Právní upozornění english português magyar České deutsch

Matka a její dítě

Mateřská a dětská úmrtnost

 

Shrnutí

Tato instalace projektu Museo Mundial umístěná v Hradním muzeu Budapešťského historického muzea se věnuje vztahu matka-dítě a tématu krmení miminek v době bronzové. Instalace se nachází ve druhém patře Hradního muzea ve stálé expozici „Starověké národy, starobylé kultury“. Tato výstava prostřednictvím archeologických nálezů prezentuje historii lidí žijících na území dnešní Budapešti.

Instalace se skládá z 6 kopií keramických nádob z pozdní doby bronzové (13. - 9. století před naším letopočtem), které byly nalezeny v hrobech během vykopávek v Budapešti. Originály jsou vystaveny ve vitríně vedle naší instalace. Návštěvníci jsou vybízeni, aby si kopie osahali a zkusili uhádnout, na co byla která nádoba původně používaná. Kromě toho je instalace umístěna vedle hrobu matky a jejího dítěte z doby před dvěma a půl tisíci lety, který byl nalezen pracovníky Budapešťského historického muzea v roce 2009. Hrob může přivést návštěvníka k tématu mateřské úmrtnosti skrz jeho intimitu a nápadný obsah.

Podrobnosti

 • Instalace je viditelná hned od začátku expozice. Je to jediné místo expozice, které nabízí interakci. To pomáhá přitáhnout pozornost návštěvníků.
 • Hrob je jediný exponát na výstavě, který obsahuje pozůstatky lidského těla. Jde o jeden z největších a nejvýznamnějších archeologických nálezů ze skythského období v hlavním městě. Bylo nalezeno 109 hrobů komunity, která zde žila ve střední době železné (6. - 5. století před naším letopočtem). Jedním z nejzajímavějších míst na odkrytém hřbitově byl dvojitý hrob, který byl vyjmut tak, jak byl nalezen (in situ) a přemístěn do muzea. V hrobu bylo uloženo dítě ve věku 6-7 let na levém rameni dospělé ženy, která ležela na zádech, původně s pokrčenými koleny. Dítě je stočené, (v tzv. embryonální poloze), má svou tvář otočenou směrem k ženě, pravděpodobně matce. Hlava matky leží v míse opřené o skálu. Sice můžeme jen hádat, co se týká příčin úmrtí této dvojice z doby před 2500 lety, není ale pochyb o tom, že byli pohřbeni ve stejnou dobu. Během obřadu, pravděpodobně v rodinném kruhu, se pozůstalí snažili poslat na poslední cestu matku a dítě v náručí způsobem nejlépe vyjadřujícím jejich blízké vzájemné pouto.
 • Samotná instalace se skládá z 6 kopií keramických nádob z pozdní doby bronzové. Návštěvník je může vzít do ruky a porovnat své dojmy s podrobným popisem na přiložených listech. Na listech jsou i fotografie, aby bylo jasné, k čemu patří. Jedna z nádob je například ve tvaru ptáka, další vypadá jako noha, třetí jako vejce s dírou na boku. Přepokládá se, že nádoby tvarované jako ptáci nebo boty sloužily ke zvláštním příležitostem, zatímco takzvaná krmicí nádobka je něco jako předchůdce dnešních kojeneckých lahví.
 • Za vystaveným hrobem je na zdi vitrína, kde si návštěvníci mohou přečíst o mateřské úmrtnosti v dnešní době, tím je instalace provázána s Rozvojovým cílem tisíciletí 5 („Zlepšit zdraví matek“).
 • Část instalace s nádobkami odkazuje návštěvníky k tématu výživy dětí. Existují teorie, že již lidé v době bronzové se snažili vytvořit pomůcky, které by jim usnadnili krmení kojenců. Díky této spojitosti bychom rádi návštěvníky přivedli k tomu, aby se zamysleli nad dnešní situací. Tato část instalace se tedy odkazuje k MDG 4 („Snížit dětskou úmrtnost“).
Museo Mundial_HU_Maternal_1

Celkový pohled na instalaci

Museo Mundial_HU_Maternal_2

Před vitrínami s originály keramických nádob jsou umístěny kopie

Museo Mundial_HU_Maternal_3

Kopie mohou návštěvnicí brát do rukou

Museo Mundial_HU_Maternal_4

Okolo vystaveného hrobu jsou informační tabule

  Rozpočet a zdroje

  Materiál (informační tabulky)

  100 €

  Design

  160 €

  Tisk

  960 €

  Celkem

  1 220 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Vybrat téma a instalaci podle záměru

  Chtěli jsme, aby návštěvníci narazili alespoň na jednu z pěti instalací v každém patře muzea (muzeum má celkem 4 patra). Navíc stálá výstava „Starověké národy, starobylé kultury“ je jedna z nejméně interaktivních, protože vznikla již na začátku 90. let. Kromě toho má ale zajímavé provedení a je poměrně bohatě vybavena. Vystavuje i nádobky na krmení malých dětí, jak z doby bronzové, tak ze starověku. Dokazuje tak, že tyto typy pomůcek, které pomáhají při krmení miminek, jsou s námi již tisíce let.

  Navíc shodou okolností byla v tu samou dobu otevřena dočasná expozice s artefakty z hrobu matky a jejího dítěte – matka a dítě ve vzájemném objetí. Pracovníci muzea hledali místo, kam by se tyto artefakty hodily na trvalé vystavení. Tematicky se zdálo zajímavé umístit hrob vedle nádob na krmení miminek.

  2. krok:

  Sběr materiálu

  U každé instalace spolupracujeme blízce s kurátory stálé výstavy. V tomto případě jsme od nich získali materiál na obsah instalace a texty vysvětlující artefakty z doby bronzové. Dále jsme sehnali materiály a informace o historickém vývoji mateřské a novorozenecké úmrtnosti. V neposlední řadě jsme vyhledali informace o současné situace v této oblasti.

  3. krok:

  Plánování

  Chtěli jsme, aby naše instalace organicky zapadla do stálé výstavy, takže jsme spolupracovali s původním designérem výstavy. Barevně jsme vyznačili a zvýraznili popisky k tématu projektu a interaktivní stojan jsme záměrně umístili návštěvníkům do cesty, tak aby museli projít těsně okolo a podívali se na něj. Má také správnou velikost ve srovnání se vším ostatním v místnosti

  4. krok:

  Výroba

  Pro tuto instalaci jsme museli upravit vzhled místnosti, takže jsme tam zakryli okno. Truhláři vyrobili stojan, byl dodán skleněný box na hrob. Vytiskli jsme nástěnné plakáty a informační tabulky s texty o našem nástroji.

  5. krok:

  Implementace

  Převoz hrobu zajistili odborníci. Pracovníci muzea nám pomohli s instalací na zdech.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Do tradičně pojaté výstavy jsme doplnili interaktivní instalaci.
  • Téma sahající až do současnosti návštěvníkům lépe přiblíží minulost.
  • Hrob a naše instalace jsou místem, kde návštěvníci tráví nejvíce času během prohlídky této výstavy.

  Zápory

  • Kopie nádob jsou křehké. Přestože jsou připevněné kovovými svorkami, na stojánku často spadnou a rozbijí se. Musí se pravidelně opravovat.

  Získané poznatky

  • Na výrobu kopií keramických nádob jsme použili stejný materiál, ze kterého byly udělány originály, takže jsou kopie křehké. Přestože jsou připevněné kovovými svorkami, na postavci často spadnou a rozbijí se. Pro příště bychom raději podstavec pokryli měkčím materiálem.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníci si se zájmem prohlíží hrob a dotýkají se kopií nádob z doby bronzové. V našem průzkumu téměř každý napsal, že díky této instalaci se dozvěděl o definici mateřské úmrtnosti.

  Odkazy a další zdroje

  Světová zdravotnická organizace: Mateřská úmrtnost

  www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  UNICEF: Zdraví matek a novorozenců

  www.unicef.org/health/index_maternalhealth.html (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  The White Ribbon Alliance: Zdravé matky, zdravý svět

  www.whiteribbonalliance.org/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Baptist World Aid, Austrálie:

  www.baptistworldaid.org.au/get-involved/be-generous/the-little-book-of-big-gift-ideas/health-gifts/maternal-health/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Světová banka: Míra mateřské úmrtnosti

  www.data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Irvin Loudon: ‘Mateřská úmrtnost v minulosti a její relevance k rozvojovým zemím v současnosti, The American Journal of Clinical Nutrition, 2000.

  www.ajcn.nutrition.org/content/72/1/241s.full (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Guttmacher Institute: Plánované rodičovství může snížit vysoké míry novorozenecké úmrtnosti

  www.guttmacher.org/pubs/ib_2-02.html (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Healthy People: Zdraví matek, kojenců a dětí

  www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Kate W. Strully, David H. Rehkopf, Ziming Xuan: Dopad chudoby rodičů na zdraví kojenců, American Sociological Review XX(X)1-29, American Sociological Association, 2010.

  www.irp.wisc.edu/newsevents/workshops/2011/participants/papers/15-Strully.pdf (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  OECD: Kojenecká úmrtnost

  www.irp.wisc.edu/newsevents/workshops/2011/participants/papers/15-Strully.pdf (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU