Právní upozornění english português České deutsch

Jsme konsorcium organizací, které pracují společně na evropském přeshraničním projektu Museo Mundial.
Členové konsorcia:

 

Vedoucí organizace

finep – forum for international development + planning

Německá nevládní organizace, realizuje projekty a poskytuje poradenství v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na mezinárodní rozvojovou politiku a místní demokracii a participaci. Za tím účelem se sdružuje ke společným aktivitám s partnerskými organizacemi v Evropě a ve světě. Finep poskytuje partnerským organizacím know-how v oblasti financování, projektového managementu, moderace, práce s médii a veřejností a další podporu.

 

Partnerské organizace

BTM - Budapešťské historické muzeum

Muzeum s rozsáhlou expozicí o dějinách města mapující jeho vývoj od prehistorických dob do současnosti. Tři hlavní sekce Budapešťského historického muzea se nachází v různých částech hlavního města. Sbírky – římské památky, archeologie (Aquincum Museum), středověk (Hradní muzeum) a novověk, místní historie a výtvarné umění (Muzeum Kiscelli) – vznikaly téměř současně, ale nezávisle na sobě. Centrála muzea se nachází v Budínském hradě, známém též jako Hradní muzeum (Vármúzeum).

Muzeum soustřeďuje archeologické předměty odkryté v různých místních vykopávkách (Pešť, Budín a Starý Budín – tři města, která tvoří Budapešť). V nižších patrech Hradního muzea lze nalézt zachovalé a rekonstruované místnosti Budínského královského paláce. Budapešťské historické muzeum také realizovalo rozvojový vzdělávací program zaměřený na studenty základních a středních škol, ve spolupráci s hlavním městem a budapešťskými školami.

DEAB – Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg

Sdružuje rozvojové nevládní organizace a obchůdky s výrobky z rozvojových zemí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko v Německu. Má rozsáhlou síť asi 150 členů, jako jsou obchůdky s výrobky z rozvojových zemí, místní akční skupiny, vzdělávací instituce, lokální sítě a podobně, působících v oblasti zvyšování povědomí u veřejnosti a globální výchovy. Hlavními oblastmi DEAB jsou fair trade, zadávání veřejných zakázek s ohledem na udržitelnost, rozvojové politiky Bádenska-Württemberska a globální vzdělávání. DEAB zajišťuje propojení organizací, sdílení informací a další vzdělávání svých členů. Zastupuje jejich zájmy v politice a společnosti, realizuje výchovnou práci, kampaně a lobbying. DEAB také vydává Südzeit, čtvrtletník Bádenska-Württemberska o jednom světě a koordinuje propagaci jednoho světa v Bádensku-Württembersku.

EDUCON Praha

Dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a právnických osob, působící na území České republiky se sídlem v Praze. Posláním spolku je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích a odborných pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů apod. z České republiky a rozvojových a transformujících se zemí. EDUCON je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě, součásti celosvětové Global Call to Action against Poverty, která se snaží o zvýšení povědomí o boji za odstranění světové chudoby a dalších témat Rozvojových cílů tisíciletí.

HBAid - Hungarian Baptist Aid

Aktivity HBAid zahrnují mnoho druhů: zvyšování informovanosti a vzdělávání o rozvojových zemích v rámci Maďarska, humanitární pomoc, záchranu po haváriích, pomoc znevýhodněným Romům, uprchlíkům a narkomanům, stejně jako rehabilitační program pro osoby se zdravotním postižením (FLAME program). HBAid také podporuje mnoho dalších oblastí specializované humanitární a rozvojové práce: podpora potřebným lidem postiženým katastrofou, pomoc rodinám, péče o seniory, podpora sociální rovnosti pro znevýhodněné skupiny tím, že jim poskytuje možnost rekreace, podpora uprchlíků a pomáhání s jejich integrací. K dosažení všech uvedených cílů HBAid vytvořila mezinárodně uznávaný a dobře vyškolený profesionální tým, který neustále pracuje na zlepšování a rozšiřování svých schopností.

Maďarské muzeum železnice

Toto první interaktivní železniční muzeum v Evropě bylo otevřeno v červenci 2000 v Budapešti. Na ploše více než 70 000 m2vystavuje více než 100 drážních vozidel a vybavení různého stáří. Návštěvníci mohou staré stroje nejen obdivovat, ale mohou si je také vyzkoušet (ovládat lokomotivní točnu, projet se na ruční drezíně, atd.). Mezi největší atrakce patří nejstarší stroje maďarských železnic.

IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr

IMVF je nevládní organizace, která se zabývá socioekonomickým rozvojem v rozvojových zemích. Zaměřuje se na portugalsky mluvící země. Mezi její priority patří rovnost pohlaví, management a řízení projektů, sdílení zdrojů a udržitelnost v rámci místních komunit, vzdělávání, lidská práva a bezpečnost potravin.

IPL - the School of Education and Social Sciences of the Polytechnic Institute of Leiria

IPL je instituce zaměřená na terciární, průběžné a specializační vzdělávání, se zkušenostmi s plánováním a implementací pedagogického obsahu pro různé cílové skupiny, konkrétně v tématu rozvojového a globálního vzdělávání. Rovněž nabízí již mnoho let kurzy přípravy učitelů a celoživotního vzdělávání učitelů na Svatém Tomáši a Princově ostrově, Guinea-Bissau, na Kapverdských ostrovech i na dalších místech, čímž sdílí své zkušenosti a kompetence z oblasti rozvojového vzdělávání.

Městské muzeum Loures

Součást sítě muzeí a galerií ve městě Loures v Portugalsku. Muzeum (Museu Municipal de Loures) bylo založeno v roce 1986, v současné době se nachází v bývalém františkánském klášteru z 16. století. Je centrálou celé sítě a schraňuje místní archeologické a etnografické sbírky, čímž zprostředkovává historii regionu.
Má dva výstavní prostory, skladovací prostory a specializované dokumentační středisko o místní historii, olivové háje, zahrady, plus muzejní obchod, kavárnu s terasou, parkoviště a přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí.

NHG –Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.

Jedna z nejrespektovanějších vědeckých společností v Německu s více než 2000 členy. Jejím cílem je podpora vědeckého výzkumu, vzdělávání a pořádání výstav. V rámci společnosti odborníci i laici pracují společně na výzkumu, publikování a udržování vědeckých sbírek z různých oborů. Součástí aktivit jsou přednášky, kurzy a exkurze. Společnost spravuje Přírodopisné muzeum, které kromě zoologických, geologických a archeologických sbírek má i etnografické sbírky. Expozice nabízí pohled do kultur různých regionů z jižních moří, Afriky, Ameriky a Sibiře.

Národní zemědělské muzeum

Muzeum sídlí v Praze a má pobočky v Kačině, Ohradě a Valticích. Jeho posláním je na základě vědeckého poznání tvořit sbírky hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, dokladů vývoje českého venkova a vývoje kulturní krajiny, a to české i zahraniční provenience, zejména však z území Čech, Moravy a Slezska, a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační, vzdělávací a osvětové činnosti v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.

 

Přidružená organizace

Eurosolar.cz

Podporuje obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění. Pořádá přednášky na středních a vysokých školách o obnovitelných zdrojích energie a udržitelném způsobu života, pořádá konference, překládá odborné knihy a texty, vytváří simulačních počítačové programy, poskytuje poradenství a vykonává další specializované činnosti. Eurosolar.cz uděluje každoroční České sluneční ceny a organizuje mezinárodní letní tábory zaměřené na ekologické aktivity v přírodních chráněných oblastech v západních Čechách.

Finanční podpora

Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

 

EU      Česká republika pomáhá

Pro více informací navštivte:

http://ec.europa.eu/europeaid

Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

 EU