Právní upozornění english português magyar České deutsch

Právní upozornění

EDUCON, z.s.

Tesaříkova 1027/2
102 00  Praha 10 – Hostivař
Česká republika
T: +420 272 930 683
E-mail: educon@educon.cz

Internet: www.educon.cz

Zapsán ve spolkovém rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl L, vložka číslo 10836.
(Dříve registrován podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 13.4.2000 pod č.j.  VS/1-1/43496/00-R.)

Odpovědnost za obsah

Přestože se snažíme udržet obsah webu aktuální, nemůžeme garantovat úplnost, přesnost a správnost všech informací na něm uvedených.

Odpovědnost za odkazy

Náš web obsahuje internetové odkazy na weby třetích stran. Nemáme žádný vliv na informace obsažené na odkazovaných webech a neneseme žádnou odpovědnost za jejich správnost. Za obsah odkazovaných webů třetích stran nesou odpovědnost výhradně jejich vlastníci/provozovatelé.

V době, kdy jsme odkazy na weby třetích stran vkládali, nezjistili jsme u nich žádné známky porušování legislativy ani aktivity proti cílům naší organizace. Pokud zjistíme, že odkazované weby třetích stran jsou svým obsahem v rozporu s platnou legislativou nebo cíli naší organizace a sítí, jichž je členem, neprodleně takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy dle mezinárodní a české legislativy a podle legislativ zemí organizací zapojených do projektu. Kopírování, zpracovávání, šíření nebo jakékoliv komerční využití obsahu webu vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušeného autora nebo tvůrce.

Ochrana dat

Berte prosím na vědomí, že předávání dat přes Internet, např. v podobě e-mailů, je nevyhnutelně spojeno s bezpečnostními riziky, protože je nemožné je zcela chránit proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Přesto se snažíme o maximální ochranu dat. Zejména osobní údaje budou předávány přes internet pouze tehdy, pokud to neporušuje práva třetích stran, nebo pokud příslušná strana dala svůj předchozí souhlas s akceptací takových bezpečnostních rizik.

V souladu s tím jako provozovatel webu neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku těchto bezpečnostních rizik.

Odmítáme jakékoliv využívání dostupných kontaktních informací třetí stranou pro zasílání nevyžádaných reklam. Jako provozovatel webu si vyhrazujeme výslovné právo podniknout právní kroky proti nevyžádané korespondenci nebo e-mailovému spamu a dalším podobným reklamním materiálům.

Design & realizace webu www.bepixeld.de

Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

 EU