Právní upozornění english português magyar České deutsch

Záchody dříve a nyní

Stručná historie toalet

 

Shrnutí

Hradní muzeum Budapešťského historického muzea se nachází v bývalém Královském paláci, postaveném na místě středověkého paláce. V tzv. Královském sklepu zůstaly zachovány zbytky středověké latríny. Tato část byla nedávno rekonstruována a nově propojena s muzeem.

Díky této rekonstrukci a nové instalaci Museo Mundial je možné do místnosti vstoupit a vedle některých středověkých exponátů na dotykové obrazovce získat krátký přehled o historii toalet a šíření splachovacích záchodů. Vysvětluje se, jak je to důležité do dnešních dob, protože šíření řady nemocí lze zastavit pečlivým oddělováním odpadních vod a pitné vody.

Podrobnosti

 • Návštěvník vstoupí do muzea z rekonstruované středověké zahrady. Tzv. Královský sklep je jedním z nejhlubších míst muzea. Obrovský prostor krytý valenou klenbou sloužil jako sklepení Barokního paláce. Byl postaven na místě východního uzavřeného dvora středověkého paláce.
 • V Královském paláci bylo několik latrín, určených pro panovníka a jeho družinu. Také tato místnost byla umístěna nad žumpou. Ze záchodu v patře vedl žlab vydlabaný ve skále k jámě – malá místnost pod schodištěm sloužila k čištění systému.
 • Poté, co se návštěvníci seznámí s Královským sklepem, mohou si na dotykové obrazovce umístěné v čistícím koutku záchodu středověkého paláce projít historii vývoje záchodů. Stručné shrnutí historie toalet a rozšiřování splachovacích záchodů prezentované na dotykové obrazovce končí současnou situací. Vysvětluje se, jak je to důležité do dnešních dob, protože šíření řady nemocí lze zastavit pečlivým oddělováním odpadních vod a pitné vody.
 • Návštěvník získá přehled o vývoji hygieny ve středověkých časech a mimo jiné si může mezi exponáty prohlédnout originální fragment středověkého záchodového sedátka pro dvě osoby vystavený ve vitríně.
Museo Mundial_HU_Hygiene_1

Pohled na instalaci o sanitárním zařízení

Museo Mundial_HU_Hygiene_2

Mezi exponáty si návštěvníci mohou prohlédnout originální fragment středověkého záchodového sedátka pro dvě osoby

Museo Mundial_HU_Hygiene_3

Návštěvníci se mohou na dotykové obrazovce umístěné v čistícím koutku záchodu středověkého paláce seznámit s historií vývoje toalet

  Rozpočet a zdroje

  Materiál

  750 €

  Programování

  600 €

  Design

  350 €

  Celkem

  1 700 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr objektu a tématu

  Chtěli jsme, aby návštěvníci narazili alespoň na jednu z pěti instalací v každém patře muzea (muzeum má celkem 4 patra).

  Nový vchod do muzea ústící do tzv. Královského sklepa přivádí turisty a návštěvníky z rekonstruované středověké zahrady. S populárním tématem starodávného záchodu (což je nakonec důležitá otázka dodnes, protože návštěvníci je hledají hned po vstupu do muzea) jsme se snažili zaujmout hned na začátku, když vstoupí do muzea z tohoto směru.

  Rekonstruovaný středověký záchod je vynikajícím místem pro zamyšlení o zvycích obyvatel bývalého královského paláce.

  2. krok:

  Kontrola technických podmínek

  Středověká část paláce byla rekonstruovaná v 60. letech 20. století a do té doby tam k žádné větší renovaci nedošlo, takže jsme se museli postarat o veškeré moderní elektronické prvky, abychom mohli instalovat dotykovou obrazovku.

  3. krok:

  Odhad nákladů

  Technika má danou cenu, která pro nás byla přijatelná, ale naprogramování vyžaduje více plánování a promýšlení, abychom získali realistický odhad nákladů.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  Při přípravě obsahu jsme vše konzultovali s kurátory výstavy a šťastnou shodou okolností se v tu samou dobu tato část muzea nově předělávala. Brali jsme do úvahy zde vystavené exponáty a také vše konzultovali s historiky specializovanými na historii hygienických zvyků.

  5. krok:

  Poslední úpravy

  Obsah instalace jsme také upravovali s ohledem na chování návštěvníků. Chtěli jsme, aby došli v prohlížení až do současnosti, takže jsme museli brát ohled na rozumnou délku celé prezentace na dotykové obrazovce.

  6. krok:

  Implementace

  Vzhled instalace kopíruje vzhled prvků a dotykových obrazovek používaných jinde v muzeu. Implementace se prováděla současně s rekonstrukcí prostor.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Téma historie toalet se skvěle hodí k tématu stálé expozice.
  • Návštěvníky baví projít si historii záchodů.

  Zápory

  • Systém s dotykovou obrazovkou je jako každá IT technologie citlivý na chování návštěvníků. Aby vše zůstalo funkční, je důležité na instalaci trvale dohlížet.
  • Na konci prezentace chybí volba „zpět“, takže je pro návštěvníky trochu složité ji znovu spustit od začátku.

  Získané poznatky

  • Je nezbytné doplnit volbu „zpět“.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníkům se stručná historie ve formě obrázků a krátkých textů líbí; ocenili by, kdyby si mohli další informace rovnou procházet i na internetu.

  Odkazy a další zdroje

  UN Water: Světový den toalet

  www.unwater.org/worldtoiletday/home/en/

  Svět toalet:

  www.worldtoilet.org/

  Centra pro kontrolu a prevenci nemocí: Globální situace s vodou, sanitací a hygienou

  www.cdc.gov/healthywater/global/sanitation/

  Nadace Billa a Melindy Gatesových: Udržitelné sanitární služby

  www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Water-Sanitation-and-Hygiene

  Světová zdravotnická organizace: Pokrok v pitné vodě a sanitaci

  www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/jmp_report/en/

  Univerzita OSN: Sanitace jako klíč ke globálnímu zdraví

  www.inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2013/05/2010_Sanitation_PolicyBrief.pdf

  International Medical Corps: Voda, sanitace a hygiena

  www.internationalmedicalcorps.org/programs/water-sanitation-and-hygiene

  UNDP: Voda, sanitace a hygiena

  www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Governance/water_supply_and_sanitation/UNDP-WATER-SANITATION-AND-HYGIENE-PORTFOLIO-2012.pdf

  Národní lékařská knihovna USA, Národní institut zdraví: Přirozená historie hygieny

  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542893/

  Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce: Bezpečná pitná voda a zlepšení sanitace: Klíč k dlouhodobému zdraví komunity

  www.ifrc.org/en/what-we-do/health/water-sanitation-and-hygiene-promotion/safe-drinking-water-and-improved-sanitation-the-key-to-long-term-community-health-68270/

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU