Právní upozornění english português magyar České

Hladová planeta

Co jí svět

 

Shrnutí

Instalace se skládá z 11 plakátů s fotografiemi, které vytvořil fotograf Peter Menzel v rámci projektu “Hladová planeta – Co jí svět”. Porovnávají spotřebu potravin a stravovací zvyky v různých zemích světa. Návštěvníci tak získají přehled o různých životních podmínkách v různých částech planety.

Tyto plakáty jsou doplněny dalším, nově vytvořeným, se zvyky v České republice. Celkem jsou tedy představeny tyto země: Bhútán, Čad, Čína, Česká republika, Ekvádor, Německo, Guatemala, Indie, Japonsko, Mali, Mexiko, USA.

Podrobnosti

 • Celkem se instalace skládá z 12 plakátů se stravovacími zvyky v různých zemích. Ukazují extrémy jako je spotřeba velice chudé súdánské rodiny v uprchlickém táboře v Čadu na jedné straně a bohatá spotřeba potravin středostavovské německé rodiny na straně druhé. Rodiny byli focené ve svém přirozeném prostředí, doma, se vším jídlem, co obvykle spotřebují za jeden týden.
 • K existujícím plakátům Petera Menzela jsme doplnili fotografii české rodiny. Po jistém hledání jsme našli rodinu žijící ve středně velkém městě, která byla ochotná spolupracovat s námi na projektu a nechat se vyfotografovat. Požádali jsme fotografku, aby udělala fotografii s podobnou kompozicí, jako je na ostatních plakátech.
 • Každý plakát doplňují texty v angličtině a češtině (umístěné vždy pod plakátem), které dávají základní informaci o rodině, jejích obvyklých či naopak nejzajímavějších stravovacích zvycích a o způsobu vaření.
  Dále zmiňují způsob přípravy jídla a ukazují následující národní statistická data: počet obyvatel, průměrná délka života, míra obezity, roční výdaje na zdravotní péči na hlavu, obyvatelé žijící pod hranicí chudoby, celkové náklady na potraviny za jeden týden.
 • Plakáty byly vytištěny na samolepicím materiálu a nalepeny na rámy z plexiskla, umístěné přes velká okna.
 • Instalace je doplněna krátkým textem o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs), zejména o Rozvojovém cíli tisíciletí 1 ("Odstranit extrémní chudobu a hlad"), a krátkou informací o tom, jak naše konkrétní chování ovlivňuje celou planetu (např. plýtvání potravinami).
 • Instalace se týká zemědělských produktů a byla umístěna do podesty ve druhém patře Národního zemědělského muzea.
Museo Mundial_CZ_Planet_1

Plakáty jsou vytištěny na samolepicím materiálu a umístěny přes velká okna

Museo Mundial_CZ_Planet_2

Instalace je umístěna u vitrín na téma energetické chudoby, poblíž instalace o bambusové architektuře

Museo Mundial_CZ_Food_3

Vernisáž

  Rozpočet a zdroje

  Získání plakátů a licence

  442 €

  Design a grafika

  375 €

  Tisk

  423 €

  Transport mobiliáře, implementace

  623 €

  Překlady do angličtiny

  130 €

  Foto české rodiny

  77 €

  Skenování plakátů

  47 €

  Celkem

  2117 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Získání originálních plakátů a licence

  Museli jsme začít jednat s organizací z USA, která drží práva na práci Petera Menzela a která řídí distribuci materiálů. Rozhodli jsme se koupit sadu plakátů z projektu „Hladová planeta – Co jí svět“ s vysvětlujícími texty. Došlo k poměrně velkým zdržením kvůli problémům s platbou, která se musela provést zvláštním finančním převodem. Další zdržení šlo na vrub českého celního řízení. Z těchto důvodů vše trvalo celých šest týdnů.

  2. krok:

  Příprava české verze

  Našli jsme překladatele a požádali ho o překlad textů k plakátům. Překlad a korektury trvaly tři týdny.

  3. krok:

  Vytvoření českého plakátu

  Najít fotografa, který by nám udělal fotografii s českou rodinou v podobném duchu jako jsou původní fotografie, bylo celkem snadné. Vybrali jsme fotografku Blanku Lemrovou, která dlouhá léta pracovala pro Národní galerii v Praze.

  Složitější bylo najít českou rodinu, ochotnou předvést veřejně své stravovací zvyky a množství potravin, které zkonzumují za týden. Nakonec jsem našli rodinu z Moravy, která byla ochotná se na tom podílet.

  S rodinou jsme uzavřeli dohodu. Sepsali seznam potravin, které běžně za týden zkonzumují, my jsme podle něj vše nakoupili, naaranžovali potraviny v jejich bytě a udělali fotografii.

  Také bylo důležité najít pro ČR stejná statistická data, jako byly na originálních plakátech.

  4. krok:

  Design výstavy

  Po diskusi s architektem a přestaviteli muzea jsme se rozhodli umístit plakáty přes okna v chodbě. To vytváří zvláštní optický efekt.

  Z toho důvodu jsme museli plakáty naskenovat, doplnit českými texty a připravit pro tisk na samolepící průsvitný materiál. Okolo oken jsme nainstalovali rám a na něj přilepili plexisklo, na kterém jsou nalepené plakáty. Ty se tiskly zároveň s plakáty na další instalace v rámci Museo Mundial. Tento krok nám trval čtyři týdny.

  5. krok:

  Implementace

  Uzavřeli jsme dohodu se specializovanou firmou, aby pro nás instalaci v muzeu implementovala. Připravila vizualizaci a technické řešení, které jsme odsouhlasili spolu s Národním zemědělským muzeem

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Vážným problémem je, že lidé z Evropy si často nedokáží představit život v chudších zemích. Nemají s tím žádnou zkušenost. Naše instalace pomáhá šířit informace a fotografie dávají divákům velmi jasnou představu, jak se žije v takzvaných rozvojových zemích a umožňujeme jim uvědomit si rozdíly.
  • Za důležité a významné považujeme, že jsme do výstavy začlenili i českou rodinu, aby téma bylo pro návštěvníky srozumitelnější.

  Zápory

  • Plakáty v horní části okna byly poměrně vysoko, takže někteří lidé už na ně špatně viděli.
  • Problém byl s dlouhými prodlevami a lhůtami, když jsme se snažili získat plakáty z USA a nechat si je poslat do ČR. Pak jsme proto těžko stíhali uzávěrku instalace.

  Odkazy a další zdroje

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU