Právní upozornění english português České deutsch

Pro každou ženu

Pro nás všechny

 

Shrnutí

Spravedlivý a udržitelný svět vyžaduje respektování ženských práv a principů rovnosti žen a mužů. Je to otázka spravedlnosti a právní i sociálně ekonomický problém.

Bohužel je stále mnoho oblastí, kde rovnost existuje pouze na papíře, a v praktickém životě tisíců lidí se neprojevuje. Ke zvýšení povědomí o Rozvojovém cíli tisíciletí (MDG) 3 („Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti“) jsme realizovali instalaci o mýtech a stereotypech spojovaných s tradičními ženskými a mužskými profesemi.

Podrobnosti

 • Otázka rovnosti žen a mužů je jedním ze základních principů OSN, kterou v posledních 50 letech znovu potvrdily hlavní národní i mezinárodní dokumenty jako zásadní princip.
 • Podle pekingské deklarace OSN z roku 1995 jsou lidská práva žen a dívek nezcizitelná a neodlučitelně patří mezi všeobecná lidská práva. Plná, rovnoprávná účast žen v politickém, občanském, hospodářském, sociálním a kulturním životě, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni, jakož i odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví jsou prioritní cíle mezinárodního společenství.
 • Instalace, jež má prezentovat rovnost žen a mužů, umožňuje demystifikaci předsudků v oblasti povolání tradičně spojovaných s mužským pohlavím.
 • Návštěvníci jsou prostřednictvím devíti kostek o rozměru 50 x 50 x 50 cm, jež odpovídají šesti povoláním a uvádějí obecné informace, konfrontováni s některými mýty moderních společností.
 • Cílem instalace je vyzvat návštěvníky ke hře s kostkami – jednotlivá povolání mají přiřadit ženám a mužům, a čelit přitom svým stereotypním představám. Pro ženy jsme zvolili povolání profesionální řidičky formule 1, hasičky a techničky, pro muže pak povolání zahradníka, tanečníka a uklízeče.
 • Instalace je umístěna v muzejní oblasti, jejíž exponáty ilustrují domácí prostředí rodiny z 19. století a z poloviny 20. století.
Museo Mundial_PT_Women_1

Hlavní částí instalace je devět kostek o rozměru 50 x 50 x 50 cm, jež odpovídají šesti povoláním a uvádějí obecné informace

Museo Mundial_PT_Women_2

Cílem instalace je vyzvat návštěvníky ke hře s kostkami – jednotlivá povolání mají přiřadit ženám a mužům

Museo Mundial_PT_Women 3

Instalaci lze přenést jinam

  Rozpočet a zdroje

  Design

  400 €

  Stojan

  150 €

  Grafika a obsah

  750 €

  Tisk letáku

  150 €

  Lepenkové krabice

  195 €

  Tisk vinylu na krabice

  200 €

  Celkem

  1 845 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se zaměřit a proč?

  Je nesporné, že podpora rovnosti žen a mužů je pro vymýcení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje zásadní. Za prvé je třeba připomenout, že rovnost pohlaví je lidské právo: ženy mají právo důstojně žít v podmínkách, jež jim umožní dosáhnout sociální a ekonomické zabezpečení. Posílení postavení žen prospívá zdraví a produktivitě rodiny, komunity i celé země. Mluvit o rovnosti žen a mužů tedy znamená mluvit o lidských právech a trvale udržitelném rozvoji pro nás pro všechny.

  2. krok:

  Umístění

  Po určení cíle MDG, volbě konkrétního tématu (rovnost v zaměstnání a povolání) a typu instalace (vizuální, vzdělávací, interaktivní atd.) bylo nutné vybrat umístění. Hledali jsme místo, jež by přirozeně vyvolávalo asociace mezi tématem nové instalace a stávajícími exponáty. Umístění ovlivní různé aspekty instalace, například její velikost a materiály.

  3. krok:

  Pusťte se do práce

  „Člověk sní, a zrodí se dílo“ – kdo však realizuje instalaci? Dobrý nápad je plně realizován, pouze pokud jeho provedení odpovídá představě. Proto je nutné obrátit se na potřebné služby. Řada muzeí již zná celou řadu dodavatelů, s nimiž spolupracuje a kteří mohou k realizaci významně přispět.

  Ve stadiu plánování je třeba mít jasnou představu o tom, co, jak a dokdy chceme vytvořit. Musíme však být přístupní nápadům na zlepšení, jež mohou zaznít v dialogu s ostatními zúčastněnými stranami.

  4. krok:

  Materiály

  K instalaci mohou, ale nemusí doprovázet různé materiály (cedule, titulky apod.), jež zvýší povědomí o obecné či konkrétní problematice. Jaké materiály vytvořit, abychom zachovali tvůrčí, vzdělávací a informativní rozměr instalace? Jak návštěvníky zapojit a motivovat k trvale udržitelnému chování? Po zodpovězení těchto otázek je nutné provést druhou analýzu, a určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. To nám umožní sladit některé detaily, jež mohou být pro účely instalace rozhodující.

  5. krok:

  Text

  Jasný a jednoduchý text může návštěvníky přimět k zamyšlení nad daným tématem. Některá stadia příprav nelze podcenit:

  Rešerše: Informace o instalaci musí vycházet z aktuálních a správných údajů z důvěryhodných zdrojů. Jsou-li složité, matoucí nebo protichůdné, ovlivní to vyznění instalace.

  Psaní: Zvolte jazyk přístupný veřejnosti a přihlédněte k možným typografickým problémům (s písmem, velikostí, barvami), abyste návštěvníkům usnadnili čtení. Text nesmí být zaujatý a měl by předkládat argumenty založené na faktech, která si návštěvník může ověřit.

  Finální text: Uváděná fakta a informace musí být konzistentní, a to jak u globálního, tak lokálního kontextu, aby návštěvník neztratil o téma zájem. Přítomný musí být rovněž lidský rozměr a samozřejmostí je soulad mezi hodnotami a konkrétními činy. Texty by měly být zvýrazněny nejen v instalaci, ale i v navržených doprovodných materiálech.

  6. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Leták: O co nám jde a proč? Jaké názory hájíme a jaká řešení podporujeme? To jsou důležité otázky týkající se problematiky vzdělání ke globálnímu občanství. U naší instalace jsme se pokusili představit otázku rovnosti žen a mužů jako problém, jenž trvá déle než pět desetiletí. Pomocí časové osy a historického přístupu dokládáme, že rovnost je otázkou lidských práv na mezinárodní i národní úrovni, kterou však příliš mnoho zemí ignoruje.

  Leták by měl na dané téma vizuálně odkazovat. Je-li to možné, použijte klíčovou frázi, která váš záměr představí i shrne.

  Naší klíčovou frází pro téma MDG 3 tvořila slova „Pro každou ženu, pro nás všechny“. Domníváme se, že shrnuje význam žen při budování globálního světa, v němž mají své místo všichni, ženy i muži.

  Cedule: Upozorňuje na instalaci a téma. Zvolte ilustraci s krátkým popiskem.

  Stánek: Má dvojí funkci – slouží k uložení letáků i jako symbol instalace v rámci muzea.

  7. krok:

  Realizace instalace

  Instalace, jež má prezentovat rovnost žen a mužů, umožňuje odhalit předsudky týkající se povolání tradičně spojovaných s mužským pohlavím. Návštěvníci se prostřednictvím devíti kostek o rozměru 50 x 50 x 50 cm, jež odpovídají šesti povoláním a uvádějí obecné informace, setkávají s některými mýty v moderních společnostech. Cílem instalace je vyzvat návštěvníky ke hře s kostkami – jednotlivá povolání mají přiřadit ženám a mužům.

  Instalace je umístěna v muzejní oblasti, jejíž exponáty ilustrují domácí prostředí rodiny z 19. století a z poloviny 20. století. V té době se konkrétní práce i volnočasové aktivity řídily danými pravidly. Výkon povolání omezovaly společenské zvyky závislé na sociálním postavení rodiny a pohlaví dítěte.

  Spojením instalace s exponáty jsme chtěli upozornit na obrovské dosavadní úspěchy v otázce rovnosti žen a mužů i na to, co ještě zbývá udělat.

  8. krok:

  Plán komunikace a zveřejnění

  Instalace byla otevřena v březnu 2015, v rámci Evropského roku rozvoje tedy shodou okolností v měsíci „žen a dívek“.

  Kampaň jsme zahájili upoutávkou na Den žen a během měsíce jsme šířili informace o situaci žen a dívek na světě a v různých oblastech, například ve vzdělávání, zaměstnání, zdraví a rodinných vztazích. Propagace vyvrcholila ke konci měsíce zveřejněním fotoalba.

  9. krok:

  Představení instalace

  V závislosti na velikosti a zdrojích muzea (a pokud je to vhodné) může mít představení instalace různou podobu: v rámci debat, promítání filmů, rodinných aktivit apod.

  Pokud jde o rovnost žen a mužů, zajímavá může být prezentace pracovníků muzea a jejich funkcí. Za tímto účelem lze vytvořit diagram znázorňující počet žen a mužů a jejich postavení. Může sloužit i jako pozvánka na instalaci pro obyvatele města a spolupracovníky městského muzea.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace prezentující téma rovnosti žen a mužů je novátorská a umožňuje odhalení předsudků spojovaných s profesemi, jež jsou tradičně vykonávány muži.
  • Kostky reprezentující různá povolání umožňují interakci návštěvníků.
  • Mobilita: Instalaci lze přesunout na jiné místo.

  Zápory

  • Materiál se může v průběhu času opotřebovat, protože jeho základem je lepenka.
  • Lidé s pohybovým postižením nemohou instalaci využít. Děti potřebují pomoc dospělých s horními kostkami.

  Získané poznatky

  • Navzdory dosažené dynamice a interaktivitě je zřejmé, že rozměry kostek nejsou vhodné pro děti a osoby s pohybovým postižením. Tato cílová skupina nemůže z kostek stavět bez pomoci.
  • Velmi pozitivně lze hodnotit vizuální a poučné informace, které vzdělávacím službám muzea umožňují vyvinout celou řadu dalších aktivit.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníky zaujal kontext instalace, kreativita a jednoduchost materiálů, rozlišování pohlaví ve vztahu k povolání, přenosnost/mobilita instalace a narušování stereotypů.
  • Zdůraznili, že hra umožňuje větší interaktivitu návštěvníků. Negativně hodnotili dva aspekty: chybějící návod ke hře a křehkost kostek.
  • Na otázku, co by udělali jinak, zdůraznili využití více ukazatelů poukazujících na nerovnost žen a mužů a menších kostek.

  Odkazy a další zdroje

  UN Women:

  www.unwomen.org

  HEFORSHE:

  www.heforshe.org

  OSN: Zpráva o Rozvojových cílech tisíciletí (MDG) 2015

  www.nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/07/MDG-2015-June-25.pdf

  Valné shromáždění OSN: Cesta k důstojnosti do roku 2030: ukončení chudoby, transformace životů všech lidí a ochrana planety

  http://www.pnud.org.br/arquivos/relatorio_sintese_ods.pdf

  OSN: Rozvojové cíle tisíciletí (MDG)

  http://www.un.org/millenniumgoals/

  OSN: Ukazatele Rozvojových cílů tisíciletí (MDG):

  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU