Právní upozornění english português České deutsch

Oceány plastu

Znečištění moří

 

Shrnutí

Plasty jsou neoddělitelně spojeny s moderním životním stylem. Za posledních 150 let tento mimořádný materiál radikálně změnil společnost, ve které žijeme. Jeho odolnost a pevnost však ohrožuje životní prostředí: každý pohozený kus plastu, který jsme znovu nepoužili, zůstává někde v přírodě.

Globální data ukazují na zvýšené využívání plastu. Upozornit na důsledky tohoto stavu pro životní prostředí bylo hlavním cílem této instalace Museo Mundial. Umožňuje také porozumět úsilí při řešení tohoto problému prostřednictvím Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí“). V roce 1992 se konala první konference OSN o životním prostředí a rozvoji, tzv. summit v Riu. Jeho zásady udržitelného rozvoje znamenaly na konci 20. století zásadní zlom v diskusi o snížení tlaku na globální ekosystém. Jaký bod obratu ve 21. století zabrání decimování planety?

Podrobnosti

 • Prostřednictvím dvou kreativních a vizuálních instalaci jsme se snažili zvýšit povědomí o nadměrném používání plastů v posledních desetiletích, a podpořit tak udržitelnější chování v podobě snížení spotřeby a recyklace.
 • První instalace s konstrukcí vysokou 1,60 m a o průměru 40 cm byla naplněna plasty a umístěna na pohyblivé základně. Z vnějšku jsme na ni nalepili vinylové popisky. Vizuálně tvořily chronologický graf znázorňující tuny plastů používaných v letech 1960 až 2010 a na předpokládané tuny plastu používaných do roku 2030.
 • První instalace umístěná v muzejní zahradě byla poškozena, museli jsme tedy vytvořit další.
 • Tak vznikl systém různých průhledných sáčků. Sáčky jsou naplněny plastovými předměty z první instalace. 70. léta tak reprezentuje litrový sáček, 80. léta dvoulitrový… a konečně rok 2010 představuje veliký 30litrový pytel. Poslední, 50litrový pytel reprezentující současnost, ještě není zcela plný.
 • Návštěvníky jsme vyzvali, aby právě v něm zanechali plasty, které lze recyklovat.
Museo Mundial_PT_Plastic_1

První instalaci tvořily plasty a nálepky, které tvořily graf znázorňující tuny plastů používaných v letech 1960 až 2010

Museo Mundial_PT_Plastic_2

První instalace umístěná v muzejní zahradě byla zničena

Museo Mundial_PT_Plastic_3

U druhé instalace jsme naplnili průhledné sáčky různých velikostí plastovými předměty z první instalace

Museo Mundial_PT_Plastic_4

Druhá instalace byla umístěna do interiéru vedle popelnice z 50. let

  Rozpočet a zdroje

  Design, kreativita

  700€

  Akrylová konstrukce

  800 €

  Tisk letáků

  150 €

  Plasty (recyklované a znovu použité)

  0 €

  Tisk na vinyl

  700 €

  Celkem

  2 350 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se zaměřit a proč?

  Mluvíme-li o plastu, napadnou nás sáčky, obaly a hračky, musíme však brát v úvahu také mikroplasty v zubních pastách či kosmetických prostředcích. Jejich mikrokuličky se rozpouštějí v kanalizaci. Čističky odpadních vod nejsou vybaveny tak, aby je odfiltrovaly. Výsledek? Bezprostřední nebezpečí pro oceány. Každý rok skončí v moři téměř 100 milionů tun vyprodukovaných plastů. Proto je v oceánech více než 200 tun plastů. Plastové úlomky zabíjejí želvy a mořské ptáky. V důsledku spolknutí plastu nebo uvíznutí v plastovém odpadu umírá každoročně více než milion ptáků a mořských živočichů. Naším hlavním zájmem tedy bylo upoutat pozornost na nadměrné používání tohoto materiálu.

  2. krok:

  Umístění

  Je důležité, aby téma i realizace zapadaly do toho správného muzejního prostoru (a odpovídaly vystaveným artefaktům). Toho lze dosáhnout závažností předmětu, názvem místnosti či celou řadou faktorů, které je nejprve nutné identifikovat.

  Pro umístění instalací na téma MDG by měly sloužit především nejnavštěvovanější části muzea. V našem případě mnoho návštěvníků navštěvuje bufet a zahrady. Proto jsme v rozporu s obecnou představou, že muzeum je pouze vnitřní prostor, zvolili zahradu. Jak se později ukázalo, byla to chyba.

  3. krok:

  Pusťme se do práce

  S představou o instalaci jsme se obrátili na potenciální dodavatele. Vzhledem k tomu, že projekt vyžaduje soubor 10 instalací, je nezbytné zachovat jednotný grafický design. Zásadní je rovněž dodržovat dohodnuté termíny.

  4. krok:

  Materiály

  Kromě instalace je třeba vymyslet i doprovodné materiály. Například pomocí letáku/brožury si mohou návštěvníci prohloubit znalosti.

  5. krok:

  Text

  Co chcete říct: Je-li to možné, využijte vizuálnější, a tedy srozumitelnější jazyk (počítačovou grafiku). Leták/brožura čtenářům umožní, aby se k tématu vrátili.

  6. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Leták: V určeném časovém intervalu byl k dispozici návrh brožury, kterou pak schválil tým. Kromě globálních a lokálních údajů a dat o plastech jsme uvedli vlastnosti materiálu a zaměřili se na důsledky toho, že se plastové odpady nerecyklují a znovu nepoužívají. Tato skutečnost má totiž katastrofální dopad na životní prostředí. Leták také vysvětluje souvislost instalace s dějinami muzea. Informace lze získat také na tematických webech. Vzhledem k tomu, že instalace byla v zahradě, leták jsme umístili v recepci muzea.

  7. krok:

  Realizace instalace

  Instalace byla navržena tak, aby návštěvníci měli jasnou představu o zvýšení spotřeby plastů od 50. let. Zpočátku jsme chtěli výrazný nárůst znázornit poukazem na množství i typy používaných plastů v každém desetiletí v letech 1950 až 2010. Rozdělení konstrukce však bylo nákladné. Proto jsme se shodli na krabici, u které by návštěvníci viděli její obsah.

  Do konstrukce o výšce 1,60 m a průměru 40 cm jsme vložili plasty a umístili ji na pohyblivou základnu, kterou bylo možné v případě potřeby přesunout.

  Z vnějšku jsme na ni nalepili vinylové popisky. Vizuálně tvoří chronologický graf znázorňující tuny plastů používaných v letech 1960 až 2010 a na předpokládané tuny plastu používaných do roku 2030.

  Zajistili jsme také zviditelnění finančních sponzorů.

  Vzhledem k tomu, že konstrukce byla umístěna mimo muzeum a vystavena vlivům prostředí, v prvním měsíci výstavy ji zničily silné větry. Týmu se podařilo instalaci obnovit a rozhodl se ji umístit na stejném místě. Za tři týdny však byla poničena.

  Po této události se projektový tým setkal se vzdělávacími pracovníky muzea, a rozhodl se celou instalaci vytvořit znovu a změnit místo. V červenci se všechny plasty z první konstrukce přemístily do nové instalace.

  Druhá instalace

  Jak vytvořit vizuální analýzu desetiletí nadměrného používání plastů a dosáhnout toho, aby instalace splnila cíl zvýšit povědomí o problému? Rozhodli jsme se pro systém různých průhledných sáčků. Sáčky jsou naplněny plastovými předměty z první instalace. 70. léta tak reprezentoval litrový sáček, 80. léta dvoulitrový... a konečně rok 2010 veliký 30litrový pytel. Poslední, 50litrový pytel reprezentující současnost, ještě není zcela plný.

  Nová instalace byla umístěna vedle popelnice z 50. let (která je součástí muzejní sbírky). Část, kde byla umístěna, není návštěvníkům vždy přístupná. Nyní propagujeme nový prohlídkový okruh: Během interaktivního okruhu jsou návštěvníci vyzváni, aby v posledním sáčku zanechali plasty, které lze recyklovat. Na příslušných igelitových sáčcích byly umístěny vinylové samolepky s informacemi o množství plastu (za desetiletí a v tunách).

  8. krok:

  Plán komunikace a zveřejnění

  Během dubna a května jsme prostřednictvím hlavních komunikačních kanálů (facebookové stránky „Connected for the Better World“) zveřejňovali formativní a informativní obsah o dopadech plastů na životní prostředí, o změně klimatu a o tom, co může každý z nás udělat pro ochranu životního prostředí. Kampaň související s Dnem Země jsme zahájili zveřejněním videa pro budoucí generace, ve kterém se omlouváme za škodu způsobenou planetě.

  Představení instalace umocnil flash e-mail rozesílaný našimi partnery. Jde o velmi vizuální e-mail, který vyzývá k návštěvě instalace a získání dalších informací o projektu.

  Instalace se hojně šířila na sociálních sítích i v sociální síti dalších institucionálních partnerů.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  První instalace

  • Umístění první instalace v zahradě muzea bylo vizuálně silně působivé. Návštěvníci měli při konfrontaci s instalací velmi jasnou představu o množství plastů, které používáme, a o vlivu této spotřeby na udržitelnost životního prostředí.

  Druhá instalace

  • Spojení instalace s muzejním exponátem (popelnicí z 50. let) mělo úspěch. Posílilo dynamiku mezi lokálními a globálními aspekty.
  • Instalaci obnovili vzdělávací služby muzea, což zvyšuje pocit vlastnictví.
  • Plastové předměty v igelitových pytlích různých velikostí zvýšily vizuální působivost.
  • Nástroj byl rovněž interaktivní, protože návštěvníci měli v posledním sáčku zanechat čisté plastové předměty, které mohli mít u sebe.

  Zápory

  První instalace

  • Třebaže byla instalace navržena pro vnější využití, byla příliš křehká.
  • U venkovní instalace nelze šířit letáky.
  • Strategie znázornit významný nárůst používání plastů se lišila od původního záměru ukázat množství a druhy plastů používaných v každém desetiletí mezi lety 1950 a 2010. Rozdělení konstrukce však bylo nákladné.

  Druhá instalace

  • Umístění: Přístup k instalaci na novém místě závisí na zaměstnancích nebo ostraze muzea, protože není přístupné veřejnosti. Instalace byla přesunuta do místnosti vedle hlavní budovy muzea.
  • Na místnost ani na objekty v ní neupozorňuje žádná cedule.

  Získané poznatky

  • Dobrý nápad je třeba řádně promyslet. I když jsme předpokládali vystavení instalace na přístupnějším místě, zanedbali jsme bezpečnostní problémy.
  • Formát instalace navíc nebyl vhodný pro venkovní prostor: na mobilní a vysokou konstrukci umístěnou uprostřed zahrady bez ochrany či upevnění kabelem mají samozřejmě vliv větry.

  Reakce návštěvníků

  • Pozitivní zjištění: tematika „oceánů plastů“, informace o nárůstu používání plastů, atraktivita, kreativita, silná vizuální působivost, efektivita, mobilita, informativnost.
  • Negativní aspekty: podhodnocení dat, legenda není viditelná, křehkost konstrukce, malá interakce, nedostatečný kontext pro dané informace.

  Odkazy a další zdroje

  OSN: Ukazatele Rozvojových cílů tisíciletí (MDG)

  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx 

  OSN: Rozvojové cíle tisíciletí (MDG)

  www.un.org/millenniumgoals

  Greening the Blue:

  www.greeningtheblue.org

  Rise above plastic:

  www.facebook.com/riseaboveplastic

  Plastic Pollution Coalition:

  www.plasticpollutioncoalition.org/

  Association of Plastics Manufacturers in Europe (Sdružení výrobců plastů v Evropě):

  www.plasticseurope.org/

  Rada Evropské unie:

  www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/146358.pdf

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU