánajárhatunk, ha alaposan áttanulmányozzuk az adott szervezet honlapját. Ugyanez igaz a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekre is.
  → A téma ismertetését követő mini-szavazáshoz a QR-kóddal megnyitható kérdőívet a „SurveyMonkey” ingyenes, web-alapú felméréseinek felhasználásával állítottuk össze. De persze sok egyéb módszer is van a kérdésfeltevésre. Próbáljuk ki munkatársainkon, barátainkon, melyik a leghatékonyabb. Mérjük fel, hogy elég egyszerűek, egyértelműek-e a kérdések és ahhoz az eredményhez vezetnek-e, amivel dolgozni lehet.

  7. lépés:

  A tesztmodell elkészítése

  Próbáljuk ki az asztalt és a székeket. Ha szeretnénk kideríteni, hogyan mutat majd a transzparensekre szánt felirat eredeti méretben, akkor használjunk kivetítőt, amely képes a szükséges méretre nagyítani, és a falra vetíteni a tervezett szöveget. Az A2 méretű táblák tesztmodelljét akár sima fénymásolatként is elkészíthetjük, hogy megnézhessük, valóban beleillenek a tervünkbe.
  → Nyomtassuk ki a transzparensek, hirdetőtáblák anyagát, mert csak így kaphatunk reális képet a választott színekről.

  8. lépés:

  A játék felépítése

  Gyűjtsük be a társasjátékhoz szükséges valamennyi információt. Válasszunk ki 37 olyan eseményt a nők történelméből, amelyek különös helyi, nemzeti vagy nemzetközi jelentőséggel bírnak.  A kártya fehér, elülső oldalán szerepel az esemény – hátsó, piros oldalán annak dátuma. A játékosok feladata: megfelelő időrendi sorrendbe tenni az eseményeket, anélkül, hogy megnéznék a kártyák hátoldalát. Írjuk le a játék szabályait, majd teszteljük kollegáinkon és barátainkon. Valóban egyértelmű minden szabály?
  → Próbáljunk olyan eseményeket keresni, amelyek kapcsolódnak saját városunk/régiónk történelméhez.
  → Ne csak egy kártyacsomagot nyomtattassunk, inkább készüljünk több paklival, mert a látogatók hajlamosak hazavinni pár lapot „szuvenírként”, és ettől előbb-utóbb használhatatlan lesz az installáció. Bár a játékot úgy tervezték, hogy egy-két hiányzó lap még ne gátolja meg a játék menetét, nagyobb hiányzó mennyiség esetén már gondoskodnunk kell az utánpótlásról.

  9. lépés:

  Az asztal elkészítése

  Beszéljük meg elképzeléseinket az áccsal, és minél előbb kezdjük neki a kivitelezésnek. Nekünk kell mérlegelnünk, mi a kedvezőbb: ha felkérünk egy helyi vállalkozót, vagy ha magunk végezzük el a munkát, a projektben érintett kollegáink segítségével. A Nürnbergi Természettudományi Múzeum gyakran működik együtt a többi városi vagy megyei intézménnyel. Ez előnyös a múzeum számára, mert jóval olcsóbb lesz a kivitelezés. Hátránya viszont, hogy nem tudni pontosan, mikorra készül el a megrendelt munka, ez pedig csúszásokhoz, késésekhez vezethet.
  Mindig egyeztessünk időpont a kivitelezővel, ugyanis a kiszállítás késése komoly gondokat okozhat – amint az a mi esetünkben is történt.

  10. lépés:

  Végső ellenőrzés

  Konzultáljunk a tervezővel a transzparensek és a táblák végső megjelenését illetően. Nyomtassuk ki előzetesen egy papírra, hogy lássuk a valódi színeket.

  Kisebb javítások: Az ideális végeredményhez sok apróbb korrekciós folyamaton át vezet az út. Egyeztessünk a tervezővel, és szükség esetén 2-3-szor is módosítsunk. Ha belefér a költségvetésbe, kérjünk fel profi lektort, aki áttekinti az installáció teljes szöveganyagát.
  → Derítsük ki, kik azok a múzeumi illetékesek, akiknek hozzájárulása elengedhetetlen az installáció sikeres kivitelezéséhez. Törekedjünk hatékonyságra, hogy minimalizáljuk az időveszteséget. Tegyük egyértelművé a javítanivalókat minden érintett fél számára.

  11. lépés:

  Az installáció elhelyezése a múzeumban

  Utolsó simítások: Ha elfogadtuk a tervező munkáját, a végső változattal keressünk fel egy nyomdaipari céget. Azt is gondoljuk át, hogyan szeretnénk majd rögzíteni az elkészült transzparenst – a plafonhoz, vagy netán a falhoz. Ekkor derülhet ki, hogy szükség lesz-e még valamilyen eszközre. Esetünkben kiselejtezett fogasokat használtunk az installáció tábláinak rögzítéséhez.

  Kiértékelés

  Előnyök és hátrányok

  Előnyök

  • Az installáció könnyen idomul a rendelkezésre álló térhez.
  • Mindig könnyen aktualizálható, hiszen az önálló táblák elkészítése nem jár túl sok költséggel.
  • A játékkártyák beindítják a beszélgetést, és az emlékek felidézését. Az idősebb emberek még személyes tapasztalatból is emlékezhetnek az elhangzó tényekre.
  • A látogatók szeretnek leülni, ezért különösen vonzó lehet egy pihenésre, játékra csábító installáció.

  Hátrányok

  • A szubjektív szavazási kérdőívet, valamint a filmet, a megadott QR-kód alapján lehetett volna megnyitni, de nem sok látogató rendelkezett a kód beolvasására alkalmas készülékkel, vagy éppenséggel nem szerettek volna ilyen tartalmú filmet nézni privát telefonjukon. Az eredeti tervek szerint az installációhoz mellékelt táblagépeket használhatták volna erre a célra, de végül jogi és technikai okok miatt nem sikerült ingyenes internet hozzáférést biztosítanunk. 
  • A fent említett problémák miatt a „szavazógép” – amely egyben a látogatószám mérését is szolgálta volna – nem láthatta el tervezett feladatát.

  Tanulságok

  • Nagyon sokrétű témával dolgoztunk – de még így sem sikerült kitérnünk minden vonatkozására. Tanulság: a kevesebb néha több… A kiegészítő információkat QR-kódok segítségével tekinthették volna meg a látogatók, de csak néhányan szántak időt erre – lásd: a fent említett „Előnyök / hátrányok” alpontban.

  Látogatói visszajelzések

  • A látogatók többsége különösen nagyra értékelte az installáció játékos, interaktív jellegét.

  Internetes linkek és egyéb források

  Az ENSZ Nemek Egyenlőségével és a Nők Felemelkedésével foglalkozó Egysége (UN Women): 2010. júliusában az ENSZ Közgyűlése megalkotta ENSZ Nemek Egyenlőségével és a Nők Felemelkedésével foglalkozó Egységét. A szervezet honlapjának elérhetősége

  www.unwomen.org

  Egészségügyi Világszervezet (WHO): Az Egészségügyi Világszervezet által összeállított tájékoztató a nők nemi megcsonkításáról

  www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

  Egészségügyi Világszervezet (WHO): 2013. évi jelentés a nők elleni erőszak gyakoriságáról

  www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en

  Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ (UN): Letölthető jelentés a Millenniumi Fejlesztés Célkitűzéseiről

  www.un.org/millenniumgoals/news.shtml

  „475 – Amikor a házasság büntetés”: A fiatal filmrendező Nadir Bouhmouch alkotása a Marokkói Büntető Törvénykönyv §475-ös paragrafusa ellen. Ez az a törvény, amely engedélyezi a kiskorú elleni nemi erőszakot, amennyiben az elkövető házasságot köt a sértettel. A dokumentumfilm feltárja az okokat, amelyek a marokkói társadalom tehetetlenségét eredményezték a nők és a gyermekek elleni erőszak megelőzésével kapcsolatban. A törvényt végül 2014-ben eltörölték.

  www.youtube.com/watch?v=1VLEQvzpa8U

  Manal al Sharif: A női aktivista egy TED-előadás keretében beszél a szaúd-arábiai nők jogaiért folytatott küzdelmeiről

  www.ted.com/talks/manal_al_sharif_a_saudi_woman_who_dared_to_drive

   This website has been produced with the assistance of the European Union.
  The contents of this publication are the sole responsibility of the Museo Mundial project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

   EU