Právní upozornění english português České deutsch

Jak zachranit matku

Zlepšení zdraví matek

 

Shrnutí

Tato instalace Museo Mundial osvětluje problematiku zdraví matek a dosažení rozvojového cíle tisíciletí (MDG) 5 („Zlepšit zdraví matek“). Použitý přístup bral v potaz širokou škálu různých faktorů, jež mohou ženám a dívkám bránit v přístupu k potřebné zdravotní péči, a poukazuje na to, že záchrana matčina života je přínosná pro celou komunitu.

Hlavním cílem instalace je ozřejmit, že je třeba věnovat pozornost jednomu z nejdramatičtějších jevů v tzv. rozvojových zemích, úmrtnosti matek. Žijeme v době, kdy očekáváme bezpečný průběh porodních bolestí i samotného porodu. Tato instalace představuje podmínky, které tento jedinečný okamžik změní v nejnebezpečnější chvíle života ženy.

Podrobnosti

 • S cílem zvýšit povědomí o cíli MDG 5 jsme téma propojili na lokální i globální úrovni, a místnost určenou k uložení domácího nábytku vizuálně upravili jako ložnici. Instalace znázorňuje domácí venkovské prostředí z okolí Loures v posledních 100 letech. Venkovské matky obvykle rodí doma, v ložnici, která je ideálním prostředím.
 • V místnosti je uložen typický venkovský nábytek z oblasti Loures z minulého století. Prostorové uspořádání jsme trochu pozměnili, aby dostalo nový význam okamžikem narození dítěte – místní matky totiž tradičně rodily doma s velmi malou či téměř žádnou lékařskou pomocí.
 • Na nábytek v místnosti (většinou zrcadla a dveře) jsme zavěsili siluety těhotných žen siluety a různé plakáty s údaji a fakty na dané téma (například o mateřské úmrtnosti). Instalace tak byla vizuálně velmi působivá. K umocnění dramatické atmosféry jsme nad postel zavěsili moskytiéru odkazující na tzv. rozvojové země a k pelesti tradiční nábytek (umyvadlo, židle). Ukázali jsme tak, v jakých podmínkách místní ženy rodily, a obě skutečnosti tak dále provázali.
 • Dvě židle stály kousek od sebe. Mezi nimi leželo na zemi umyvadlo. Žena „seděla“ uprostřed mezi židlemi a pomáhala jí starší žena, což obvykle nebyla zdravotní sestra ani lékařka.
 • Postel jsme neznázornili jako místo porodu, ale přidali jí zvláštní funkci v podobě moskytiéry. Návštěvníci si tak mohli uvědomit, kolik toho může v tzv. rozvojových zemích, kde hmyz šíří smrtelné choroby, změnit tak malá a prostá věc.
 • Na jednom z toaletních stolků byl umístěn kvíz, který návštěvníky vyzýval ke složení kosočtverce z dílků uvádějících příčiny úmrtnosti matek. Scénu doplňovaly fotografie pozic, ve kterých místní těhotné ženy tradičně rodily. Historická studie obsahuje spoustu informací o těhotných ženách, porodech, novorozencích i zdravotní péči pro matky.
Museo Mundial_PT_Mother_1

Pohled na instalaci o zdravotní péči pro matky

Museo Mundial_PT_Mother_2

V místnosti je uložen typický venkovský nábytek z oblasti Loures z minulého století

Museo Mundial_PT_Mother_3

Na jednom z toaletních stolků byl umístěn kvíz, který návštěvníky vyzýval ke složení kosočtverce z dílků uvádějících příčiny úmrtnosti matek

Museo Mundial_PT_Mother_4

Informační materiál uvádí fakta a čísla k danému tématu

  Rozpočet a zdroje

  Moskytiéra

  100 €

  Grafika a obsah

  800 €

  Hra s magnety hra a stánek

  300 €

  Leták

  400 €

  Tisk materiálů

  400 €

  Celkem

  2 000 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba správného místa

  Nejprve je důležité začít pečlivou analýzou stávajících podmínek již zvoleného či dříve navštíveného místa instalace a/nebo diskuzí. Místo musí splňovat místní kritéria a cíl MDG, aby si návštěvník oba rozměry a jejich souvislost jasně uvědomovali. S tímto předpokladem a vzhledem k realizovanému cíli (MDG 5) nebylo těžké rozhodnout se pro místnost s nábytkem z 19. a 20. století v místním muzeu.

  2. krok:

  Provedení

  Po výběru přesného umístění je nutné zamyslet se nad typem instalace, realizací a plány. Zásadní je upozornit na problematiku snížení úmrtnosti matek a správně ji navázat na místní kontext města Loures a tzv. rozvojových zemí. Poté jsme vytvořili scénu s vizuálně působivým dopadem (siluety na zrcadlech a moskytiéru). Vznikla tak místnost připomínající ložnici, v níž byla kromě postele z 30. let 20. století (součást místní muzejní sbírky) také fakta a čísla o porodech v tzv. rozvojových zemích. Atmosféru dotvářely fotografie a místo porodu.

  Poznámka: Důležité je upozornit na problém a zabránit posilování stereotypů a tomu, aby se z instalace stala divadelní scéna.

  3. krok:

  Pusťte se do práce

  Co chceme sdělit? Jak téma jasně vizuálně přiblížit, návštěvníkům poskytnout informace a údaje o úmrtnosti matek a především jim vysvětlit, co všechno je v sázce, a podpořit tak další diskuzi? V posledních desetiletích byli jsme v této oblasti svědky velkého pokroku i několika nezdarů. Vzhledem k tomu, že je tato problematika komplexní, souvisí s jinými oblastmi MDG a zahrnuje širokou škálu otázek, musel tým hledat odpovědi a vhodná řešení.

  Poznámka: Vyznění poselství instalace je nutné testovat. Někdy se nám zdá zcela jasné, ovšem ve skutečnosti nemusí odpovídat původnímu očekávání.

  4. krok:

  Časový plán

  Úspěšná realizace závisí na dodržování harmonogramu, který umožňuje koncentraci více úkolů. Při jeho přípravě je třeba se zamyslet a upravit prvky, které dříve nebyly v plánu, ani se o nich neuvažovalo.

  Poznámka: Nezapomeňte v plánu uvést zahájení ostatních instalací, jež by konkrétní událost v konkrétní den mohla dále zviditelnit. My jsme se rozhodli pro Den matek (v Portugalsku).

  5. krok:

  Materiály

  Jaké materiály budou pro instalaci nejvhodnější? Mluvíme-li o zdraví matek, máme na mysli prenatální a postnatální zdravotní péči, podmínky v nemocnicích, vzdělání pro ženy a řadu dalších faktorů, jež ovlivňují především porod. Proto se instalace zaměřuje na ženy při porodu a srovnává místní podmínky (v nedávné minulosti) s porody v jiných zemích (v dnešní době). Vzdělávací hra/aktivita vyzývá k zamyšlení nad množstvím faktorů souvisejících se zdravím matek.
  Moskytiéra: Nad velkou postelí v ložnici byla umístěna jednoduchá, ovšem působivá moskytiéra, u které si každý snadno uvědomí, že je mimo svůj „přirozený“ kontext a v místnosti takto původně vystavena nebyla.

  Plakát/infografika + siluety těhotných žen + list/leták: Informace zahrnovaly kontext, fakta a čísla, další informace, výzvu k akci, spojitost muzea s cíli MDG a fotografie.

  Hra s magnety + nosná konstrukce: Tato hra je velmi osobní, a neexistují v ní tedy žádné správné ani špatné odpovědi. Cílem je zapojit návštěvníky a vyvolat diskusi i další úvahy. Návštěvníci jsou vyzváni, aby sestavený kosočtverec vyfotografovali a sdíleli na oficiální facebookové stránce projektu.

  6. krok:

  O co nám jde

  Co bychom měli sdělit?

  Po určení typu a umístění instalace je nezbytné zamyslet se nad tím, co chcete sdělit, a tento záměr si zapsat.

  Instalace vyžadovala pečlivost a takt i filozofický přístup, zejména v souvislosti s pojetím. Její vyznění mělo dva aspekty: na jedné straně jsme mohli mluvit o negativním aspektu smrti, na druhé straně jsme mohli problematiku představit v pozitivnějším světle. Rozhodli jsme se pro druhé řešení: hlavním tématem byl počet životů, které lze zachránit zlepšením prenatální a postnatální péče.

  Rešerše

  Shromážděné údaje musí být co nejpřesnější a nejaktuálnější. Využijte proto osvědčené, důvěryhodné a odborné zdroje a kvalitní rešerše. Při řešení témat, jako jsou cíle MDG, je téměř povinností navštívit webové stránky OSN. My jsme využili informace uznávaných mezinárodních organizací, jež působí v oblasti zdraví matek.

  Psaní

  Jakmile shromáždíte údaje a další informace, připravte statistické údaje pro počítačovou grafiku a podrobnější informace pro sepsání textů (například doprovodných materiálů, včetně webové stránky a webové platformy).

  Pracovní verzi obsahu napsal jeden člen týmu (pracující na plný pracovní úvazek). Později ji sdíleli, vylepšili a schválili ostatní členové týmu (čtyři osoby pracující na částečný úvazek).

  Nezapomeňte na posílení partnerských vztahů a soudržnost mezi členy týmu a v neposlední řadě používejte prostý a všem srozumitelný jazyk.

  7. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Siluety těhotných žen a karty s textem

  Před každým zrcadlem (v místnosti je jich šest) byla umístěna silueta těhotné ženy. Poblíž byly informace s příslušnými údaji o MDG 5.

  Síť

  Nad postel jsme zavěsili moskytiéru. Tím jsme upozornili na malárii jako na jednu z příčin úmrtí těhotných žen v Africe.

  Leták

  Leták obsahuje údaje a konkrétní informace o MDG 5. Sexuální a reprodukční zdraví definuje jako lidské právo a upozorňuje na roli žen v sociálním a hospodářském rozvoji zemí. Uvádí také adresy webových stránek, kde se mohou návštěvníci dále zapojit a dozvědět se o tématu více. Důležité je také spojení lokálního a globálního kontextu, v tomto případě postele a způsobu porodu v regionu Loures. Leták je umístěn ve zvláštní konstrukci.

  Sestavení kosočtverce

  Další částí instalace je desková hra „Kosočtverec“ s magnetickými díly. Návštěvníci mají seřadit jednotlivé výroky. Magnetické díly mají dvě strany – na růžové straně jsou výroky o zdraví matek, na druhé straně výroky o sociální spravedlnosti. Návštěvníci tak mohou sestavit různé kosočtverce.

  Výrok s nejvyšší prioritou se má umístit do vrcholu kosočtverce a nejméně důležitý výrok do jeho dolní části. Druhou, třetí a čtvrtou řadu pak tvoří výroky v sestupném pořadí, vždy po dvou, třech a opět dvou výrocích.

  Po sestavení kosočtverce jsou návštěvníci vyzváni, aby sestavu vyfotografovali a sdíleli na sociálních sítích. Lze tak snadno zjistit úroveň interakce návštěvníků s touto konkrétní instalací. K dispozici bohužel nebyla Wi-Fi síť, výsledky proto zcela nesplnily očekávání.

  Stánek

  Po schválení listu/letáku je velmi důležité vzít v úvahu nutnost stánku. Rozhodli jsme se pro papírový stánek, jehož horní část odpovídala ikoně ODM 2. Jeho boční strany splňovaly normy viditelnosti.

  8. krok:

  Příprava a realizace instalace na místě

  Po vytištění všech materiálů/doprovodných textů je nutné určit, jak instalaci na (předem projednaném a schváleném) místě co nejlépe realizovat. Nezapomeňte realizaci vyfotografovat a zkontrolovat, zda je vše v pořádku, a sladit prostor s daným tématem.

  Původně byly siluety těhotných žen nalepeny na zrcadlech v místnosti, lepidlo bohužel mnoho dní nevydrželo. Řešením tedy bylo siluety na zrcadla zavěsit.

  Dále jsme přidali list s dalšími informacemi o tradičních porodech i počtech úmrtí dětí a jejich matek. Poblíž jsme umístili stánek s příslušnými listy/letáky.

  Pro účely hodnocení jsme zvolili dvě sklenice. Jedna je prázdná s nápisem „Vhoďte svůj hlas“, druhá obsahuje oblázky, které návštěvníci mohou vyjmout a vhodit do první sklenice, pokud se jim instalace líbila.

  9. krok:

  Plán šíření informací a komunikace

  Projekt usiluje o co největší návštěvnost, proto jsme vytvořili pro každou z deseti instalací plán šíření informací.

  Vytipovány byly také klíčové instituce, média a typ poselství, které jsme chtěli předat.

  Facebook – Connected for a Better World

  Facebook v Portugalsku je vzhledem k svému rozšíření úžasným komunikačním prostředkem. Dřívější rešerše pro vytvoření listu/letáku umožnily předem vytvářet působivé příspěvky pro facebookovou stránku projektu.

  Média

  Zásadní je pochopit dopad instalace na agendu médií. Přesto je důležité připravit a rozeslat tiskové zprávy místním médiím.

  Flash e-mail

  Za účelem dalšího rozšíření informací o instalaci byl vytvořen flash e-mail obsahující fotografii z plakátu, stručný text o daném tématu, shrnutí projektu a seznam organizací, které ho financovaly.

  Instalace je nutné zveřejňovat systematicky a pokud možno prostřednictvím vlastních (vnitřních) komunikačních platforem všech zúčastněných stran a partnerů. Naši instalaci proto propagovala oficiální facebooková stránka projektu, webové stránky organizace IMVF a sítě našich partnerů.

  10. krok:

  Představení instalace

  Účast na oficiálním zahájení instalace není vždy možná. U této instalace jsme se rozhodli pro virtuální zahájení, což znamenalo masivní využití facebookové stránky projektu. Různé části instalace představilo fotoalbum. Instalace byla otevřena na Den matek.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace dokonale zapadá do zvolené části muzea: nábytek v místnosti znázorňuje domácí venkovské prostředí posledních 100 let. Instalace také využívá tradiční scény domácího porodu, který často ohrožoval život matky.
  • Zrcadla posloužila k umístění siluet těhotných žen i k zamyšlení. Instalace je proto velmi poutavá (je spíše vizuální, bez dlouhých odborných textů) a snadno inspiruje k úvahám a diskuzi, což může přispět ke změně postojů návštěvníků.

  Zápory

  • Instalace je v části, která nemůže být veřejnosti otevřena stále, protože místnost slouží k uložení nábytku. Místnost je otevřena jako běžný muzejní prostor. Návštěvníci do ní mají volný přístup.
  • Místnost je poměrně plná nábytku, což ztěžuje pohyb návštěvníků. Instalaci tak nemůže vidět velká skupina osob, což může ztěžovat skupinové diskuze.

  Získané poznatky

  • Třebaže jde o vhodné umístění, o volbě místa je třeba uvažovat komplexně. Nedostatek prostoru a nepřístupnost místnosti by ji měly vylučovat, protože neumožňuje přístup všem. V malých prostorech, například v místním muzeu, je však nutné dělat kompromisy. Jiné místo, jež by tak dokonale a silně spojovalo lokální i globální kontext, jsme k dispozici neměli. Třebaže věříme, že se nám podařilo návštěvníky o dané problematice informovat, instalaci by prospělo více prostoru.
  • Pak by bylo možné zvolit jiný přístup ke hře, která by ještě více přispěla k zamyšlení a diskuzi návštěvníků instalace.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníci kladně hodnotili souvislost tématu s místem instalace, jednoduchost nápadu a jeho realizace i hru, která umožňuje pochopit souvislosti mezi zdravím matek, vzděláním, přístupu ke zdravotní péči apod.
  • Negativně hodnotili nedostatek volného prostoru. V temné místnosti je málo světla a příliš mnoho nábytku, který návštěvníkům ztěžuje pohyb i přečtení informací o instalaci.

  Odkazy a další zdroje

  Populační fond OSN (UNFPA):

  www.unfpa.org/

  OSN: Rozvojový cíl tisíciletí (MDG) 5

  www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml

  WHO: Rozvojový cíl tisíciletí (MDG) 5

  www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_health/en/

  www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/data-and-statistics

  Nadace Billa a Melindy Gatesových: Zdraví matek, novorozenců a dětí

  www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Maternal-Newborn-and-Child-Health

  The 1,000 Days Partnership:

  www.thousanddays.org/

  Women Deliver:

  www.womendeliver.org/

  EngenderHealth: Novou iniciativu k podpoře zdraví matek

  www.engenderhealth.org/media/2008/2008-12-03-task-force.php

  USAid: Sdružení pro reprodukční zdraví a zdraví matek a novorozenců

  www.usaid.gov/what-we-do/global-health/family-planning/alliance-reproductive-maternal-newborn-health

  Akce pro globální zdraví: MDG 5 – Mateřská úmrtnost

  www.actionforglobalhealth.eu/our-work/health-mdgs/mdg5-maternal-mortality.html

  UNICEF: Zlepšení zdraví matek

  www.unicef.org/mdg/maternal.html

  UNFPA: Náklady a přínosy investic do sexuálního a reprodukčního zdraví

  www.unfpa.org/publications

  CARE: Zdraví a úmrtnost matek

  www.care.org

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU