Právní upozornění english português České deutsch

NEWSeum

Spojeni se světem

 

Shrnutí

Instalace se věnuje tématu přístupu k informacím a ukazuje propastné rozdíly mezi bohatými a rozvojovými zeměmi, co se týká mediálního pokrytí a dostupnosti internetu.

Hlavním úkolem médií je přinášet lidem informace a předkládat jim různé úhly pohledu, tak, aby si sami mohli udělat názor na různé události. Média ale často předkládají běžné události šokujícím a skandalizujícím způsobem; využívají stereotypy, celebrity a provádí falešnou interpretaci událostí.

Globální média se často soustředí na témata, hodnoty a problémy západního světa a „zbytek“ světa zůstává bez odpovídacího zastoupení. To znemožňuje identifikovat a řešit problémy, kterou jsou skutečně důležité pro celou planetu.

Podrobnosti

 • Instalace se skládá ze šesti malých LCD obrazovek na zdi, na kterých běží videospoty.
 • Kromě toho je tam interaktivní mapa ukazující dostupnost internetu v různých částech světa. Po stisknutí tlačítka ze jménem země mapa ukáže mediální pokrytí a dostupnost internetu. Mapa demonstruje rozdíly mezi bohatými a rozvojovými zeměmi. V mnoha rozvojových zemích je internet dostupný pouze v některých částech, často jen pár hodin denně nebo na zvláštních místech, která musí obsloužit množství obyvatel z velkých oblastí. Na řadě míst bez elektřiny je situace ještě složitější.
 • Známá umělkyně Tamara Moyzes vybrala šest sledovaných mediálních událostí a naaranžovala je jako videospoty na malých LCD obrazovkách coby příklad mediální reality. Zaměřila se na to, jak média událost interpretovala, ale i na způsob, jak ji prezentovala divákům. Další věc je, že tato média, co přinášela informace, jsou prezentována v dalším médiu. Muzeum jako médium představuje ustálenost, způsob jak prezentovat minulost. To uvádí vše do jiného kontextu.
 • Šest zpravodajských videospotů se věnovalo různorodým tématům, ale svým způsobem vypadají podobně, protože se podobně skandalizujícím způsobem věnují spíše než skutečnému obsahu tomu, jak přitáhnout pozornost diváků, bez ohledu na samotnou informaci.
 • Každá LCD obrazovka je doplněna článkem z internetového média o stejné události nebo tématu. Také je tam překlad k videospotu.
 • Každý spot je uveden citací nějaké osobnosti s filozofickým nebo jiným intelektuálním pozadím. Tím se zpráva zasazuje do širšího kontextu.
 • Instalace se vztahuje zejména k Rozvojovému cíli tisíciletí 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“). Ukazuje způsob, jakým média často přehlížejí takzvané rozvojové země a deformují pohled na stav planety jako celku.
Museo Mundial_CZ_Newseum_1

Vernisáž výstavy

Museo Mundial_CZ_Newseum_2

Informační tabule uvádí do tématu

  Rozpočet a zdroje

  Příprava instalace

  837€

  Příprava videospotů

  577€

  Překlady do angličtiny

  11€

  Korektury

  23€

  Tisk informačních tabulí

  77€

  Další tisk

  46€

  Materiál

  325€

  Celkem

  1895€

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr tématu

  Tamara Moyzes je známá umělkyně, která se tomuto tématu věnuje řadu let. To ona nás inspirovala k této instalaci.

  2. krok:

  Vyjednávání s umělkyní

  Zahájili jsme jednání s Tamarou Moyzes o její vizi. První idea byla, že výstava bude umístěna v galerii DOX v Praze. Po několika jednáních se ukázalo, že galerie DOX nám může poskytnou místo pouze pro jednu výstavu na pouhé dvě měsíce. To nás vedlo k tomu, že jsme tam nakonec umístili jinou výstavu připravovanou ve stejné době. Tím se jednání zpomalilo.

  Další vyjednávání bylo poměrně zdlouhavé a obtížné, protože jsme hledali muzeum, kde můžeme projekt realizovat v podobě, která by nám vyhovovala. Nakonec jsme se dohodli na obsahu instalace. To vše trvalo skoro sedm měsíců.

  3. krok:

  Hledání nového partnera

  Naskytla se nová možnost, během jednání s Muzeem města Ústí nad Labem. Představitelé muzea a místní samosprávy souhlasili se spoluprací na projektu Museo Mundial a umístěním některých instalací v muzeu. To trvalo dva měsíce.

  4. krok:

  Dokončení konceptu instalace

  Na základě této dohody jsme navštívili muzeum spolu s umělkyní. Provedli jsme rešerše pro doprovodné texty a interaktivní stůl, přeložili videa a připravili rámy pro instalaci.

  Po té umělkyně začala práci na konečné podobě projektu, která byla později realizována. To trvalo asi pět týdnů.

  5. krok:

  Interaktivní mapa

  Rozhodli jsme se doplnit performanci interaktivní mapou dostupnosti internetu v různých zemích světa. Mapu vyrobil a nainstaloval na tablet další umělec, Shlomi Yaffe, manžel a blízký spolupracovník Tamary Moyzes.

  6. krok:

  Implementace

  Implementaci v muzeu provedl Shlomi Yaffe ve spolupráci se zaměstnanci muzea.

  Dvě instalace, Dary (z) moře a NEWSeum, byly instalované spolu, ve stejné místnosti Muzea města Ústí nad Labem. Vernisáž výstavy 10. prosince 2014 doprovodila Tamara Moyzes svou performancí

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Originální instalace, vytvořená ve spolupráci s umělkyní, která se zajímá o rozvojovou problematiku.
  • Interaktivní prvky a umělecké detaily dělají instalaci ještě zajímavější.

  Zápory

  • Domlouvání konceptu instalace bylo velice zdlouhavé, což nakonec vedlo k určitému kompromisu.
  • Mapa světa se brzy rozbila, protože během přípravných prací se změnila představa, kde má být instalace umístěna.

  Odkazy a další zdroje

  Muzeum města Ústí nad Labem: Prezentace muzea

  www.muzeumusti.cz

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU