Právní upozornění english português České deutsch

Svět bez hladu

Hmyzí supermarket

 

Shrnutí

Nedostatek potravin lze řešit různými přístupy, a různé přístupy lze také využít pro přiblížení této problematiky veřejnosti. Zpráva Světového potravinového programu (WFP) nedávno informovala o výhodách využití hmyzu jako potraviny – je bohatý na živiny a jeho pěstování stojí méně energie než chov běžných, větších zvířat v potravinovém řetězci (například prasat, dobytka či kuřat).

Téma hmyzu jako potraviny nabízí velkou příležitost pro zvýšení povědomí o nedostatku potravin, hmyz je totiž často považován za „nechutný a odporný“. K představě hmyzu jako jídla není nikdo lhostejný. Vytvořená instalace co nejvíce přibližuje zkušenost s konzumací hmyzu, aby změnila náš způsob uvažování o jídle a problémech souvisejících s budoucím nedostatkem potravin. Myšlenka byla realizována prostřednictvím umělecké instalace v konstrukci holubníku. Instalace představuje jedlý hmyz jako řešení pro rostoucí populaci a zvyšuje povědomí o systémech výroby potravin na celém světě.

Podrobnosti

 • Stravu si nevybíráme jen pro její výživnou hodnotu, odráží také kulturu a vztah lidí k životnímu prostředí a jeho zdrojům. Globalizace s sebou přinesla standardizaci potravin, kterou je však třeba zpochybňovat už proto, že tradiční strava se nyní podceňuje. Zatímco v některých zemích hmyz ke stravě patří, v západní civilizaci je vnímán jako potravina jen na dvou úrovních: jako jídlo pro gurmány a strava domorodých kmenů.
 • Umělecká instalace se nachází uvnitř holubníku z 18. století, který se používal pro doručování zpráv. Po čase se jeho horní část navíc využívala jako zásobárna vody. Holubi jsou navíc v portugalské kultuře vnímání jako potravina. Holubníky se také často používají k výrobě guana, organického hnojiva, jež slouží ke zvýšení produktivity zemědělství. Proto se muzejní holubník zdál být ideálním místem pro instalaci o nedostatku potravin a o hmyzu. Další výhodou bylo využití prázdné muzejní konstrukce bez jakýchkoli artefaktů či expozic.
 • Holubník se zásahem umělců proměnil v jakýsi hmyzí supermarket: otvory v kruhové stěně posloužily jako police pro jednotlivé druhy jedlého hmyzu (dříve to byla holubí hnízda s otvorem pro každého holuba). Lidé chodí kolem holubníku a vidí desítky různých druhů hmyzu vystavené jako potravinářské produkty ke koupi a spotřebě: jde tedy o metaforu supermarketu. Na jednom místě jsou vzorky hmyzu určené ke konzumaci návštěvníků, tedy přinejmenším těch, kteří mají dostatek odvahy.
Museo Mundial_PT_Insects

Instalace se nachází v bývalém holubníku

Museo Mundial_PT_Insects_2

Téma představuje informační panel

Museo Mundial_PT_Insects_3

Otvory v kruhové stěně nyní slouží jako jakési police pro jednotlivé druhy hmyzu

  Rozpočet a zdroje

  Design, kreativita

  400€

  Informační stánek (na letáky)

  150€

  Grafika a obsah

  450 €

  Tisk

  150 €

  Jedlý hmyz

  220 €

  Tisk fotografií

  130 €

  Vitrína

  400 €

  Celkem

  1 900 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr umístění

  Pro úspěch instalace je zásadní výběr správného, řádného a odpovídajícího umístění. Proto je důležité zajistit přítomnost tří vzájemně se doplňujících aspektů (tématu MDG, přístupu a správného umístění v muzeu), jejichž vztah bude návštěvníkovi jasný. Vhodné je pokud možno místo mimo obvyklou muzejní trasu. Instalace tak bude hodnotnější, a zároveň umožní další rozvoj vzdělávacích služeb muzea. Vzali jsme také v úvahu skutečnost, že muzeum se nachází v bývalém klášteře z 16. století, k němuž patří několik dalších budov. Rozhodli jsme se oživit starý holubník s jedinečnými vlastnostmi, jež umožňují rovnováhu tří základních aspektů instalace, tématu, metody i umístění.

  Poznámka: Umístění vyfotografujte a proveďte potřebná měření. Obojí budete potřebovat později.

  2. krok:

  Brainstorming

  Jakmile je rozhodnuto o umístění instalace, je třeba rozhodnout o typu instalace či přístupu, který chcete realizovat; v našem případě šlo o hmyzí supermarket. Proto bylo nutné instalaci přesně promyslet. Projektový tým pracoval na různých fázích procesu uvnitř samotného holubníku, proto bylo jednodušší diskutovat o různých nápadech ve skutečném prostoru.

  Za prvé jsme museli posoudit počet otvorů v holubníku a jejich velikosti (která byla různá!). Zadruhé jsme provedli analýzu SWOT (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), abychom jasně určili všechny výhody a nevýhody daného prostoru. Díky analýze jsme odhalili hlavní překážky, a hned od začátku jsme tak mohli hledat nejlepší řešení. Hlavní výhodou bylo použití symbolického místa, kde by byla výhodou tvořivost; hlavní nevýhodou byla jednoznačně jeho přístupnost.

  Poznámka: Analýza SWOT umožňuje efektivně řešit problémy, kterým čelíte při realizaci instalace.

  Projektový tým se posléze sešel s designéry a představil svou myšlenku: podstavit hmyzí supermarket, kde budou mít návštěvníci možnost dotknout se některých druhů hmyzu a celé řady výrobků, ochutnat je a zamyslet se nad problematikou potravin; vizuálně atraktivní místo mělo také nabízet další informace.

  3. krok:

  Jaký druh materiálů vybrat?

  Informační materiály

  Z hlediska dané problematiky bylo nutné poskytnout informace způsobem, který návštěvníky od exponátů neodradí a který je neznechutí. Většina lidí totiž konzumaci hmyzu považuje za nepřijatelnou. Proto je jim třeba ukázat, že hmyz může být výživným zdrojem energie pro čím dál početnější populaci a spolehlivým, ekologickým řešením.

  Hmyz

  Pokud jde o hmyz, projektový tým musel vzbudit nějaká očekávání. Zapojením všech pěti smyslů chtěl podpořit představu, že hmyz není jen groteskní. Jak to udělat za současného dodržení hygienických a bezpečnostních pravidel a s přihlédnutím k danému muzejnímu prostoru?

  Museli jsme shromáždit co nejvíce nápadů a konkrétních návrhů a porovnat i vyzkoušet různé typy nabízených informací.

  4. krok:

  Časová osa

  Následně se projektový tým rozhodl obrátit na vhodné dodavatele, kteří mohli nabídnout přidanou hodnotu. Důležité bylo stát pevně nohama na zemi a analyzovat, co je a není možné vzhledem k dostupným materiálním a finančním zdrojům. Neméně důležité bylo časové sladění všech částí projektu, zahájení instalace i jeho představení široké veřejnosti.

  5. krok:

  O co nám jde

  Co bychom měli sdělit?

  Po určení typu instalace a jejího umístění je nezbytné zamyslet se nad tím, co chcete sdělit.

  Rešerše

  Správné a aktuální údaje projektový tým hledal na kvalitních a specializovaných webových stránkách věnovaných danému tématu. U cílů MDG je nutností navštívit webové stránky OSN a související vyhledávače, zejména stránky Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a její nedávno publikované zprávy, konkrétně zprávu „Jedlý hmyz. Budoucnost bezpečnosti potravin a krmiv“.

  Rešerše by se měly zaměřit na potřebu vyvolat diskusi, aby si návštěvníci vytvořili kritický názor na dané téma, v našem případě na otázku, zda je hmyz spolehlivým zdrojem energie pro budoucnost. Nejdůležitější je však zaměřit se na boj s možnými mýty a předsudky, kterých je v případě hmyzu mnoho. Pod vlivem videí a fotografií považuje řada lidí konzumaci hmyzu za provokativní záležitost, která je v rozporu s vědeckými poznatky.

  Psaní

  Jakmile shromáždíte data a další informace, připravte statistické údaje pro počítačovou grafiku a podrobnější informace pro sepsání textů (například doprovodných materiálů, včetně webové stránky a webové platformy).

  Pracovní verzi obsahu napsal jeden člen týmu (pracující na plný pracovní úvazek). Později ji sdíleli, vylepšili a schválili ostatní členové týmu (čtyři osoby pracující na částečný úvazek). Tento proces je sice pomalý, je však rozhodující pro společný úspěch a volbu jazyka přístupného všem návštěvníkům.

  Název instalace

  Jedním z účelů instalace je vyvolat v návštěvnících empatii. Proto je důležité zvolit vhodný název instalace. Název je důležitý i pro doprovodné materiály, jež mají mít přidanou hodnotu.

  6. krok:

  Grafický design

  Materiály

  Instalace „Svět bez hladu“ umístěná v muzejním holubníku chce poukázat na nutnost podpořit cíle a politiky vedoucí k účinnému boji proti chudobě a nedostatku potravin.

  S instalací souvisely dvě hlavní výzvy: samotný prostor a nutnost demystifikovat využití hmyzu jako zdroje potravy.

  Instalace měla být umístěna v opuštěném holubníku v nejlepší části muzea, proto bylo nutné vdechnout tomuto prostoru nový život. Vzhledem k velmi omezenému rozpočtu pro jednotlivé instalace jsme se rozhodli vložit do každého otvoru (kterých bylo celkem 57), krabičky s jedlým hmyzem, QR kódy odkazující na videa a zprávy o nových formách energie z potravin a ilustrační obrázky hmyzu.

  QR kódy odkazovaly na následující videa:

  Cílem bylo vytvořit něco vizuálnějšího, co by ihned upoutalo pozornost návštěvníků. Na základě rešerší jsme se obrátili na badatelku a profesorku z Vysoké školy cestovního ruchu a mořských technologií Polytechnického institutu v Leirii Dr. Patricii Borges, která se zabývá využitím hmyzí moučky jako řešení nedostatku potravin.

  Podle jejího názoru bylo důležité vytvořit tabulku nutričních hodnot některých druhů hmyzu v porovnání s běžnými potravinami. Třebaže jsme o tomto prvku původně neuvažovali, nakonec se ukázalo, že je cenným přínosem. Vytvořená tabulka měla podobu počítačové grafiky, která návštěvníkům objasňuje řadu otázek, aniž by se museli dívat na QR videa nebo leták. Umožňuje také porovnat 100 g hovězího masa se 100 g kobylek nebo 100 g moučných červů.
  Jakmile jsou data pro tabulku připravena, dalším úkolem je převod informací do vizuální podoby. Zde je nezbytné spolupracovat s týmem designérů, kteří data pochopí a budou schopni oživit.

  Poznámka: Po dokončení návrhu tabulky je nutná kontrola s odborníkem!

  Po schválení byla tabulka vytištěna a připevněna na ústřední pilíř holubníku.

  List/leták/brožura

  Brožura by měla na dané téma vizuálně odkazovat. V našem případě byla brožura vytvořena v odstínech žluté, aby odpovídala odstínu oficiální ikony Rozvojových cílů tisíciletí. Leták byl vytištěn na papír formátu A3, který lze složit na šest částí, přičemž zadní stranu lze použít jako plakát. Pro leták jsme vybrali fotografii člověka vedle nádoby s rýží, název instalace a QR kód odkazující na facebookovou stránku projektu. Vnitřek brožury odpovídá požadovaným standardům zviditelnění.

  Leták ukazuje časovou osu pokroku snižování hladu ve světě, problémy, které je třeba řešit, a řešení, která může přijmout mezinárodní společenství. Představena je i jedna z nejožehavějších otázek mezinárodní politiky: potravinový odpad s ohledem na jeho finanční a ekologické dopady.

  Brožura spojuje umístění instalace s tématem a nabízí představy o tom, co mohou v dané věci udělat návštěvníci. Nezbytné je zmínit lokální i mezinárodní kontext tématu. Použité zdroje i materiály s dalšími informacemi jsou pak přístupné na mezinárodních i lokálních webových stránkách s obsahem v portugalštině.

  List také obsahuje text, který vyzývá čtenáře k akci a upozorňuje, že i jednotlivec může něco změnit.

  Hmyz: Mýtus versus skutečnost

  Díky internímu testování textu vyšlo brzy najevo, že pro někoho není představa hmyzu jako zdroje potravy přijatelná. Přetrvávala řada mýtů. Napadlo nás proto vytvořit jednoduchou tabulku, která mýty vyvracela. Shromáždili jsme několik mýtů a skutečností o konzumaci hmyzu a tým designérů měl tyto informace převést do dokumentu s podobným designem jako jiné grafické materiály. Vytisknutý a laminovaný informační list byl poté k dispozici v holubníku. Především se však šířil digitálně.

  Poznámka: Jedním ze způsobů, jak dosáhnout kýženého designu, je sepsat jasné instrukce nebo zpracovat návrh instalace jako diagram s vysvětlujícími poznámkami.

  Kapsy na dokumenty

  Pokud měli mít návštěvníci dostatek prostoru, nemohli jsme zřídit informační stánek (na listy a letáky) uvnitř holubníku, jak bylo původně v plánu. Tým designérů proto navrhl připevnit malou akrylovou kapsu pro umístění informací o mýtech a skutečnostech a listů/letáků pro veřejnost.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že jsme vyrobili jen jeden list „Mýty a skutečnosti“, museli jsme k němu přilepit popisku vysvětlující, že slouží jen pro informaci. Před nákupem lepidel se ujistěte, zda smíte materiály lepit na stěny.

  Cedule

  Důležité je vytvořit označení instalace, které návštěvníky upozorní, že v místnosti je něco nového. V našem případě byla cedule připevněna na dveře před holubníkem.

  Plátno

  Všechna muzea mají u vchodu mapu místností a výstav. Proto jsme se rozhodli vytvořit plátno s mapou zobrazující přesnou polohu instalací.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde o náročný proces, z časových i z ekologických důvodů je nejlepší počkat, až budou všechny instalace na místě a vyzkoušeny. Šetřete peníze, a plátno vytiskněte až nakonec; snížíte tak náklady i negativní dopady na životní prostředí.

  7. krok:

  Realizace

  Po vytištění materiálu a schválení umístění bylo určeno vhodné datum pro montáž a instalaci: předvečer Světového dne potravin (16. října). Práci jsme zahájili s fotoaparátem v jedné ruce a vrtačkou ve druhé.

  Do každého otvoru jsme umístili obrázek, QR kód nebo jednu krabičku s hmyzem. Informace jsme tak rozmístili rovnoměrně na třech úrovních, aby byly vizuálně co nejpůsobivější.

  Jako u každého projektu je třeba měřit dopad na diváky. Proto jsme využili ruční vyhodnocovací systém – dvě sklenice, který jsme umístili do holubníku. Jedna je prázdná s nápisem „Vhoďte svůj hlas“ a druhá obsahuje oblázky, které mohou návštěvníci vyjmout a vhodit do první láhve, pokud se jim instalace líbila.

  Poznámka: S postupem shromažďování a analýzou informací musí souhlasit pracovníci muzea. Neméně důležité jsou viditelné popisky nalepené na všech projektových materiálech. Model hodnocení musí být rovněž v souladu s jinými systémy hodnocení, které se již používají.

  8. krok:

  Plán šíření informací a komunikace

  Vzhledem k tomu, že projekt usiluje o co nejvyšší návštěvnost, vypracovali jsme komunikační plán na podporu projektu a instalací. Uváděl především klíčové instituce, které je nutné kontaktovat, komunikační kanály a poselství instalace. Před uvedením instalace jsme proto prostřednictvím facebookové stránky šířili fotografie a příspěvky na dané téma.

  Facebook – Connected for a Better World.

  Facebook je vzhledem ke svému rozšíření v Portugalsku účinný komunikační prostředek. Datum uvedení instalace, v tomto případě Světový den potravin, byl vybrán záměrně s cílem dodat zvýšit dopad prezentovaných informací. Měli bychom také zdůraznit, že některé materiály obsažené v listu/letáku a náhledy dodané designéry jsou k dispozici pouze prostřednictvím facebookové stránky. To usnadňuje práci s vedoucím komunikace a zaručuje jednotný tematický přístup k dané problematice.

  Média

  Zásadní je pochopit dopad instalace na agendu médií. Přesto je důležité připravit a rozeslat tiskové zprávy do médií, zejména do místního tisku.

  Flash e-maily

  Za účelem dalšího rozšíření informací o instalaci byl vytvořen flash e-mail obsahující fotografii z plakátu, stručný text o daném tématu, shrnutí projektu a seznam organizací, které ho financovaly.

  Instalace je nutné zveřejňovat systematicky a pokud možno prostřednictvím vlastních (vnitřních) komunikačních platforem všech zúčastněných stran a partnerů. Naši instalaci proto propagovala oficiální facebooková stránka projektu, webové stránky organizace IMVF a sítě našich partnerů.

  V den otevření a v následujících týdnech jsme zveřejňovali online informace a fotografie související s tématem MDG 4.

  Kromě toho jsme požádali všechny partnery, aby o instalaci informovali na svých webových stránkách. Možnosti organizací splnit tento požadavek velmi závisely na jejich vnitřní dynamice. Organizace IMVF, rozvojová nevládní organizace i národní koordinátor projektu možnost zveřejňovat novinky na svém webu měli. Veřejné instituce však mají složitou organizaci, což znamená, že jejich možnosti zveřejňovat informace závisí na řadě faktorů. Přesto bylo u řady instalací možné využít interní komunikační kanály.

  Informace o instalaci zveřejněte s využitím všech dostupných kanálů, včetně mezinárodních sítí a partnerství.

  9. krok:

  Představení instalace

  Pozvánky

  U rozesílání pozvánek a výběru hostů uvedení instalace je nezbytná koordinace všech partnerů. Důležité je akci vyfotografovat a pokud možno získat několik prohlášení přítomných. I když se rozhodnete pro neformální uvedení instalace, pozvěte všechny členy týmu, aby ji viděli na vlastní oči.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Chápání jídla jako kulturní záležitosti může podpořit respekt vůči rozmanitosti.
  • Téma je originální.
  • Fyzický prostor se pro zřízení hmyzího supermarketu dokonale hodí.
  • Upoutávka na instalaci v obecní jídelně měla pozitivní dopad. Na instalaci upozorňoval kovový brouk (muzejní exponát ze sbírky dárce) a všechny letáky byly v krátké době rozebrány.
  • Instalace má na návštěvníky, zejména školní skupiny, velký vliv. Je to velmi poučná a tematická souvislost rozmanitosti, potravin a geografie je velmi jasná.

  Zápory

  • Holubník je v oblasti s omezeným přístupem (kvůli šikmým plochám) a daleko od hlavní výstavní budovy.
  • Pracovníci muzea by měli navrhnout aktivity (zejména pro děti a studenty/učitele), jež by návštěvníkům umožnily skutečné zážitky (nabídnout např. recept na jídlo ze hmyzu), které by je přiměly o problematice přemýšlet (prostor instalace by neměl sloužit jen k prezentaci obsahu).

  Reakce návštěvníků

  • Jako pozitivní návštěvníci zdůraznili následující aspekty: možnost ochutnat hmyz, vlastní prostor, informace o jiných zdrojů bílkovin, prezentace řešení jednoho z největších problémů na světě, představení otázky hmyzu ve stravu, kreativita, důležitost problematiky a použité materiály.
  • Do budoucna doporučujeme vytvořit mapu zvýrazňující místa na světě, kde lidé konzumují hmyz, a informace o tom, jaký druh jedí (jsou k dispozici ve videozáznamech). Rozhodujícím faktorem může být internetové připojení a Wi-Fi. Prostor bez internetu má menší možnosti pro prezentaci informací, lze však využít QR kódy.

  Odkazy a další zdroje

  OSN: Zero Hunger Challenge

  www.un.org/en/zerohunger/

  End Poverty 2015:

  http://www.endpoverty2015.org/

  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO): The Zero Hunger Challenge - Umíme vytvořit svět, ve kterém nebude hlad?

  www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/246110/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook

  FAO: Jedlý hmyz. Budoucnost bezpečnosti potravin a krmiv

  www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf

  CNN: Stonožková vodka a smažení cvrčci: Je tohle budoucnost potravin?

  www.edition.cnn.com/2015/07/24/world/edible-insect-food-business/

  Next Millenium Farms:

  www.nextmillenniumfarms.com/

  National Geographic: OSN nabádá k tomu, abychom jedli hmyz; 8 oblíbených brouků

  www.news.nationalgeographic.com/news/2013/13/130514-edible-insects-entomophagy-science-food-bugs-beetles/

  OSN: Předpokládá se, že světová populace dosáhne do roku 2050 9,6 miliardy obyvatel

  www.un.org/en/development/desa/news/population/un-report-world-population-projected-to-reach-9-6-billion-by-2050.html

  Daniella Martin (2014): Edible. An Adventure into the World of Eating Insects and the Last Great Hope to Save the Planet

  David George Gordon (2013): The Eat-a-Bug Cookbook, Revised: 40 Ways to Cook Crickets, Grasshoppers, Ants, Water Bugs, Spiders, Centipedes, and Their Kin

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU