Právní upozornění english português České

Každé dítě se počítá

Snížení dětské úmrtnosti

 

Shrnutí

Ke zvýšení povědomí o Rozvojovém cíli tisíciletí (MDG) 4 („Snížit dětskou úmrtnost“) byla v rámci projektu Museo Mundial vytvořena zvuková instalace. Každých 10 sekund přehrává zprávu v portugalštině, která je slyšet v klášterní kapli muzea.

Tato alegorická zvuková instalace využívá akustiku kaple. Ženský hlas odříkává několik údajů o dětské úmrtnosti, každý po dobu deseti sekund (později se ukáže, že každých deset sekund zemře někde na světě dítě). Zvuk v pozadí simuluje srdeční tep (pípnutí, které slyšíme z podpůrných přístrojů v nemocnicích).

Podrobnosti

K dosažení co největšího dopadu a klíčového poselství instalace jsme pečlivě vybrali způsob přehrávání a umístění v muzeu:

 • „Každých 10 sekund zemře dítě na nemoci, jimž lze snadno předcházet“ je ve světě humanitární pomoci dobře známé tvrzení. Stavba věty vyjadřuje naléhavost sdělení: pouhých 10 sekund naší nečinnosti ukončí život jednoho dítěte, život, který by se dal za normálních okolností s velmi malými náklady zachránit.
 • Poselství může být ve zvukové podobě ještě působivější: hodiny tikají, plyne jedna sekunda za druhou, a umírá dítě. Západní společnosti hodnotu času znají („čas jsou peníze“) a mají k němu hluboký kulturní vztah. Čas si spojujeme s naléhavostí, rychlým tempem, cílem, lhůtami. Právě jeho kulturní význam umožňuje vhodným způsobem vyjádřit poselství „Každých 10 sekund zemře dítě na nemoci, jimž lze snadno předcházet“. Naléhavost situace umocňuje tikání hodin.
 • Nejznámějším prostorem muzea je kaple, kde jsou staré hrobky dětí, má tedy potenciál vytvořit souvislost s cílem MDG 4. Poskytování informací o MDG je stále nejlepším způsobem, jak posílit globální občanství. Instalace přináší přesné informace a zvyšuje povědomí návštěvníků muzea.
Museo Mundial_PT_Child_1

Instalace o dětské úmrtnosti se nachází v muzejní kapli

Museo Mundial_PT_Child_2

Letáky na dané téma jsou vystaveny ve stánku

Museo Mundial_PT_Child_3

Doprovodný materiál umožňuje reflexi tématu

  Rozpočet a zdroje

  Nahrávka

  350 €

  Grafika a obsah

  700 €

  Zvukový systém

  300 €

  Leták

  300 €

  Tisk materiálů

  300 €

  Celkem

  1 950 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba správného místa

  Umístění: Zásadní je volba umístění instalace. Měla by brát v potaz „místní cíle a cíle MDG“, a návštěvníkovi tak umožnit jasně pochopit oba rozměry a jejich souvislost. Na základě těchto prvků a s ohledem na prezentovaný cíl MDG (MDG 4) se tým rozhodl pro muzejní kapli.

  2. krok:

  Provedení

  Po určení umístění bylo nutné zamyslet se nad typem realizované instalace. Východiskem byly osvědčené postupy shromážděné v rámci projektu. Tým tak získal představu, jakou instalaci vytvoří: měla být kreativní, vizuální, působivá a podněcovat k činu. Kaple jsou už svou podstatou spojovány s přemítáním a tichem, proto nás napadlo použít zvukovou nahrávku, jež by sebereflexi umocnila. Získala by totiž pozornost návštěvníků.

  3. krok:

  Praktická ukázka

  S ohledem na zvukové poselství a dané téma bylo nutné vymyslet typ nahrávky, její délku, doprovodné materiály, potřebné podklady a způsob realizace.

  4. krok:

  Vědomí vlastních možností

  Jako projektový tým umíme reagovat ve všech fázích projektového cyklu, jsme však omezeni provedením a materiály (ve stylu „udělej si sám“). Proto je nutné znát dovednosti všech členů týmu a hledat odborníky podle typu činnosti.

  V tomto případě tým požádal o návrhy rozpočtu pro koncept instalace a rozhodl se pro kulturní intervenci využít působivý design a instalaci realizovat vlastními silami.

  Poznámka: Ve výběrovém řízení je nezbytné oslovit dřívější dodavatele podobných služeb, se kterými již muzeum spolupracovalo. Předběžný výběr zaručí více času pro intenzivnější a podrobnější analýzu předložených návrhů.

  5. krok:

  Akční plán

  Po vytvoření týmu (včetně dodavatelů služeb) je nezbytné stanovit reálný a realistický plán realizace.

  Problémem je sladit plány práce všech zúčastněných a termín uvedení instalace, který je navázán na konkrétní datum, aby přilákal více návštěvníků (např. datum evropského výročí, některý mezinárodní den apod.). Lze tedy vytvořit harmonogram prací, v němž bude výchozím bodem oslava nějakého mezinárodního dne, například Světového dne sociální spravedlnosti, MDŽ, Dne životního prostředí apod.

  6. krok:

  Materiály

  Po zadání veřejné zakázky a výběru dodavatelů je nezbytné jasně určit, jaké materiály je třeba vytvořit.

  Vzhledem k situaci portugalských muzeí a úrovni znalostí o MDG se prioritou stala výroba letáku k instalaci. K významným smluvním produktům tedy patřily: zvukový záznam a všechny služby/materiály potřebné pro nahrávku a přehrávání v kapli (zvukový systém), grafický design doprovodných materiálů a jejich tisk.

  Vzhledem k rozpočtu pro každou instalaci bylo jedinou možností poskytnout výběr tiskových materiálů dodavatelům v souladu s kritérii pro ochranu životního prostředí.

  U letáku jsme vybrali informace, které jsme chtěli sdělit cílové skupině: kontext, fakta a údaje, další informace, výzvu k akci, spojitost mezi muzeem a cíli MDG a fotografie.

  7. krok:

  O co nám jde

  Co chcete říct?

  Po určení typu instalace a jejího umístění je třeba sepsat informace, které chcete návštěvníkům sdělit. Text musí být jasný, stručný a vhodný. Tým se rozhodl, že text by měl být u každé instalace.

  Rešerše

  Chcete-li mít správné a nejaktuálnější údaje, využijte důvěryhodné, technicky kvalitní webové stránky s možností vyhledávání. U Rozvojových cílů MDG je nutností prostudovat informace Organizace spojených národů (OSN). Proto tým využil OSN vyhledávače, zejména na webu UNICEF (včetně nejnovějších publikovaných zpráv této agentury o dětské úmrtnosti).

  Poznámka: Údaje by měly být co nejaktuálnější, protože staré informace nikoho nezajímají.

  Vypracování

  Jakmile máte údaje a správné informace, vytvořte informace pro zvukový záznam, pokud možno ve zhuštěné podobě, aby byly působivé; podrobné a základní informace uveďte v letáku.

  Obsah naší instalace vypracoval člen týmu, který pracuje na plný úvazek – dále jej komentovali a schvalovali ostatní členové týmu (3 členové pracující na částečný úvazek). Je to sice poměrně časově náročné, ovšem pro dobré partnerství a srozumitelnost nezbytné.

  8. krok:

  Zvuková nahrávka

  Po schválení scénáře museli dodavatelé vybrat hlas pro zvukovou nahrávku. Výběr odeslali týmu ke schválení.

  Ženský hlas odříkává několik údajů o dětské úmrtnosti, každý po dobu deseti sekund (později se ukáže, že každých deset sekund zemře někde na světě dítě). Zvuk v pozadí simuluje srdeční tep (pípnutí, které slyšíme z podpůrných přístrojů v nemocnicích). Během deseti sekund slyšíme každou sekundu jedno pípnutí – jde o tzv. „frekvenci smrti“ (každých deset sekund zemře jedno dítě). Desáté pípnutí je hlasitější a zdůrazňuje, že právě zemřelo dítě. Po skončení mluveného komentáře je zvuk pípnutí souvislý, a napodobuje tak zvuk „smrti“ u podpůrných přístrojů v nemocnici. Celkově zvukový záznam trvá 2 minuty a 50 sekund.

  9. krok:

  Schválení doprovodných materiálů

  Leták: Doprovodný materiál k instalaci umožňuje zamyslet se nad tématem a analyzovat sdělené informace.

  V našem případě bylo poselství jasné: opírá se o důkazy i čísla. Pokud jde o webové stránky, vybraly jsme ty, které jsou nejen informativní, ale vyzývají také k akci. Výzva občanů k akci ve jménu sociální spravedlnosti je naše společná odpovědnost a jako takovou ji musíme podporovat. Tým vybral mezinárodní, národní a lokální web organizace, aby vyvážil globální a lokální rozměr instalace.

  Leták by měl na dané téma vizuálně odkazovat. V našem případě byl vyroben v modré barvě, aby přímo korespondoval odstínu oficiální ikony MDG. Vytištěn je ve formátu A3 s šesti částmi a jeho zadní část lze použít jako plakát. My jsme se rozhodli pro dětskou fotografii s názvem instalace a QR kód s facebookovou stránkou a názvem projektu. Obsah letáku je v souladu s požadavky na viditelnost.

  Výběr dodavatele „Mapa das Ideias“ byl pro tento proces přidaná hodnota. Leták překonal očekávání týmu, prezentuje jasné informace, má jasně vymezené části a obsahuje ideální plakátovou fotografii.

  Poznámka: Na plakátovou fotografii si vyžádejte několik návrhů. I když je pro tištěné materiály nevyberete, dají se použít pro šíření digitálními médii.

  Tým schválil leták a objednal tisk (2 000 kopií).

  Informační stánek: Při diskuzích o letácích s dodavatelem vyvstala nutnost informačního stánku. Rozhodli jsme se pro stánek z papíru, jehož horní část odpovídala ikoně MDG 4. Sponzoři byli zviditelněni na bočních stranách.

  Čtecí list: Vzhledem k tomu, že jde o zvukovou instalaci, tým cítil potřebu zajistit, aby přístup k daným informacím měli i sluchově postižení. Proto byl vyroben list obsahující dostupné informace ze zvukové nahrávky vyroben v portugalštině a angličtině. Vytištěný a laminovaný list byl vystaven ve stánku.

  Informační cedule: Důležité je vytvořit a vedle instalace umístit informační ceduli, která návštěvníka upozorní na nový exponát. Cedule byla vyrobena společností k-line a umístěna před kaplí.

  Mapa: Každé muzeum má mapu výstav a místností. Proto jsme se rozhodli vytvořit mapu s umístěním instalací.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde o časově náročný proces a je nutné splnit ekologická kritéria, nejlepší možností je počkat na umístění všech instalací, a mapu vytisknout až poté. Snížíte tak náklady a dopad na životní prostředí.

  Během celého procesu je důležité zajistit souhlas muzea s obsahem tištěných materiálů. Dalším důležitým aspektem je grafická jednotnost všech vytvořených materiálů (barev, písma, vyznění textů).

  10. krok:

  Realizace instalace

  Po vytištění všech materiálů je dalším krokem volba data umístění instalace. Umístění v daný den je vhodné fotograficky zaznamenat a tým by měl zkontrolovat, zda je vše v souladu s daným (zeměpisným) místem a tématem.

  Zvukový systém v kapli byl naprogramován tak, aby se nahrávka přehrávala jako smyčka. Provedli jsme také zkoušku zvuku, aby přehrávání nerušilo návštěvníky, ovšem bylo slyšitelné. Zvukový systém byl umístěn na horní balkón kaple, kam návštěvníci nemají přístup.

  Poznámka: Důležitá je rovněž bezpečnost materiálů, aby nedošlo k jejich poškození či zničení.

  Stánek s letáky byl umístěn vedle oltáře kaple. Každý, kdo do kaple vstoupí, ho ihned uvidí a poté uslyší zvukovou nahrávku, která ho přiměje ke stánku přistoupit.

  V rámci projektu byla od počátku vnímána nutnost zajistit její působivost. Proto byla na místě instalována konstrukce „kovového stromu“ s malými větvemi, na kterých mohli návštěvníci zanechat psané nebo kreslené vzkazy týkající se instalace anebo MDG.

  Pro hodnocení a monitoring byly u stánku umístěny dvě sklenice. Jedna je prázdná a na uzávěru je nápis „Vhoďte svůj hlas“. Druhá obsahuje oblázky, které mohou návštěvníci vhodit do první sklenice, pokud se jim instalace líbila.

  Konečně byla vytvořena časová schránka (sklenice), ve které mohou návštěvníci zanechat vzkaz. Časová schránka bude zakopána, jakmile projekt skončí, a vykopána v roce 2030 (kdy vyprší cíle SDG).

  Poznámka: Je nutné dohodnout se s pracovníky muzea na tom, jak budou informace vyzvednuty a jak se budou analyzovat. Důležité je rovněž zajistit viditelnost nálepek umístěných na všech materiálech zakoupených pro projekt, v tomto případě na kovovém stromu a na sklenicích. Nezapomeňte umístění instalace s fotografiemi a videi zaregistrovat.

  11. krok:

  Plán komunikace

  Vzhledem k tomu, že cílem projektu byla co nejvyšší návštěvnost, vytvořili jsme komunikační plán pro jeho zviditelnění. Určili jsme několik institucí, které bylo nutné kontaktovat, a prostředky, kanály a typ poselství, které chceme sdílet.

  Před vybraným datem instalace naši designéři/dodavatelé vytvořili upoutávku na Facebook, která budoucí instalaci představovala. Upoutávka byla k dispozici i na YouTube.

  Na upoutávku v portugalštině se podívejte zde.

  Facebook: Connected for a Better World

  V Portugalsku je Facebook nejen módní záležitost, ale je i jedním z nejpoužívanějších sociálních médií. S tímto vědomím a díky dřívějším rešerším pro leták jsme mohli vytvářet příspěvky pro facebookovou stránku.

  Média

  Zásadní je pochopit dopad instalace na média. Dále je nutné připravit tiskové zprávy, zejména pro místní média.

  Flash e-mail

  S cíle zvýšit povědomí o instalaci byl vytvořen flash email obsahující plakátovou fotografii a stručné informace o projektu a sponzorských organizacích.

  12. krok:

  Představení instalace

  Pozvánky

  Důležitá je těsná koordinace všech partnerů při přípravě pozvánek na slavnostní otevření instalace a výběr adresátů. Zahájení je vhodné zdokumentovat a pokud možno, získejte i několik zajímavých prohlášení. Naše instalace byla slavnostně otevřena 20. února, v Den sociální spravedlnosti.

  13. krok:

  Zveřejnění

  V den zahájení a v následujících týdnech jsme zveřejnili několik příspěvků a fotografií o MDG 4. O informování jsme požádali také partnery, kteří se o instalaci zmínili na svých webových stránkách. Na svých webových stránkách o ní informovala také organizace IMVF jako národní koordinátor projektu a nevládní organizace.

  O instalaci by měli informovat všechny možné kanály partnerů, včetně mezinárodních partnerství a sítí.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Zdá se, že zvukové metafory vyjadřující dětskou úmrtnost, měly dopad.
  • Návštěvník je instalací obklopen (nemusí nic číst na stěně).

  Zápory

  • Po několikerém přehrání může zvuková nahrávka nudit.
  • Všudypřítomnost zvuku ztěžuje soustředění při prohlížení dalších částí kaple.

  Získané poznatky

  • Instalace je umístěna v muzejní kapli se starou infrastrukturou, proto chybí moderní ochrana před živly (deštěm, vlhkostí, teplem). Stánek z lepenky vážně utrpěl vlhkostí. Zvláštní opatrnost vyžaduje elektronické zařízení (hi-fi věž) přehrávající zvukové nahrávky.
  • Zvuk je všudypřítomný, a návštěvníky při návštěvě kaple obvykle obtěžuje. Je tedy nutné navrhnout vypínač, který by návštěvník mohl použít. Jednou z možností je využít jako „ústřední část“ instalace stánek, kde by si návštěvník po stisknutí tlačítka mohl vyslechnout nahrávku. Po jednom přehrání by se pak automaticky zastavila. Není však jasné, jak by tento mechanismus fungoval s běžnou hi-fi věží.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníci zdůrazňovali tyto pozitivní aspekty: zvuk připomíná tlukot srdce, spojitost mezi dítětem a 10 sekundami, časová schránka – příslib budoucí změny, využití zvuku jako adekvátního prostředku ke sdělení poselství, kreativita, kontext a přenosnost.
  • Na dotaz, co by návštěvníci udělali, odpovídali, že by zakoupili sluchátka, aby byl poslech zvukové nahrávky intimnější. 

  Odkazy a další zdroje

  OSN: Rozvojový cíl tisíciletí (MDG) 4 - Snížit dětskou úmrtnost

  www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml

  Světová zdravotnická organizace (WHO): Globální strategie pro zdraví žen, dětí a dospívajících 2010-2015

  www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/2010_2015/en/

  Program OSN pro rozvoj (UNDP): Dětská úmrtnost - Jak jsme na tom?

  www.europe.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg4/

  WHO: Rozvojový cíl tisíciletí (MDG) 4 - Snížit dětskou úmrtnost

  www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/en/

  UNICEF: Situace dětí ve světě v roce 2014 v číslech – Každé dítě se počítá

  www.unicef.org/publications/index_71829.html

  Save the Children:

  www.savethechildren.net/

  Plan International: Podpora práv dětí s cílem ukončit dětskou chudobu

  www.plan-international.org/

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU