Právní upozornění english português magyar České deutsch

Vyprodáno

Ropa a její náhrada

 

Shrnutí

Tato instalace v rámci projektu Museo Mundial se soustředí na několik témat: omezené zdroje surovin a ropný zlom, tedy okamžik, kdy bude dosažen vrchol těžby ropy. Dále emise, následky klimatické změny v rozvojových zemích, alternativní a udržitelné zdroje energie, válečné konflikty spojené z ropou (druhá světová válka, Nigérie, Súdán atd.) Zejména v posledních dvou zmíněných tématech zdůrazňujeme, jak moc problematika fosilních paliv a obnovitelné energie ovlivňuje bohaté stejně jako chudé země po celém světě.

Instalace byla vytvořena ve spolupráci s umělcem Vladimírem Turnerem. Je umístěna na začátku expozice traktorů a zemědělské techniky v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Podrobnosti

 • Součástí stálé expozice muzea je historický čerpací stojan na benzín. Doplnili jsme k němu ceduli „Vyprodáno“.
 • Čerpací stojan jsme obklopili prázdnými kanystry, které odkazují na ropnou krizi v 70. letech.
 • Za čerpadlem je plakát s informacemi, kde jsou mimo jiné data o světové produkci a spotřebě ropy, stejně jako o spotřebě ropných produktů v České republice.
 • Dále jsou tam informace o možnostech náhrady ropy v současnosti, ale i v době druhé světové války.
 • Dalším prvkem instalace je data projektor na stropě, který na podlahu promítá tři animované mapy. Jedna ukazuje těžbu ropy, druhá válečné konflikty o ropu včetně druhé světové války, třetí zobrazuje dlouhou historii válek o ropu přímo spojených s rozvojovými zeměmi. Projektor se aktivuje automaticky jakmile někdo přistoupí k instalaci.
Museo Mundial_CZ_Oil_1

Plakát s daty o světové produkci a spotřebě ropy, stejně jako o spotřebě ropných produktů v České republice

Museo Mundial_CZ_Oil_2

Stojan čerpadla na benzín je obklopen prázdnými kanystry

  Rozpočet a zdroje

  Instalace (software pro prezentaci, mikropočítač, projektor, předměty, implementace)

  1731 €

  Překlady textů

  72€

  Celkem

  1803 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Probírání tématu

  Chtěli jsme udělat instalaci o problematice fosilních a obnovitelných paliv. Proto jsme oslovili neziskovou organizací eurosolar.cz, která nám poskytla mnoho užitečných informací.

  Dále jsme navázali kontakt s několika umělci a probírali s nimi, jak by šlo instalaci na toto téma pojmout. Vzniklo mnoho zajímavých návrhů. Tento krok nám trval měsíc.

  2. krok:

  Spolupráce s umělcem

  Nakonec jsme se rozhodli spolupracovat s Vladimírem Turnerem, známým pro své audiovizuální umělecké intervence do veřejného prostoru. Rozhodli jsem se využít stálou expozici věnovanou traktorům, jejíž součástí je historický stojan čerpadla na benzín. V.Turner navrhl instalaci založenou na vizuálním ztvárnění ropné krize v 70. letech, vyprodané benzinové pumpě. To nám trvalo tři týdny.

  3. krok:

  Shromažďování informací

  Spolupracující nezisková organizace provedla základní rešerše a sepsala texty pro výstavu. To trvalo dva týdny.

  4. krok:

  Vyjednávání s muzeem

  Sdělili jsme muzeu, že bychom pro naši instalaci rádi využili jejich stálou expozici. Předpokládali jsme, že nás čeká složitá diskuze, ale vedení muzea bylo velice otevřené našemu návrhu a souhlasilo. To trvalo zhruba týden.

  5. krok:

  Technická příprava instalace

  Během přípravy se ukázalo, že část, kterou jsme považovali za skoro nejjednodušší, je naopak značně komplikovaná. Šlo o to, že jsme chtěli některé informace prezentovat pomocí datového projektoru, a tak jsme museli připravit animované mapy. Nakonec to trvalo sedm týdnů.

  6. krok

  Implementace

  Technické provedení bylo poměrně komplikované, takže byla nutná spolupráce mezi umělcem, techniky a zaměstnanci muzea, a někdy byl problém je všechny zkoordinovat. Z toho důvodu nám implementace trvala tři týdny.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Kombinace současných artefaktů, historických předmětů a vizualizace pomocí projekce vytvořila zajímavou instalaci.

  Zápory

  • Byli jsme tak kreativní, že nakonec instalace, která měla být původně celkem jednoduchá, byla téměř nejsložitější. To by tolik nevadilo, kdyby tím pádem nenarůstal i rozpočet na realizaci. Naštěstí díky pochopení zúčastněných to nakonec nebylo tak hrozné.
  • Změny během přípravy také způsobily zpoždění a instalace nám trvala mnohem déle, než jsme předpokládali.

  Odkazy a další zdroje

  Frauenhofer Institut: Zdroje 100% obnovitelné energie pro města a národy – technické možnosti a hlavní překážky

  www.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/EUSEW2010_1.IWES_M.Sterner.pdf

  Energy.gov: Historie elektromobilů

  www.energy.gov/articles/history-electric-car

  Wikipedia: Žebříček zemí podle emisí CO2

  www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

  Blogový příspěvek o surovinové krizi od Ugo Bardiho: Nerostné zdroje a limitu růstu

  www.cassandralegacy.blogspot.cz/2013/09/mineral-resources-and-limits-to-growth.html

  William R. Cline: Globální oteplování a zemědělství

  www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/nsds/egm_ClimateChange/cline.pdf

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU