Jogi nyilatkozat english português magyar České deutsch

Méltányos kereskedelem

Méltóságteljes élet

 

Összefoglalás

A Museo Mundial oktató kiállításának célja, hogy felhívja a figyelmet a Fair Trade – azaz a Méltányos Kereskedelem – célkitűzéseire, különös tekintettel arra, hogy a termékek előállításának és terjesztésének kölcsönös egyezségen, átláthatóságon, tiszteleten és a nemzetközi kereskedelmet jellemző méltányosságon kell alapulnia. A fenntartható fejlődés célkitűzéseivel összhangban levő Méltányos Kereskedelem az emberi jogok tiszteletét garantálja a teljes termelési folyamat során.

Globalizált világunkban, ahol a termékekhez való hozzáférés rég túllépett az országhatárokon, nem hunyhatunk szemet az általunk fogyasztott termékek előállításának háttértörténete fölött. Ismernünk kell az adott terméket, és tudnunk kell, milyen szerepet tölt be a fejlődési ciklusban. De vajon hogyan közelítsük meg ezt a témát, hogy egyúttal a problémafelvetés okára is fény derüljön? Ezért találtuk ki ezt a társasjátékot, amelyben a látogatók „kérdezz-felelek” kvíz kártyák segítségével elméletben és gyakorlatban is feldolgozhatják a témát.

Részletek

 • Mi az, amit valójában tudunk a vásárolt termékekről? Azt biztosan, hogy a túlzott mértékű termelés és disztribúció okozta környezetvédelmi problémák után az emberi kihívásokkal is szembe kell néznünk. Sőt, mit több, biztosítanunk kell, hogy a teljes termelési folyamatot – élelmiszer esetén az ültetéstől a kézbevételig tartó szakaszt – az emberi méltóság, illetve a társadalmi, környezeti és gazdasági értékek teljes tisztelete jellemezze. Hogyan valósulhat meg mindez? A Méltányos Kereskedelem elősegítésével.
 • Az installáció a Méltányos Kereskedelem témájával foglalkozó társasjáték formájában készült el.
 • Logikai játékról van szó, amelyben a játékosoknak a Méltányos Kereskedelem jellemzőit leíró útvonalon kell végighaladnia. Az út minden egyes szakaszán találunk pár színben és grafikailag is eltérő ikont. A megváltozott színkód értelmezéséhez el kell olvasni egy kvíz kártyát. A kártyákon szereplő kérdéseket kétféle nehézségi fokozatban állították össze, alkalmazkodva az eltérő korosztályú gyerekek tudásszintjéhez.
 • Az installációt a régi kávészállító zsákokból készült ülőpárnák teszik teljessé.
Museo Mundial_PT_Trade_1

Az installáció áttekintő képe

Museo Mundial_PT_Trade_2

Az installáció főszereplője a Méltányos Kereskedelem témájával foglalkozó társasjáték

Museo Mundial_PT_Trade_3

A játékhoz használható bábukat a Méltányos Kereskedelem főbb termékeivel, például kávéval és rizzsel töltötték meg

  Költségvetés + egyéb források

  Szükséges kiadások:

  Design

  400 €

  Oszlop

  150 €

  Újrahasznosított kávés zsákokból készült ülőpárnák

  300 €

  Tájékoztató kiadványok nyomtatása

  150 €

  Játéktábla

  40 €

  A játék megtervezése és létrehozása

  700 €

  Összesen

  1740 €

  Hogyan készül - lépésről lépésre

  1. lépés:

  Célkitűzéseink és azok indoklása

  Minden nap, reggeltől estig, otthon és a munkahelyünkön egyaránt változatos termékek tömkelegével érintkezünk egyfolytában: élelmiszerekkel, műszaki és ruházati árucikkekkel, kozmetikumokkal, kulturális termékekkel. De vajon tudjuk-e honnan jönnek? Mi az eredetük, hogyan keletkeztek? Milyen hatással van az előállításuk, terjesztésük és fogyasztásuk a világ különböző társadalmi rétegeire? Ezeket a szempontokat elemezve, illetve a globális értékek támogatása és az ember fogyasztási szokásai közötti összefüggést vizsgálva alkották meg a Méltányos Kereskedelmet bemutató installációt.

  2. lépés:

  A helyszín

  Fontos szempont, hogy a tervezett installáció témája, illetve annak kivitelezése illeszkedjen a múzeum kiállítási anyagába, és harmonikusan egységet alkosson az adott térben kiállított tárgyakkal. Ez úgy valósítható meg, ha odafigyelünk a téma, a helyszín, és még sok egyéb tényező relevanciájára – amely tényezőket mind azonosítani kell a tervezés megkezdése előtt.

  3. lépés:

  Teendők

  Egy jó ötlet aranyat ér, de gyakorlati megvalósulás nélkül semmi haszna. Ezért, miután kiválasztottuk az installáció témáját, megközelítési módját és leendő helyszínét, rá kell térnünk a kivitelezésre. Ennek részeként ki kell választanunk azt a szolgáltatót, aki képes az általunk igényelt feladatok ellátására – esetünkben egy alacsony költségvetésű, mégis újszerű installáció megalkotására. A folyamat során érdemes tanácsot kérni a múzeum szakembereitől azokkal a szolgáltatókkal kapcsolatban, akikkel ők maguk is gyakran dolgoztatnak, hogy megversenyeztethessük a pályázókat. A projekten dolgozó csapattal egyeztetve fontos kitérnünk az installációhoz felhasznált alapanyagokra is. Amennyiben lehet, részesítsük előnyben az újrahasznosított, újra felhasználható vagy bizonyítottan nem környezetkárosító anyagokat – de készüljünk fel arra is, hogy nyitottan és rugalmasan álljunk hozzá a menet közben esetlegesen felmerülő változtatásokhoz.

  4. lépés:

  A termék

  Az installáció segédanyagok nélkül, illetve a téma jobb megértését / elmélyítését szolgáló segédanyagokkal is készülhet. A tervezés során el kell döntenünk: milyen témát dolgozhatunk fel úgy, hogy az installáció mindvégig megőrizze kreatív, tanulságos és informatív jellegét – illetve mivel vehetjük rá a látogatókat a fenntartható szemléletmóddal való azonosulásra.

  5. lépés:

  Az üzenet

  A Méltányos Kereskedelem témakörét tárgyalva etikai, társadalmi, környezetvédelmi és kereskedelmi kérdések sokaságára kell kitérnünk, amelyek az UNESCO Világpolgár Nevelő Programjának (Education for Global Citizenship) is kiemelt pontjai. Amennyiben korlátozott a hely az installáció elhelyezésére, válasszuk ki a legfontosabb kérdéseket a fentiek közül, és ébresszünk kíváncsiságot a látogatókban, hogy maguk járjanak utána a többi információnak.

  Kutatás: Az információk begyűjtése után aktualizált és pontos adatokat közöljünk, amelyeket megbízható és hiteles források felhasználásával nyertünk.  Ha túl komplex, megtévesztő vagy ellentmondó adatokat teszünk közzé, az a teljes installáció hitelességét alááshatja.

  Írás: Olyan nyelvezetet használjunk, amely közérthető minden látogatói célcsoport számára. Vegyünk figyelembe olyan nyomdatechnikai szempontokat is, amelyek megkönnyítik az olvasást és értelmezést – például a betű típusát, méretét és színét. Az üzenet tartalma nem torzulhat szubjektív szempontok miatt, és csakis olyan érveket sorolhat fel, amelyek könnyen bizonyítható tényeken alapszanak.

  Végleges változat: Megalapozott tényeket közöljünk, amelyek gyakorlati tettekre sarkallják a látogatót. Pozitív és optimista stílusban fogalmazzuk meg az üzenetet.

  6. lépés:

  Engedélyek

  Szórólapok, ingyenes tájékoztatók: A kiegészítő anyagok aktív közreműködésre bíztatják a látogatót a Méltányos Kereskedelem ügyének támogatásában, és a szegénység megszüntetését célzó, valamennyi kontinensre kiterjedő gazdasági fejlődés elősegítésében. A brosúra felméri, mennyit is tudunk valójában az általunk fogyasztott termékekről, és az azok előállítását, feldolgozását és szállítását végző emberek munkakörülményeiről. Teljes körű változást sürget a hagyományos kereskedelem szabályait és gyakorlatát illetően, és bemutatja, hogyan működnek az emberközpontú vállalkozások. A kiadvány szövege a gondolatébresztő „Méltányos vásárlás – értelmes élet!” mottóval indul. Ezt követően egyértelmű és hatásos üzenetben írja le, miért alapfeltétel a Méltányos Kereskedelem a mindenki számára méltó módon élhető élethez.

  Figyelemfelkeltés: Egészítsük ki az installációt olyan plakáttal, hirdetőtáblával, amely felhívja a figyelmet az installációra és annak témájára. Egy rövid felirattal ellátott kép különösen hatásos lehet.

  7. lépés:

  Az installáció megalkotása

  Az installációt az 1920-as és 1950-es évek közötti evolúciót bemutató múzeumi részlegbe integráltuk. Az éppen ebben az időszakban felfokozódó fogyasztás problémáját használhattuk ki a Méltányos Kereskedelem ügyének népszerűsítésére.

  Annak érdekében, hogy ez az installáció teljesen más legyen, mint a többi, társasjáték formájában terveztük megvalósítani. Így szórakoztató „megállóvá” vált a látogatók számára, ahol interaktív módon foglalkozhattak a témával. Ez a társasjáték tulajdonképpen két játék keresztezéséből alkotott hibrid: a dobókockával és haladási mezővel játszott „Ki nevet a végén?”, és a kártyahúzások, válaszadások sorából álló „Kérdezz-felelek kvíz” ötvözete.

  A játék részei: 2 dobókocka és 6 üvegdoboz alakú bábu, amelyeknek ily módon jól látható a tartalma. (a Méltányos Kereskedelem főbb termékei vannak bennük: kávé, rizs, textil, csokoládé, cukor, tea és fűszerek)

  A játékban szereplő kvízkérdéseket kétféle nehézségi fokozat szerint állították össze, figyelembe véve az eltérő korosztályú gyerekek tudásszintjét és motivációját.

  • Első szint: 5-7 éves gyerekek
  • Második szint: 8 év fölötti korosztály

  A játék leírása

  A társasjáték logikája a közismert „Ki nevet a végén” játékéhoz hasonló, amelyben a játékosoknak a Méltányos Kereskedelem jellemzőit leíró útvonalon kell végighaladnia. Az út minden egyes szakaszán találunk pár színben és grafikailag is eltérő ikont. A megváltozott színkód értelmezéséhez el kell olvasni egy kvíz kártyát. A kártyákon szereplő kérdéseket kétféle nehézségi fokozatban állították össze, alkalmazkodva az eltérő korosztályú gyerekek tudásszintjéhez. Összesen 20 kvíz kártya van (10-10 kategóriánként)

   

  Az installációt a régi kávészállító zsákokból készült ülőpárnák teszik teljessé.

  Az installációt olyan környezetben helyezték el, ahol a környező kiállítási tárgyak a 19. és a 20. század közepe között élt családok hétköznapi életét, környezetét mutatja be. Ennek a környezetnek a főszereplői a különféle textíliák és ruhaneműk – de bútorok, képek és újságok is segítenek elképzelni a korabeli háztartásokban zajló életet. A kiállításon több olyan termék is szerepel – például a textíliák és a tea – amelyek ma már etikus és méltányos módon beszerezhetőek.

  8. lépés:

  Kommunikációs és bemutatási terv

  Az installáció ünnepélyes megnyitóját a Tea Nemzetközi Világnapjára – azaz december 15-re időzítették. Mivel a karácsony is decemberben van, ezt a hónapot a fokozott fogyasztás jellemzi. Ily módon még hangsúlyosabbá vált az installáció üzenete, amely a méltányos és igazságos kereskedelem fontosságára hívta fel a figyelmet. A megnyitót követő napokban további számítógépes grafikákkal, jelentésekkel, videókkal és képekkel próbáltuk rávenni a közönséget a méltányos és etikus vásárlási szokások kialakítására.

  9. lépés:

  Kiállításmegnyitás

  Ahol erre mód van, és a múzeum térbeli adottságai is lehetővé teszik, más jellegű megnyitót is szervezhet: például vetélkedőt, filmbemutatót, családi rendezvényt. De a múzeum technikai személyzetének közreműködésével akár egy „fair teaszertartást” is rendezhetünk.

  Kiértékelés

  Az installáció mellett két üvegedény található: az egyik üres, a másik kövekkel van tele. Ezzel intuitív módon arra ösztönzik a látogatót, hogy áthelyezzen egy követ az üres edénybe, amennyiben a látottak elnyerték a tetszését.

  Előnyök és hátrányok

  Előnyök

  • A társasjáték különösen hatékony csapatmunkát és tanulást eredményez a fiatalok körében.
  • Mivel a játékhoz használt bábuk megjelenése is kapcsolódik az installáció témájához, a látogatóban még inkább erősödik a meggyőződés, hogy számos olyan, kereskedelmi forgalomban levő termék létezik – például a kávé, a rizs, a gyapot, a tea, stb. – amelyek megfelelnek a Méltányos Kereskedelem szabályainak és könnyen beszerezhetőek.
  • A játék lehetőséget teremt arra, hogy a látogató alaposabban is szemügyre vehesse ezeket.

  Hátrányok

  • A felnőtt látogatók úgy vélhetik, hogy az installáció a fiatalabb korosztály számára készült, ezért nem foglalkoznak vele.
  • A társasjáték résztvevőinek száma korlátozott, így egy alkalommal legfeljebb 6 fő használhatja az installációt.

  Tanulságok

  • Roppant jól sikerült installáció, amelyben a játékosság ötvöződik a komoly pedagógiai szempontokkal. Múzeumpedagógiai célokra is jól felhasználható, bármilyen témakör megismertetése legyen a cél.

  Látogatói visszajelzések

  • A megkérdezett látogatók pozitívumként említették, hogy az installáció kivitelezése harmonikusan illeszkedik annak témájához; kreatív; egyediek a hozzá készült bábuk és ülőpárnák; mobilis; játékos módszerrel tanít.
  • Egyetlen negatívumként a játékhoz szükséges időt említették.
  • Arra a kérdésre, hogy ők mit csinálnának másként, a látogatók többsége nagyobb méretű játéktábla használatát és a Méltányos Kereskedelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatást javasolt – kitérve a termékek árának, és a fejlődő országokban dolgozó emberek fizetésének összehasonlítására.

  Internetes linkek és egyéb források

  Méltányos Kereskedelmi Világszövetség (World Fair Trade Organization):

  www.wfto.com

  Méltányos Kereskedelmi Alap (Fairtrade Foundation):

  www.fairtrade.org.uk

  Nemzetközi Méltányos Kereskedelmi Szövetség (Fair Trade International):

  www.fairtrade.net

  Millenniumi Fejlesztési Célok mutatói:

  www.mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx

  Millenniumi Fejlesztési Célok:

  www.un.org/millenniumgoals

  Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés: Tiszteletet a világ dolgozóinak

  www.ethicaltrade.org

   This website has been produced with the assistance of the European Union.
  The contents of this publication are the sole responsibility of the Museo Mundial project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

   EU