Právní upozornění english português magyar České deutsch

CO CHCEME

Žijeme ve světě, v němž nás všechny spojuje naše jednání a rozhodování. I vzdálené události se nás dotýkají a dopadají na nás, a naše rozhodnutí mají dopad jinde. Smyslem evropského projektu Museo Mundial je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat u veřejnosti zájem o globální témata a diskusi o nich. Také chceme motivovat lidi, aby se aktivně zapojili do podpory spravedlivějšího a udržitelného světa. Proto se v našem projektu soustředíme na globální vzdělávání, abychom podpořili naplňování Rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených OSN. Jedná se o snahu využít zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi s rozvojovými organizacemi pro seznámení veřejnosti s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s globálním kontextem.

Proč přinášet globální témata do muzeí

Naším projektem přicházíme s globálním vzděláváním do zvláštního prostředí – muzeí.

Muzea jsou tradiční osvědčené instituce vzdělávání a osvěty. Každý rok je navštíví milióny Evropanů. Zároveň řada muzeí hledá nové cesty, jak inovovat svá tradiční témata, aby lépe reflektovaly současné dění a problémy. Globální vzdělávání jim nabízí šanci rozšířit portfolio témat a tak do muzeí přivést novou skupinu návštěvníků, které zatím nedokázala oslovit.

Neziskové organizace si zase často stěžují, že oslovují dokola stále stejnou skupinu zájemců a sympatizantů. Spolupráce s muzei nabízí nové publikum pro rozvojová témata. Bohužel v současnosti nebývá globální vzdělávání v muzeích příliš zastoupeno. Projekt Museo Mundial je zaměřen na překlenutí této mezery.

Jak přinášet globální témata do muzeí

V našem projektu partneři z muzeí a rozvojových neziskových organizací společně vyvinuli 41 instalací „globálního vzdělávání pro muzea“, které začlenili do expozic, kde je mohou zhlédnout návštěvníci partnerských muzeí v Maďarsku, Německu, Portugalsku a České republice. Instalace v muzeích mají různou podobu. Během dvou let práce na projektu náš tým přišel s řadou forem, které ukazují, jak různorodé globální vzdělávání v muzeích může být. Například: audio instalace o zabírání půdy v západní Africe (Přírodopisné muzeum Norimberk); desková hra na téma světového obchodu umístěná v expozici o 20. letech (Městské muzeum v Loures); interaktivní model vlaku vzdělávající návštěvníky o udržitelné mobilitě, instalovaný v expozici vlaků (Maďarské muzeum železnice v Budapešti); instalace na zdi o potravinové bezpečnosti (Národní zemědělské muzeum v Praze); a mnoho dalších instalací, které jsme připravili. Naše nápady jsme se rozhodli prezentovat na tomto webu, jako inspiraci pro případné další následovníky. Instalace zde ukázané byly vyvinuty díky participativnímu přístupu zahrnujícímu zaměstnance jak muzeí, tak neziskových organizací. Takový přístup ke globálnímu vzdělávání může být replikován i jinými muzei a neziskovými organizacemi, instalace jsou levné a jednoduše realizovatelné.

Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

 EU