Právní upozornění english português magyar České deutsch

Pharmatopia

Budoucnost farmaceutického průmyslu

 

Shrnutí

Pharmatopia byla první instalací v rámci projektu Museo Mundial v České republice. Název Pharmatopia spojuje výraz farmaceutický průmysl se slovem utopie, které odkazuje k vysněné ideální společnosti. Instalace, vytvořená ve spolupráci s výtvarným umělcem Markem Schovánkem, nabízí velice odlišný pohled na „víru ve farmaka“.

Instalace byla umístěna v Centru současného umění DOX v Praze.

Podrobnosti

 • Instalace je založená na existujících pracích Marka Schovánka. Jde o zhruba stovku skulptur, které připomínají pilulky léků, na kterých jsou různé značka a symboly lidských snů a obav. Odkazují na problémy naší společností, o kterých si mnoho lidí myslí, že je můžeme vyléčit technickými prostředky: nenávist, svoboda, láska, vášeň, bolest, smutek, naděje.
 • Hlavní otázka zní: Jsou nám pilulky léků poskytovány proto, aby léčily choroby a neduhy, nebo nás mají vést k tomu, abychom uvěřili v úžasnou budoucnost? Instalace Marka Schovánka znázorňuje realitu snů, které nám moderní farmaceutický průmysl nabízí, přičemž zároveň kritizuje naše přehnaná očekávání.
 • Výstava se dále dotýká otázky, jak moc je globální distribuce léků koncentrovaná v ekonomicky rozvinutých zemích a do jaké míry ignoruje potřeby lidí z dosud nerozvinutých zemí a regionů. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává přístup k lékům hlavním problémem chudých v méně rozvinutých zemích. V zemích s nízkými a středními příjmy je pouze 60 % léků poskytováno prostřednictvím veřejného zdravotnictví. V soukromém sektoru jsou ceny základních a nezbytných léků pět až šest krát vyšší než mezinárodní referenční ceny.
 • Doprovodné texty stručně komentují situaci ve výrobě a distribuci farmaceutických výrobků v nejméně rozvinutých zemích. To zdůrazňuje rozpor mezi slibovaným zlepšováním farmaceutických technologií a krutou realitou za nimi.
 • Barevné atraktivní pilulky nabízí návštěvníkům obrázek barevné šťastné budoucnosti a slibují jim úlevu od všech starostí. Ale je to opravdu skutečná nabídka lepšího života? Nebo je to utopie, poskytující falešnou naději? Tím instalace otevírá velice odlišný pohled na „víru ve farmaka“.
 • Instalace je spojená s Rozvojovým cílem tisíciletí 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“) a zejména úkolem 8.E: „Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích.“
 • Instalace byla umístěna ve výstavní místnosti těsně vedle vchodu do dvora budovy Centra současného umění DOX v Praze.
Museo Mundial_CZ_Pharmatopia_1

Instalace se skládá ze zhruba stovky skulptur, které připomínají pilulky léků, označených symboly lidských snů a obav

Museo Mundial_CZ_Pharmatopia_2

Vernisáž výstavy

Museo Mundial_CZ_Pharmatopia_3

Vernisáže se zúčastnil také výtvarný umělec Marek Schovánek (vlevo)

Museo Mundial_CZ_Pharmatopia_4

Návštěvnice čte informační tabuli

  Rozpočet a zdroje

  Příprava a design

  923 €

  Překlady do angličtiny

  96 €

  Transport mobiliáře, montáž

  1154 €

  Celkem

  2173 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Předběžná jednání s různými umělci

  Začali jsme připravovat koncepci výstavy a kontaktovali různé umělce, architekty a odborníky na angažované umění. Tak jsme si udělali základní představu. To trvalo asi pět týdnů.

  2. krok:

  Vyjednávání s galerií

  Centrum DOX je jedna z nejslavnějších českých galerií. Z toho důvodu jsme se pro ni rozhodli, protože bylo pravděpodobné, že tím pádem naše instalace osloví hodně veřejnosti. Nejvíce času trvalo vyjednávání dohody o podmínkách instalace v galerii. Zpočátku to vypadalo snadně, ale ukázalo se, že nebude tak jednoduché zharmonizovat potřeby projektu Museo Mundial a běžný provoz a programovou strategii galerie.

  Nakonec nám rada galerie dala kladné vyjádření a navrhla několik umělců pro možnou spolupráci. Jedním z nich byl Marek Schovánek, který nakonec instalaci realizoval. Tento proces nám trval asi čtyři týdny.

  3. krok:

  Vyjednávání s umělcem

  Kontaktovali jsme Marka Schovánka, který žije většinu času v Berlině, takže naše komunikace byla vesměs elektronická. Brzy bylo zjevné, že má velký zájem s námi spolupracovat. Takže jsme se setkali v Praze, nejprve jen M.Schovánek se zástupci Museo Mundial, ale následně i s představiteli galerie.

  Konzultace s umělcem a příprava materiálů probíhaly ve velice kreativním duchu a spolupráce byla dobrá. M.Schovánek k naší spolupráci přistupovat velice otevřeně a aktivně se zapojil do hledání formy výstavy. Tento krok nám trval asi pět týdnů.

  4. krok:

  Finální představa

  Ve spolupráci s galerií a umělcem jsem dokončili představu výstavy.

  Zpočátku jsme plánovali, že výstava zůstane v galerii celý rok. Bohužel se ukázalo, že tam může být maximálně dva měsíce. Přesto jsme tuto změnu akceptovali, protože jsme vycházeli z toho, že v takto proslulé galerii i tak výstavu zhlédne více návštěvníků než v běžném muzeu. Také pro nás bylo důležité uchovat si dobré vztahy s uměleckou komunitou. To vše trvalo asi tři týdny.

  5. krok:

  Implementace v muzeu a vernisáž

  Centrum současného umění připravilo veškeré potřebné zázemí podle požadavků umělce. Vyrobilo všechny konstrukce na své náklady, zvýšilo úroveň osvětlení v místnosti a připravilo vše potřebné k vernisáži včetně občerstvení. Bylo vytištěno 5000 letáčků o výstavě, které dostávali návštěvníci galerie. Pod informace o farmaceutických výrobcích byly umístěny materiály o MDGs. Kampaň Česko proti chudobě (součást GCAP) poskytla brožuru o MDGs a agendě po roce 2015 „Od nenaplněných plánů k novým cílům“.

  Technické otázky velice profesionálně zajistila galerie, která akci poskytla veškerý technický servis. Galerie DOX potřebovala pět pracovních dnů na instalaci všeho potřebného dle požadavků M.Schovánka.

  Instalace byla zdárně dokončena díky úzké spolupráci všech partnerů: galerie DOX, umělce a Educonu. Společně jsme také zorganizovali vernisáž výstavy, hosty zval Educon. Zúčastnilo se ji 130 lidí.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace byla připravena velice profesionálně, s dobrou dokumentací. Zhlédlo ji hodně návštěvníků, podle statistik více než 7000.
  • Instalace úspěšně téma představila množině lidí se zájmem o současné umění. Z toho důvodu bychom doporučovali brát tuto aktivitu jako plnohodnotnou, byť byla vystavena pouze dva měsíce. I tak vyvolala větší pozornost než kdyby byla bývala v běžném muzeu po celý rok.

  Zápory

  • Instalace byla vystavena pouze krátce.

  Odkazy a další zdroje

  Centrum současného umění DOX: Informace o výstavě

  www.dox.cz/cs/vystavy/marek-schovanek-pharmatopia

  Marek Schovánek: Web umělce v angličtině

  www.marekschovanek.com

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU