Právní upozornění english português magyar České deutsch

Zdraví pro všechny

Boj proti globálním chorobám

 

Shrnutí

Všeobecné právo na zdraví ještě zdaleka není skutečností. Nemoci jako HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza či průjem i nadále zabíjejí miliony nejzranitelnějších, mladých a starých lidí. „Zdraví pro všechny“ je vzdělávací instalace, jež by měla zvýšit povědomí o Rozvojovém cíli tisíciletí (MDG) 6 („Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi“).

Prostřednictvím obrazů a předmětů chceme představit nejnebezpečnější nemoci na světě a prostředky jejich prevence anebo k jejich léčbě. Hlavní struktura instalace návštěvníkovi umožňuje seznámit se se základními fakty a údaji o HIV/AIDS, malárii, tuberkulóze a průjmu. Umístěna je v rámci expozice zemědělského nářadí Městského muzea Loures a snaží se podat svědectví o nutnosti boje s těmito nemocemi a politiky podpory významné zlepšení všeobecné zdravotní péče.

Podrobnosti

 • Hlavním prvkem instalace jsou čtyři dřevěné kostky, z nichž každá reprezentuje jednu z nemocí, na které na světě umírá nejvíce lidí: malárii, HIV/AIDS, tuberkulózu a průjem.
 • Tři strany každé kostky představují relevantní fakta a údaje o dané nemoci. Zbývající strana je „otevřená“ (s malým „výklenkem“) a slouží k umístění ilustrace dané nemoci a balíčku dostupného typu léčby. Například u tuberkulózy jsme zvolili obrázek plic napadených nemocí a na straně prevence jsme ukázali konkrétní léky. U průjmu jsme do kostky umístili obrázek znečištěné vody a jak způsob boje s touto nemocí prezentovali soli.
 • Návštěvníci se mohou všech předmětů dotýkat a krabice otáčet, aby tak získali další informace.
 • Instalace byla připravena v muzejní místnosti se zemědělskými nástroji. Můžeme se tak na jedné straně zabývat dopady podvýživy, které s danými onemocněními souvisejí, a na druhé straně ukázat dopad bezpečnosti a potravinové soběstačnosti na tzv. nové globální nemoci, například obezitu a podvýživu.
Museo Mundial_PT_Health_1

Pohled na instalaci globálních nemocí

Museo Mundial_PT_Health_2

Každá kostka reprezentuje jednu z nemocí, na kterou na světě umírá nejvíce lidí

Museo Mundial_PT_Health_3

Návštěvníci se mohou všech předmětů dotýkat a krabice otáčet, aby tak získali další informace

Museo Mundial_PT_Health_4

K dispozici jsou další informační materiály

  Rozpočet a zdroje

  Budget needed:

  Ocelová konstrukce

  340 €

  4 krabice

  40 €

  Tisk vinylu

  400 €

  Návrh a tisk letáku

  700 €

  Celkem

  1 480 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se chceme v MDG 6 zaměřit a proč?

  Hlavním cílem MDG 6 je zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS do roku 2015 a dosáhnout toho, aby do roku 2020 měli všichni potřební přístup k léčbě. Věděli jsme, že je třeba toto téma zdůraznit a jasně ukázat příčiny a následky působení viru. S ohledem na mladé návštěvníky jsme také museli věnovat zvláštní pozornost jazyku, a vyhnout se diskriminačnímu či pochybnému vyznění instalace.

  Protože jsme nechtěli, aby se výstava zaměřila pouze na HIV/AIDS, vyčlenili jsme další onemocnění s velkým dopadem na současnou společnost, zejména ta, která je možné léčit nebo se jim dá poměrně snadno předcházet. Nerovný přístup k lékům a sociální nerovnosti však léčbu nemocí, jako jsou malárie, tuberkulóza nebo průjem, neumožňují.

  2. krok:

  Umístění

  Po výběru tématu jsme se zamysleli nad umístěním instalace a nad tím, jak téma navázat na muzejní předměty. O typu konstrukce přitom rozhoduje velikost prostoru a jeho přístupnost.

  3. krok:

  Pusťte se do práce

  Po výběru tématu a umístění je nutné zamyslet se nad materiály potřebnými k realizaci, dodavateli a cenami. Důležité je určit dodavatele, který splní požadavky na provedení a tisk. Přehlížet by se neměl ani dopad instalace na životní prostředí, proto volte pokud možno recyklovatelné či certifikované materiály.

  4. krok:

  Časový plán

  Důležité je stanovit kalendář (termíny) dodání služeb, vytvoření instalace a její otevření.

  5. krok:

  Související materiály

  Rozhodněte se, jaké materiály k instalaci vytvoříte – například leták jasně uvádějící fakta a čísla v daném kontextu. Všechny materiály by měly být graficky jednotné, protože instalace bude součástí souboru deseti výstav.

  6. krok:

  Text

  Co chcete říct: Text musí být jasný, krátký, správný a prezentovaný atraktivní způsobem. Jelikož téma souvisí se stigmaty a odsudky, je nezbytné, aby obsah nevyzníval ambivalentně. Proto nepoužíváme humor, který by si někdo mohl nesprávně vyložit.

  Rešerše: Zjistěte si aktuální a správné údaje ze spolehlivých a důvěryhodných zdrojů.

  Psaní: Používejte jazyk přístupný veřejnosti a přihlédněte k možným typografickým problémům (s písmem, velikostí, barvami), a návštěvníkům usnadněte čtení.

  7. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Leták: Nezapomeňte na zarámování tématu a globální i místní pohled na prezentované výzvy. Uveďte příklady konkrétních akcí a místa, kde se lze o tématu dozvědět více. Leták by měl na dané téma vizuálně odkazovat.

  Signalizační tabule: Upozorňuje na instalaci a téma. Zvolte ilustraci s krátkým popiskem.

  V průběhu procesu je nutné získat souhlas muzea s veškerým textem v doprovodných materiálech. Je nezbytné zachovat grafickou jednotu všech produktů.

  8. krok:

  Realizace instalace

  Je-li to možné, naplánujte uvedení instalace na nějaké symbolické datum.

  Instalace je navržena tak, aby návštěvníkům přinesla informace na různých úrovních. Tvoří ji čtyři dřevěné kostky, z nichž každá kostka reprezentuje jednu z nemocí, na které umírá nejvíc lidí na světě: malárii, HIV/AIDS, tuberkulózu a průjem. Tři strany každé kostky předkládají relevantní fakta a údaje o dané nemoci. Zbývající strana je „otevřená“ (s malým „výklenkem“) a slouží k umístění ilustrace dané nemoci a balíčku dostupného typu léčby. Například v kostce na téma malárie je umístěn obrázek komára, který tuto nemoc šíří a obal léku proti malárii. Pro znázornění prevence HIV/AIDS, jsme využili mužské a ženské kondomy, které překrývají obrázek viru. U tuberkulózy jsme zvolili obrázek plic napadených nemocí a na straně prevence jsme ukázali konkrétní léky. U průjmu jsme do kostky umístili obrázek znečištěnou vodu a jako způsob boje s nemocí prezentovali soli.

  Návštěvníci se mohou všech předmětů dotýkat a krabice otáčet, aby tak získali další informace. Instalace byla připravena v muzejní místnosti se zemědělskými nástroji. Můžeme se tak na jedné straně zabývat dopady podvýživy, které s danými onemocněními souvisejí, a na druhé straně ukázat dopad bezpečnosti a potravinové soběstačnosti na tzv. nové globální nemoci, například obezitu a podvýživu.

  Rozměry instalace

  Konstrukce: výška: 1,60 m, šířka: 40 cm

  9. krok:

  Plán komunikace

  Přednostním komunikačním kanálem byla facebooková stránka „Connected for a Better World“ (Připojeno pro lepší svět) s formativním a informativním obsahem na téma konkrétních chorob, jejich dopadu a globálních i lokálních úspěchů v této oblasti.

  Vzhledem k tomu, že jsme kontroverzními tématy pojali ze sociálního hlediska (například nemoc HIV/ AIDS je spojována s mnoha stereotypy), je důležitý jasný a pozitivní jazyk. Důraz je třeba klást na prevenci, péči o pacienty a (případně chybějící) kroky příslušných orgánů vedoucí k účinné reakci na prezentovaná onemocnění.

  Prezentaci instalace obohatil flash e-mailu – krátký, velmi vizuální e-mailu, který vyzýval k návštěvě instalace a získání dalších informací o projektu.

  10. krok:

  Otevření instalace

  V ideálním případě je vhodné předem určit den oficiálního zahájení instalace. Chceme-li dosáhnout maximálního účinku, je třeba toto datum brát v potaz a pokud možno je svázat s nějakým výročím. Je-li to možné, lze uvažovat o uspořádání malé diskuze či reflexe na dané téma.

  11. krok:

  Zveřejnění informací

  Informace o instalaci se šířily na sociálních sítích partnerů a privilegovaných kontaktů partnera (v tomto případě organizací pacientů a farmaceutických společností).

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Provedení instalace umožňuje návštěvníkům porozumět problému a jeho řešení. Její silná vizuální složka a interaktivita návštěvníkům umožňuje „poznávat prostřednictvím interakce“.
  • Instalaci lze využít individuálně nebo ve skupinách.
  • Mobilita: instalace je na kolečkách, a lze ji tedy snadno přemístit.

  Zápory

  • Instalace návštěvníkům neumožňuje dané nemoci srovnávat. Je obtížné zjistit, které z nich vyžadují relativně levnou léčbu, například průjem (který je v rozvojových zemích vysoce smrtelný).
  • Instalace sice umožňuje využít interakci skupiny, ale nemůže s ní současně pracovat více osob.
  • Jednotlivé části konstrukce mohou účastníci snadno odstranit.
  • Snadnému přemístění instalace brání její hmotnost.

  Získané poznatky

  • Přestože je provedení instalace kreativní a kvalitní, není nejvhodněji umístěna. Prostor návštěvníci navštěvují jen zřídka, protože není v hlavní budově.

  Reakce návštěvníků

  • Dotázaní návštěvníci zdůraznili tato pozitiva instalace: „Zaměřuje se na nemoci; zajímavá, atraktivní; kreativita; souvislost lokální a globální perspektivy; upozorňuje na dopady nemocí; velmi adaptabilní na jakékoliv téma, velmi praktická a funkční; velmi unikátní komunikační podpora; připouští několik možností obsahu, expozice léků; možnost hrát si s instalací; souvislost mezi realitou a prevencí; umožňuje zvýšit povědomí o nemoci a jejích příčinách; odkaz na místo výskytu; dichotomie onemocnění/řešení; určení onemocnění, která ovlivňují rozvojové země.
  • Žádné nedostatky zjištěny nebyly.
  • Odpovědi na otázku „Co byste udělali jinak?“ zněly: „uvést ekonomické výhody související se zdravím; zmínit generické léky; zabývat se alternativními léky; poukázat na farmaceutické společnosti a jejich zájmy; větší dynamičnost; zabývat se souvislostí používání pesticidů a onkologických onemocnění; upozornit na způsoby prevence před bodnutí komárem“.

  Odkazy a další zdroje

  UNAIDS: Společný program OSN pro HIV/AIDS

  http://www.unaids.org/

  Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii:

  www.theglobalfund.org/en/

  Nadace Billa a Melindy Gatesových:

  www.gatesfoundation.org

  United Nations Foundation:

  www.unfoundation.org/

  Malaria No more:

  www.malarianomore.org/

  One.org:

  www.one.org/international

  UNICEF:

  www.unicef.org/

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU