Právní upozornění english português magyar České deutsch

Fair Trade

Důstojný život

 

Shrnutí

Tato instalace Museo Mundial se zaměřuje na Fair Trade („spravedlivý/férový obchod“). V rámci sociálního hnutí Fair Trade má výroba a distribuce výrobků zaručovat dialog, transparentnost a vzájemný respekt s cílem dosáhnout rovnosti v mezinárodním obchodu. Fair Trade přispívá k udržitelnému rozvoji a zaručuje dodržování lidských práv v celém výrobním řetězci.

V globalizovaném světě, kde přístup k výrobkům překračuje všechny hranice, nemůžeme nedbat na životní příběhy těch, kteří námi používané zboží vyrábějí. Musíme znát nejen výrobek, ale i jeho dopad ve vývojovém cyklu. Jak k tématu přistupovat a jak postihnout rozsah této problematiky? Vymysleli jsme deskovou hru s kartami otázek a odpověďmi, která návštěvníka vybízí k zamyšlení a činu.

Podrobnosti

 • Co opravdu víme o výrobcích, které nakupujeme? Víme, že kromě ekologických problémů spojených s nadměrnou produkci a distribucí je nutné se zabývat i problémy lidí. Je nutné, aby celý výrobní řetězec, od zasetí (uvažujeme-li o potravinách) po dodání zboží absolutně respektoval lidskou důstojnost a sociální, ekologické a ekonomické hodnoty. Jaké je nejlepší řešení? Propagace férového obchodu.
 • Instalace je realizována v podobě deskové hry na téma Fair Trade.
 • Hra je založena na logice - děti cestují po stezce související s tématem Fair Trade. U každého zastavení jsou různé barvy a grafické ikony. Tento barevný kód odkazuje na určitou kartu. Karty jsou rozděleny do dvou kategorií podle úrovně dětí.
 • Na konci instalace jsou dva polštáře k sezení vyrobené ze starých pytlů na kávu.
Museo Mundial_PT_Trade_1

Pohled na instalaci o férovém obchodě

Museo Mundial_PT_Trade_2

Instalace je realizována v podobě deskové hry na téma fair trade

Museo Mundial_PT_Trade_3

Hrací prvky obsahují výrobky fair trade, například kávu nebo rýži

  Rozpočet a zdroje

  Design

  400 €

  Totem

  150 €

  (Recyklované) polštáře (ze starých pytlů na kávu)

  300 €

  Tisk brožury

  150 €

  Tabule

  40 €

  Plánování a výroba hry

  700 €

  Celkem

  1 740 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se zaměřit a proč?

  Každý den, od probuzení do usnutí, v rodině či v pracovním prostředí, máme přístup k pestrému sortimentu: potravinám, elektronice, oblečení, kosmetice, kulturním výrobkům apod. Víme však, odkud zboží pochází? Jaký je jeho původ, životní cyklus, dopad výroby, distribuce a spotřeby na různé cílové skupiny? S využitím kritické analýzy a v souladu s podporou globálních hodnot a spotřebitelského chování se projektový tým rozhodl vytvořit instalaci o tzv. férovém obchodě.

  2. krok:

  Umístění

  Je důležité, aby téma i realizace zapadaly do toho správného muzejního prostoru (a odpovídaly vystaveným artefaktům). Toho lze dosáhnout závažností předmětu, názvem místnosti či celou řadou faktorů, které je nejprve nutné identifikovat.

  3. krok:

  Pusťme se do práce

  Nápady mají cenu zlata, ovšem bez realizace nejsou k ničemu. Po zvolení přístupu, myšlenky a umístění v prostoru se musíme zaměřit na provedení instalace. Je nezbytné znát dodavatele, kteří dostojí výzvě v podobě nízkého rozpočtu a inovativního pojetí instalace. Před výběrovým řízením požádejte muzeum, aby uvedlo firmy, s nimiž obvykle spolupracuje. V rozhovorech s projektovým týmem nezapomínejte na typ materiálů pro instalaci – upřednostňujte recyklované, znovu použité, ekologicky či sociálně certifikované materiály. Mějte na paměti, že pro tento proces je nezbytná otevřenost k dialogu a možným úpravám.

  4. krok:

  Materiály

  Muzeum může (ale nemusí) mít k dispozici řadu dalších materiálů, jež zvýší povědomí o daném tématu. Jaké materiály vytvořit, abychom zachovali kreativní i vzdělávací a informativní rozměr instalace? Jak návštěvníky motivovat k trvale udržitelnému chování?

  5. krok:

  Text

  U tématu Fair Trade se zaměřujeme se na řadu etických, sociálních, ekologických a obchodních faktorů, jež odrážejí důležitost vzdělávání ke globálnímu občanství. Vzhledem k prostorovým omezením je nutné vybrat nejzákladnější aspekty, a probudit tak v návštěvníkovi vnímavost k danému tématu.

  Rešerše: Shromážděte aktuální a přesné údaje a fakta z bezpečných a důvěryhodných zdrojů. Jsou-li složitá, matoucí nebo protichůdná, čtenář textu bude mít pochybnosti.

  Psaní: Jazyk by měly být přístupný všem typům návštěvníků; věnujte také pozornost typografii (písmu, velikosti, barvám), aby čtení bylo co nejsnadnější. Text nesmí být zaujatý a měl by předkládat argumenty založené na faktech, jež si návštěvník může ověřit.

  Finální text: Předložte fakta, která lze potvrdit, a navrhněte další kroky. Text by měl být pozitivní a optimistický.

  6. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Leták: Návštěvníci jsou vyzváni k podpoře férového obchodu a hospodářského rozvoje na všech kontinentech i omezení chudoby. Brožura se návštěvníka ptá, zda ví, co používá, a na pracovní podmínky procesů výroby, zpracování a uvádění výrobků na trh. Zdůrazňuje také potřebu celkové změny pravidel a postupů konvenčního obchodu a ukazuje, jak úspěšné podnikání myslí na lidi. Text doprovází slogan „Spravedlivé nakupování, důstojné životy“. Obsahuje jasné a působivé poselství, že Fair Trade je k důstojnému životu nutný.

  Cedule: Upozorňuje na instalaci a téma. Zvolte ilustraci s krátkým popiskem.

  7. krok:

  Realizace instalace

  Instalaci jsme chtěli realizovat v části muzea, která znázorňuje vývoj od 20. do 50. let 20. století. Rozhodli jsme se zabývat se problematikou nárůstu spotřeby, a podpořit tak myšlenku férového obchodu.

  S cílem diverzifikovat typ instalací jsme se rozhodli vytvořit deskovou hru. Vzniklo tak „zastavení“ pro návštěvníky, u kterého interaktivně reagovali na dané téma. Hra kombinuje dva herní žánry: hru s kostkou a postupující cestou a karetní hru s otázkami a odpověďmi).

  Herní prvky: 2 kostky a šest hracích prvků ve skleněných kostkách s viditelným obsahem (obsahují Fair Trade produkty, jako je káva, rýže, textil, čokoláda, cukr, čaj a koření).

  Desková hra má dvě úrovně obtížnosti přizpůsobené dovednostem a motivaci dvou věkových skupin:

  • 1. úroveň – děti od 5 do 7 let
  • 2. úroveň – osoby starší 8 let

  Hra

  Hra je založena na logice hry s kostkou – děti cestují po stezce související s tématem Fair Trade. U každého zastavení jsou různé barvy a grafické ikony. Tento barevný kód odkazuje na určitou kartu. Karty jsou rozděleny do dvou kategorií podle úrovně dětí. Hra obsahuje 20 karet s otázkami (10 karet v každé kategorii).

  Na konci instalace jsou dva polštáře ze starých pytlů na kávu.

  Instalace byla umístěna k předmětům ilustrujícím domácí prostředí rodin z období od 19. století do poloviny 20. století. Základ výstavy tvoří textil a oděvy. Vývoj domácností vyjadřuje nábytek, fotografie a noviny. Vystaveno je i několik produktů, které lze získat eticky a spravedlivě (například čaj a textil).

  8. krok:

  Plán komunikace a zveřejnění

  Instalace byla slavnostně otevřena na Světový den čaje (15. prosince). Prosinec je také měsíc vánočních svátků, a charakterizuje jej spotřeba. Instalace tak byla spojena s nutností férového a rovného obchodu. V následujících dnech jsme přinášeli počítačové grafiky, zprávy, videa a obrázky na podporu povědomí o férovém a etickém nakupování.

  9. krok:

  Otevření instalace

  Pokud je to vhodné – a v závislosti na velikosti muzea – lze oficiální otevření instalace pojmout i v jiných formátech, například jako debatu, předpremiéru filmu či rodinné aktivity. Například výstavu „férového čaje“ může realizovat a propagovat technický personál muzea.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Vedle instalace byly umístěny dvě skleněné nádoby, jedna plná kamenů a druhá prázdná. Návštěvník tak byl intuitivně vyzván, aby do prázdné nádoby vhodil kámen, pokud se mu instalace líbila.

  Klady

  • Pro mládež jsou hry vynikající formou interakce a učení.
  • Spojitost herních prvků návštěvníkům umožňuje přijmout myšlenku, že existují komerční potravinářské výrobky, které jsou v souladu s pravidly férového obchodu (např. káva, rýže, bavlna, čaj) a které lze snadno zakoupit.
  • Hra je místem zastavení, kde se návštěvník může s danou problematikou blíže seznámit.

  Zápory

  • Dospělí návštěvníci mohou usoudit, že je instalace určena dětem, a proto se nezapojují.
  • Počet účastníků hry je omezený maximálním počtem (šesti) hráčů.

  Získané poznatky

  • Úspěšná instalace, která spojuje humor a poučení. Vzdělávací služby muzea mohou pro své účely zorganizovat jiný soubor aktivit.

  Reakce návštěvníků

  • Mezi pozitivními aspekty návštěvníci zdůrazňovali soulad instalace s kontextem expozice, tvořivost, herní prvky, tabuli, polštáře, mobilitu, vzdělávací rozměr i „zábavný způsob poučení"“
  • K negativním aspektům patřila doba trvání aktivity.
  • Na otázku, co by udělali jinak, návštěvníci uváděli, že by použili větší desku a umístili na ni více informací o férovém obchodě, například o cenách výrobků a platech pracovníků v rozvojových zemích.

  Odkazy a další zdroje

  World Fair Trade Organization:

  www.wfto.com

  Fairtrade Foundation:

  www.fairtrade.org.uk

  Fair Trade International:

  www.fairtrade.net

  OSN: Ukazatele Rozvojových cílů tisíciletí (MDG)

  www.mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx

  OSN: Rozvojové cíle tisíciletí (MDG)

  www.un.org/millenniumgoals

  Ethical Trade Initiative (Etická obchodní iniciativa): Respektování pracovníků po celém světě

  www.ethicaltrade.org

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU