Právní upozornění english português České deutsch

Voda je život

Vodní xylofon

 

Shrnutí

Základními aspekty této instalace Museo Mundial je zvýšení povědomí o nutnosti zodpovědného využívání vody a kritická analýza dostupnosti i omezení přístupu k vodě. Voda je základní životní prvek. Rovnováha Země a naše budoucnost závisí na respektu a ochraně této vzácné tekutiny a jejích cyklů. OSN však odhaduje, že pokud dramaticky nezlepšíme svou spotřebu, do roku 2030 může na planetě chybět až 40 % vody.

Rok 2015 představuje začátek nového programu pro rozvoj. Nové Cíle udržitelného rozvoje (SDG) musí zahrnovat závazek všech zemí vybudovat sociálně spravedlivější, ekonomicky životaschopnější, ekologicky udržitelnější a politicky aktivnější svět pomocí skupiny cílů a ukazatelů odrážejících snahu podpořit sociální spravedlnost. Cílem této instalace je zvýšit povědomí o Cíli udržitelného rozvoje, kterým je „čistá voda a kanalizace“. Využili jsme silného spojení muzea s tématem vody, a vytvořili xylofon z lahví s vodou, v jehož každém hudebním tónu zaznívalo, že „voda je život“.

Podrobnosti

 • Hlavní částí instalace je vinylem pokrytý stůl s notovým záznamem známé dětské skladby („Tinkle tinkle little star“) a poznámkami o vodním xylofonu.
 • V horní části stolu jsou láhve s vodou postavené tak, aby každá odpovídala jednomu hudebnímu tónu.
 • Na vinylu jsou uvedeny údaje a fakta o světové spotřebě vody. Návštěvníci měli u tohoto nástroje touhu zahrát a vizualizovat všechny prvky, včetně letáku.
 • Po prvním umístění v zahradě muzea se instalace nyní nachází v přístupové chodbě mezi klášterem a zahradami. Všechny dlaždice v této muzejní oblasti představují scény související s vodou.
 • Návštěvníci se při hraní na xylofon mohou posadit na dřevěnou stoličku.
 • Kromě toho byl vytvořen také držák na letáky.
Museo Mundial_PT_Water_1

Pohled na instalaci o spotřebě vody

Museo Mundial_PT_Water_2

Hlavní částí instalace je vodní xylofon

Museo Mundial_PT_Water_3

Na vinylu jsou uvedeny údaje a fakta o světové spotřebě vody

  Rozpočet a zdroje

  Koncepce, příprava a realizace

  800 €

  Podpora instalace

  250 €

  Grafika a obsah

  450 €

  Tisk

  150 €

  Láhve

  70 €

  Celkem

  1 720 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se zaměřit a proč?

  Mluvíme-li o rozvoji, nelze nezmínit přístup k vodě. Přístup k vodě vlastně podmiňuje sociální, hospodářský a ekologický rozměr lidského života a komunit.

  Proto bylo cílem této instalace umožnit všem návštěvníkům muzea zamyslet se nad těmito rozměry a zaměřit se na jejich dopad na proces rozvoje. Instalace by měla sloužit interakci občanů všech věkových kategorií.

  2. krok:

  Umístění

  Po určení tématu je třeba zamyslet se nad umístěním instalace. Mělo by umožňovat spojitost s místem; doporučujeme také využití stávajícího objektu.

  3. krok:

  Praktická ukázka

  Po vytvoření prvního konceptu a definování celkového cíle je nutné určit použité matriály, cíle, termíny a dodavatele podle dostupného rozpočtu. Důležité je mít na paměti, že jde o muzejní instalaci, a že vizuální prezentace musí být bezchybná.

  4. krok:

  Materiály

  Jaké materiály jsou k určeným cílům zapotřebí? Které materiály lze vytvořit pro zachování kreativního a vzdělávacího rozměru instalace? Jde-li o jednu z několika instalací, je nezbytné zachovat grafickou jednotu.

  5. krok:

  Text

  Rešerše: Zjistěte si aktuální údaje z důvěryhodných zdrojů. Jsou-li matoucí nebo protichůdné, čtenář bude mít pochybnosti.

  Redakce: Použijte jazyk, který bude srozumitelný všem cílovým skupinám, a čtení usnadněte použitím vhodného písma a typografie. Vyznění textu nesmí být zaujaté; skutečnosti uvádějte prostřednictvím ověřitelných argumentů.  

  Konečný text: Fakta by měla být konzistentní; zdůrazněte skutečnost v globálním kontextu, abyste návštěvníka zaujali. Přítomen by měl být i lidský rozměr.

  Texty by měly být zvýrazněny v instalaci i ve všech vytvořených materiálech, například v letáku.

  6. krok:

  Schválení materiálů a podpora

  Má-li text obsahovat všechny klíčové aspekty, soubor témat či celý text poskytněte designérům. Ten bude schopen klíčové aspekty identifikovat a začlenit je do grafického vyjádření.

  Leták: K důležitým aspektům, které je nutné zmínit v souvislosti se vzděláváním ke globálnímu občanství, patří otázky, o čem mluvíme, proč o tom mluvíme, co podporujeme a jaká řešení zdůrazníme. Designéři mají někdy tendence informace zjednodušovat, proto je nezbytné zajistit, aby byly správné a dostatečné. V našem případě se soustředí na počet lidí bez přístupu k nezávadné vodě a kanalizaci a na průměrnou denní spotřebu vody na osobu v Evropě. Text se soustředil na pozitivní dopad přístupu k vodě na jednotlivce, komunity a národy a uvádí některá doporučení přijatá na globální úrovni pro zajištění všeobecného přístupu k vodě. Leták by měl na dané téma vizuálně odkazovat.

  Cedule: Cedule má upozornit na instalaci a téma obecně. Zvolte obrázek s menším popiskem.

  7. krok:

  Realizace instalace

  Instalace měla být umístěna před Lvím pramenem, který tým určil jako ideální místo – umožňuje totiž vytvoření přímé souvislosti mezi stávajícím objektem a novým tématem. Uprostřed je vinylem pokrytý stůl s notovým záznamem známé dětské skladby ("Tinkle tinkle little star") a hudebními poznámkami o vodním xylofonu. V horní části stolu jsou láhve s vodou postavené tak, aby každá odpovídala jednomu hudebnímu tónu. Kromě toho byl vytvořen také držák na letáky. Na vinylu jsou uvedeny údaje a fakta o světové spotřebě vody. Návštěvníci měli u tohoto nástroje touhu zahrát a vizualizovat všechny prvky, včetně letáku.

  Instalace byla umístěna mimo výstavní místnosti muzea a několikrát bohužel poškozena. Muzejní zahrady nejsou trvale zabezpečeny a všechny zelené plochy nejsou monitorovány 24 hodin denně.

  Vzhledem k opravám a rekonstrukci jednotlivých částí (s výjimkou rozbitých skleněných lahví, jež mohou návštěvníky ohrozit) tým muzea přemýšlel o přemístění instalace a nakonec rozhodl vytvořit novou konstrukci, protože ta předchozí byla poškozena.

  Na začátku srpna 2015 byla instalace před Lvím pramenem stažena a o měsíc později umístěna do Městského muzea Loures, konkrétně do přístupové chodby mezi klášterem a zahradami.

  Veškeré obkladové prvky a panely představují scény související s vodou. Jde o soubor bukolických obrazů upomínajících na vlámské a holandské vzory, který návštěvníky uvádí do venkovských výjevů s postavami při jejich každodenní činnosti. Významným prvkem na všech obkladech je voda (ať už jde o každodenní život, přepravní kanály či volnočasové aktivity). Projektový tým navíc k instalaci přistavil dřevěnou stoličku a skleněné láhve s vodou.

  8. krok:

  Komunikační plán

  V měsíci květnu jsme využívali facebookovou stránku „Connected for a Better World“ a sdíleli různý vzdělávací a informační obsah k danému tématu. Instalaci propagovaly webové stránky a sociální sítě partnerů a flash e-mail – stručný text s grafickým doprovodem, který zval k návštěvě instalace a prohloubení znalostí o projektu. Navázali jsme také kontakt s centry Europe Direct v Portugalsku, několik dalšími muzei, organizacemi občanské společnosti apod.

  9. krok:

  Představení instalace

  V závislosti na prostorech muzea a je-li to vhodné, lze přemýšlet o oficiálním slavnostním otevření v různých formách: debat, promítání filmu, rodinných akcí.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Inovativní a atraktivní instalace. Instalace se nedá minout a vyzývá k interakci. Vzbuzuje zvědavost.
  • Silná souvislost s místem umístění.
  • Možnost opakování.

  Zápory

  • Konstrukce – zvlášť vyrobená pro toto umístění – i základna, na které je uložena, je příliš křehká.
  • Na lahvích nejsou další informacemi k tématu.

  Získané poznatky

  • Důležité je vypracovat dobrý rozpočet pro všechny činnosti. Jak již bylo zmíněno, lahve s vodou neměly popisky s dalšími informacemi. To je však malý problém, které může projektový tým snadno překonat nalepením popisek.
  • Nezbytné je rovněž zamyslet se nad umístěním instalace. Pokud chceme dosáhnout co největšího dopadu, je nutné zamyslet se nad údržbou, protože muzea nemají finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníky spojení vody s hudbou velmi zaujalo, stejně jako nápad s xylofonem.
  • Jako negativní aspekt instalace vnímali křehkost konstrukce.

  Odkazy a další zdroje

  Water.org:

  www.water.org

  Charity Water:

  www.charitywater.org

  Kanalizace a voda pro všechny:

  www.sanitationandwaterforall.org/

  OSN: Zpráva o Rozvojových cílech tisíciletí (MDG) 2015

  www.nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/07/MDG-2015-June-25.pdf

  Valné shromáždění OSN: Cesta k důstojnosti do roku 2030: ukončení chudoby, transformace životů všech lidí a ochrana planety

  www.pnud.org.br/arquivos/relatorio_sintese_ods.pdf

  OSN: Rozvojové cíle tisíciletí (MDG)

  www.un.org/millenniumgoals/

  OSN: Ukazatele Rozvojových cílů tisíciletí (MDG)

  www.mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx

  Světová banka: Voda

  www.worldbank.org/en/topic/water

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU