Právní upozornění english português magyar České

Ženy a vzdělání

Vilma H. a Gyula J.

 

Shrnutí

Druhá instalace projektu Museo Mundial umístěná v Hradním muzeu Budapešťského historického muzea si klade za cíl ukázat paralely a rozdíly mezi příležitostmi žen a mužů v 19. století a dnes. Instalace má podobu papírové tabule s odtrhovacími listy. Na listech se mohou návštěvníci seznámit s životním příběhem Vilmy Hugonnai v porovnání s příběhem Dr. Gyula Janny, muže – úspěšného lékaře. Vilma Hugonnai byla první maďarská žena, která získala lékařský diplom. Musela dvacet let bojovat, aby jí diplom v Maďarsku oficiálně uznali. Celý život bojovala za změnu ve vnímání vzdělání žen v myslích lidí a vedoucích představitelů země.

Instalace je umístěna ve stále expozici „Světlo a stín Budapešti – 1000 let metropole“, vedle částí Bydlení a Kulturní zařízení. Ukazuje také originální nábytek Dr. Gyula Janny.

Podrobnosti

 • Instalace má podobu papírové tabule s odtrhovacími listy o rozměrech 60x90 cm, která je připevněná na zdi. Návštěvníci si mohou list odtrhnout a vzít si ho domu.
 • Část listu je vystřihovánka normálních šatů a lékařských oděvů z konce 19. století v mužském i ženském provedení. Návštěvnici tak mohou pokračovat ve zkoumání tématu doma nebo odtržené listy dát někomu dalšímu.
 • Díky našemu nástroji získá návštěvník osobní zážitek o někom, jehož osobní předměty jsou vystaveny v historickém kontextu.
 • Instalace je spojena s místností ukazující bydlení v Budapešti od středověkých domů po bytový design 19. a 20. století. Informační materiály vysvětlují návštěvníkům přes osobní předměty každodenní život lidí v Budapešti v průběhu času.
 • Instalace chce prezentovat Rozvojový cíl tisíciletí 3 („Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti“) tím, že popisuje život ženy, která se domohla maďarského uznání lékařského diplomu až ve věku padesáti let a věnovala veškeré své úsilí tomu, aby mohla pracovat jako lékařka.
Museo Mundial_HU_Women_1

Papírová tabule s odtrhovacími listy je umístěná na stěně

Museo Mundial_HU_Women_2

Hra-vystřihovánka s běžnými šaty a lékařskými oděvy z konce 19. století, pro muže i ženy

Museo Mundial_HU_Women_3

Listy papírové tabule představují životní příběh Gyula Janny a Vilmy Hugonnai

  Rozpočet a zdroje

  Design a grafika

  300 €

  Tisk a instalace

  1 200 €

  Celkem

  1 500 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr objektu a tématu

  Jedna z nejoblíbenějších tematických částí stálé výstavy, která ukazuje historii Budapešti, se jmenuje „Bydlení“. Obývací pokoj je vybaven nábytkem z pozůstalosti Dr. Gyula Janny, velice úspěšného lékaře z 19. století. Z tabulí se o něm můžeme dozvědět řadu informací. Jenže o jeho rodině, která s ním zde také žila, mnoho údajů nemáme. A do toho se zapojuje postava Vilmy Hugonnai, která bojovala za právo maďarských žen navštěvovat univerzity. Chtěli jsme dát výstavě osobní rozměr a ukázat na složité postavení žen.

  2. krok:

  Kontrola technických podmínek

  V této expozici není mnoho volného místa, ale pro naši papírovou tabuli, ze které je možné si trhat listy, se našlo umístění poblíž tabla Dr. Janny. Chtěli jsme zde umístit interaktivní prvek, který by si lidé rádi odnesli sebou domů. Tak vznikl podle podkladů muzejních sbírek náš materiál: papírová vystřihovánka, která obsahuje postavičky muže a ženy z 19. století a k nim tehdejší oblečení, jak běžné, tak profesní lékařský oděv.

  Důležité bylo, aby instalace na zdi pevně držela a bylo možné snadno odtrhnout si list, aniž by se uvolnila celá tabule.

  3. krok:

  Odhad nákladů

  Jakmile jsme si ujasnili rozměr a materiál, ze kterého chceme papírovou tabuli mít, představovala většinu nákladů cena výroby-tisku. V nabídkách byly významné rozdíly.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  Chtěli jsme vytvořit něco, co přinutí návštěvníky zamyslet se. Hra–vystřihovánka vychází z podkladů ze sbírek muzea. Brainstorming s našimi kolegy odborníky vyústil v časovou osu, ale to by někteří návštěvníci nemuseli pochopit. V podobném případě je dobré obsah otestovat na někom, kdo do projektu není zapojen. My jsme takto využili alespoň kurátora výstavy.

  5. krok:

  Implementace v muzeu

  Co se týče implementace instalace v muzeu, bylo důležité najít takové místo pro tabuli, kde hlídači z muzea mohou snadno doplňovat další listy, když už je tabule prázdná. To se nám podařilo, místo bylo snadno dostupné.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Zážitek návštěvníků mohl pokračovat doma nebo mohli odtržené listy papíru dál distribuovat dalším lidem.
  • Stálá výstava získala osobnější podobu tím, že jsme přidali životní příběh jednoho z bývalých majitelů vystavených předmětů.

  Zápory

  • Rozměr papírové tabule už byl skoro příliš velký a proto bylo pro návštěvníky trochu složitější brát si listy sebou domů.

  Získané poznatky

  • Odkaz na rozdíly ve dvou životních příbězích asi nestačí na to, aby téma návštěvníci jasně pochopili. Měli jsme formulovat negativní a pozitivní stránky příběhu jasněji.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvnicí se ostýchali utrhnout si list z tabule. Listy byly trochu moc velké, ale jakmile pochopili, že si je mohou zdarma utrhnout, neměli problém si je brát, zejména ženy.
  • Ze zpětné vazby díky naší anketě víme, že existuje vztah mezi vzděláním a životní situací žen. Ty, které mají vyšší vzdělání, se vdávají později a zdravotní stav jejich rodin je lepší, než těch bez vzdělání.

  Odkazy a další zdroje

  UNESCO: Rovnost mužů a žen

  www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  UNESCO: Pohlaví a vzdělání

  www.uis.unesco.org/Education/Pages/gender-education.aspx (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  World Education: Vzdělávání dívek a žen

  www.worlded.org/WEIInternet/international/expertise/display.cfm?tid=1004&id=756 (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  OECD: Zákon o rovnosti mužů a žen

  www.oecd.org/gender/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Baptist World Alliance: Ženská sekce

  www.bwawd.org/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Monitorovací zpráva Vzdělání pro všechny: Posledních deset zemí světa podle vzdělávání žen

  www.efareport.wordpress.com/2012/11/09/the-bottom-ten-countries-for-female-education/ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Hnutí Polovina nebe: Změnit útlak v příležitost pro ženy na celém světě

  www.halftheskymovement.org/campaigns/solutions?gclid=Cj0KEQjw6vquBRCow62uo-_J_YYBEiQAMO6HijG_28jBrN3-Ll7rinT-Vl8O_F_pNTNqM2bYv5u4DccaAjDw8P8HAQ (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Projekt Právo na vzdělání:

  www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/girls-women (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Actionaid: Vzdělávání dívek

  www.actionaid.org/girls-education (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Globální kampaň za vzdělání:

  www.campaignforeducation.org/en/campaigns/girls-education (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  UN Woman:

  www.unwomen.org/en (naposled zobrazeno 27.8.2015)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU