Právní upozornění english português České deutsch

Planeta potravin

Udržitelná výživa pro všechny

 

Shrnutí

Tato vzdělávací instalace Museo Mundial je koncipována s cílem zvýšit povědomí o cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG), zejména „vymýcení hladu“ a „zodpovědné spotřebě“. Realizována je v mobilní konstrukci v bufetu Městského muzea Loures.

Prostřednictvím fotografií a mapy světa lze vytvořit vizuální sdělení o moci ve světě. Návštěvníci mohou poměrně jednoduše a účinně rozmístit fotografie na mapu světa, vyzkoušet si své zeměpisné znalosti a zároveň se dozvědět něco o spotřebě potravin v několika zemích.

Podrobnosti

 • „Co jedí rodiny ve světě?“ Odpověď na tuto otázku vizuálně ztvárnil fotograf Peter Menzel, který procestoval svět a zachytil stravování několika rodin i dostupnost potravin v konkrétní oblasti. Soubor jeho fotografií lze využít k diskuzím o problematice hladu a potravinové soběstačnosti či zodpovědné spotřeby.
 • Na jedné straně mobilní konstrukce instalace je umístěna vinylová mapa světa („Peterova projekce“) s čísly (1-33) na všech kontinentech. Přilepena je na ní také bílá krabice s replikami 33 fotografií Petera Menzela převzatými z publikace „Hunger Planet“ (Hladová planeta). U těchto fotografií je uvedeno jen místo a název země.
 • Návštěvníci mají fotografie přiřadit ke správnému číslu. Tento vlastně zeměpisný úkol umožňuje zamyslet se nad stravováním v různých zemích světa zachycených na fotografiích.
 • Správné odpovědi jsou na zadní straně rámečku, kde si návštěvník může přečíst také o „11 mýtech a skutečnostech“ týkajících se hladu a potravinové soběstačnosti. Níže naleznete řešení úkolu pro druhou stranu rámečku, leták a část, do které může návštěvník uvést (pomocí lepicích lístků) kroky k nejlépe řešitelnému světovému problému: hladu.
 • Instalace je realizována tak, že se dá použít individuálně či kolektivně: záleží na návštěvnících, jak fotografie na mapě rozmístí a jakých rozdílů ve stravování si všimnou.
Museo Mundial_PT_Food_1

Na jedné straně mobilní konstrukce instalace je umístěna mapa světa

Museo Mundial_PT_Food_2

Úkolem pro návštěvníky je přiřadit fotografie ke správnému číslu

Museo Mundial_PT_Food_3

Všechny fotografie byly umístěny na zeď

  Rozpočet a zdroje

  Oboustranná bílá tabule na kolečkách, magnetický hliníkový rámeček

  190 €

  Design

  600 €

  Tisk vinylu

  300 €

  Tisk fotografií

  100 €

  Magnet

  50 €

  Design a tisk brožury

  700 €

  Celkem

  1 940 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Na co se zaměřit a proč?

  Rozmanitost globálních problémů, jež mohou řešit cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG) nás přivádí k pečlivé analýze toho, čím se chceme zabývat a jak. Tato analýza by měla brát v potaz typ muzejní sbírky, profil návštěvníků a možné aktivity. Řešení problematiky s týmem muzea nám umožní shromáždit řadu názorů, jež budou později užitečné pro návrh instalace.

  2. krok:

  Umístění

  Jakmile si určíte téma, je nutné zamyslet se nad umístěním instalace. Zvažte místo, u kterého bude souvislost s tématem téměř ihned patrná; instalace pak bude působivější. V úvahu vezměte rovněž velikost instalace a možný pohyb návštěvníků, aby nevznikla fyzická bariéra.

  -> Poznámka: V našem případě (tématu potravin) zvažte muzejní bufet; bývá to vysoce frekventované místo.

  3. krok:

  Pusťte se do práce

  Jakmile se rozhodnete pro téma a umístění instalace, je nutné se zamyslet nad materiály, jež budete k realizaci potřebovat. Zjistěte si ceny a možnosti dodavatelů a využijete-li kreativní obsah, ověřte si, zda máte k využití obrázků řádné svolení. V tomto stadiu je rovněž důležité určit dodavatele, který splní požadavky na provedení a tisk.

  4. krok:

  Plán

  Po vytvoření rozšířeného týmu (s poskytovateli služeb) vytvořte realistický harmonogram pro realizaci instalace zahrnující plány všech zúčastněných. Nezapomeňte, že instalace by měla být připravena k symbolickému datu (například podle kalendáře: ke Dni odstranění chudoby, ke Světovému dni potravin apod.).

  5. krok:

  Produkt

  S několika možnými dodavateli prodiskutujte, jaké produkty chcete vytvořit. V našem případě bylo nezbytné navrhnout doprovodné grafické materiály a tiskoviny. Rozhodli jsme se pro konstrukci bílé kovové tabule, na kterou lze magnety umístit mapu světa i fotografie. Konstrukce by neměla být zahlcena informacemi. Vhodné je připojit brožuru, ve které se návštěvník o tématu dočte víc: kontext; fakta a čísla; další informace; výzvu k akci; spojení muzea s cíli SDG a další další fotografie.

  6. krok:

  O co nám jde

  Co chcete říct: Text musí být jasný, stručný a přesný. Obrázky nahradí tisíc slov, proto se zaměřte na vizuální stránku, aby si návštěvníci mohli udělat obrázek. V našem případě jsme práci Petera Menzela znali předem, věděli jsme tedy, jaký přístup pro práci s fotografiemi zvolíme.

  -> Poznámka: K použití fotografií potřebujete svolení.

  Rešerše: Chcete-li mít správné údaje, je nutné projít webové stránky institucí, a získat odborné znalosti. Pokud jde o naše téma, čtěte nejnovější zprávy organizací jako Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Světový potravinový program.

  -> Poznámka: Údaje musí být aktuální a co nejpřesnější, protože nepřesné informace celou instalaci znehodnocují.

  Psaní: Po shromáždění veškerých informací je nutné sepsat text pro instalace a pro list/leták. Informace by měly být jasné a v jazyce, který je přístupný všem cílovým skupinám.

  7. krok:

  Schválení

  List/leták/brožura: Doprovodný materiál je klíčový pro reflexi daného tématu i analýzu předávaných informací. V našem případě byl text jasný: opíral se o důkazy i čísla. Pro list/leták jsme vybrali webové stránky, které vyzvou návštěvníky k akci. Společným cílem je mobilizace občanů k sociální spravedlnosti, kterou je nutné podpořit. Vybrali jsme jeden mezinárodní web, jeden národní a jeden místní. Materiál tak získal globální (globální + lokální) rozměr. List/leták/brožura by měla mít silnou vizuální souvislost s probíraným tématem, musí být schválena týmem a poté odeslána do tisku (2 000 kopií).

  Označení: Důležité je vytvořit označení instalace, které návštěvníky upozorní, že v místnosti je něco nového. Vyrobené označení bylo připevněno na stěnu.

  Plán: Všechna muzea mají u vchodu mapu označující jednotlivé místnosti a příslušné výstavy. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro instalace projektu úvodní mapu Museo Mundial.

  -> Poznámka: Z časových i ekologických důvodů je nejlepší počkat, až budou všechny instalace na místě a označení vytisknout později. Snížíte tak náklady a dopady na životní prostředí. V průběhu procesu je nutné získat souhlas zaměstnanců muzea s veškerým textem v doprovodných materiálech. Dále je nezbytné sladit vyrobené grafické materiály: barvy, písma a styl psaného textu.

  8. krok:

  Realizace

  Jakmile je veškerý materiál vytištěn a vše připraveno a hotovo, je nutné určit datum otevření instalace veřejnosti: její oficiální zahájení. Mějte na paměti, že bude nutné fotografie anebo video zaregistrovat. Snažte se také o sladění zvolené místnosti a instalace.

  V našem případě byla instalace realizována v muzejním bufetu a tvořila ji dvoustranná mobilní konstrukce (120 x 150 cm).

  Proč v muzejním bufetu?

  Navštěvuje ho mnoho lidí, kteří výstavních místností často nechodí. Takto lze zvýšit účinek osvětové kampaně.

  -> Poznámka: Chcete-li využít prostor pronajatý třetím stranám, jakým byl v našem případě bufet, je nutné předem požádat příslušné vedení o souhlas.

  9. krok:

  Plán komunikace

  Projekt chce dosáhnout co nejvyššího počtu návštěvníků, proto byl na jeho podporu i na podporu každé instalace vytvořen komunikační plán. Určili jsme klíčové instituce, na které je třeba se obrátit, i médium a typ poselství, které chceme sdělit.

  Před zahájením instalace jsme vytvořili událost na Facebooku a ukázku prezentace.

  Facebook Connected for a Better World: Facebook je vynikající komunikační nástroj, a v Portugalsku se hojně využívá. Díky shromážděným informacím a předchozím rešerším jsme pro facebookovou mohli předem vytvořit inteligentní příspěvky.

  Média: Zásadní je pochopit dopad instalace na agendu médií. Přesto je nutné se připravit a tiskovou zprávu zaslat místním médiím.

  Flash e-mail: K lepší informovanosti o instalaci přispěl flash e-mail obsahující titulní snímek, krátký text a souhrnné informace o projektu a sponzorech.

  10. krok:

  Otevření instalace

  Pozvání: Sejděte se s partnery a zkoordinujte pozvánky a seznam lidí, kteří by se měli zahájení instalace účastnit. Akci bude nutné vyfotografovat; pokud možno, získejte také nějaká prohlášení a rozhovory.

  11. krok:

  Propagace

  V den zahájení a v následujících týdnech jsme na Facebook umístili příspěvky a fotografie zmiňující cíle SDG.

  Zahájení instalace by mělo proběhnout s využitím všech dostupných kanálů, včetně mezinárodních sítí a partnerství.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Obrázky umožňují bezprostřední vizualizaci tématu.
  • Interaktivita: Umístění fotografií na mapu světa návštěvníkům umožňuje vyzkoušet si své zeměpisné znalosti.
  • Témata jsou univerzální a mohou je řešit vzdělávací služby muzea.
  • Instalaci lze využít individuálně, nebo pro skupinu návštěvníků.
  • Mobilita: Konstrukce je na kolečkách, což umožňuje snadné přemístění.

  Zápory

  • Slabinou fotografií/magnetů je nutná údržba a neustálý dohled.
  • Výzvy k akci v dolní části konstrukce si lidé nevšimnou.

  Reakce návštěvníků

  • K pozitivním aspektům patří konstrukce; zdůrazňována byla relevance, srozumitelnost, interaktivita a univerzálnost. Pozitivně byla vnímána skutečnost, že instalace umožňuje poznat země a různé formy moci. Negativním aspektem bylo příliš mnoho informací a malá velikost fotografií. Na dotaz, co by udělali jinak, návštěvníci zmiňovali, že by fotografie mohly být větší a instalace by mohla zahrnovat zvuky.

  Odkazy a další zdroje

  OSN: Cíle udržitelného rozvoje

  www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

  Peter Menzel: Hungry Planet

  www.menzelphoto.com/books/hp.php

  Petersova projekce: Přesná mapa oblasti

  www.petersmap.com

  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO):

  www.fao.org/home/en

  Světový potravinový program:

  www.wfp.org

  Program OSN pro rozvoj (UNDP):

  www.undp.org

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU