Právní upozornění english português magyar České

Biopirátství

Duševní vlastnictví

 

Shrnutí

Instalace představuje problém biopirátství. Je realizovaná ve formě panelu, který má podobu titulní strany novin. Termín biopirátství se vžil pro označení praktik některých velkých farmaceutických a agrochemických firem, které se pokoušejí zneužívat tradičních znalostí účinků rostlin k přivlastnění si patentů a k získání finančního prospěchu. A aniž by se za to původním obyvatelům dostalo uznání či finanční kompenzace. V některých případech jsou tradiční znalosti zneužívány a původní uživatelé z řad domorodého obyvatelstva vykořisťováni, protože si koncerny tyto znalosti patentují a brání lidem je používat, přičemž pro ně to mohl být jediný zdroj příjmů.

Postup bývá takový, že „bioprospektoři“ čerpají z tradičních znalostí léčivých rostlin a nechají si je následně patentovat farmaceutickými firmami, aniž by někdo zohlednil fakt, že nejde o nic nového nebo vynalezeného žadatelem o patent. Firmy tak zbavují původní komunity práva komerčně využívat technologie, které přitom tyto komunity sami už dávno vyvinuly. Kritici tvrdí, že takové praktiky přispívají k nerovnostem mezi tzv. rozvojovými zeměmi, které mají bohatou biodiverzitu, a rozvinutými zeměmi, odkud pochází firmy angažující se v biopirátství.

Podrobnosti

 • Instalace ve formě velkého panelu (4x1 m) nabízela informace o biopirátství obecně i konkrétní případ nimbovníku coby ilustrace problému. Proto měl panel podobu titulní strany novin.
 • Pro naši instalaci jsme se rozhodli prezentovat podrobněji kauzu nimbovníku. V roce 1994 byl Ministerstvu zemědělství USA a firmě W.R.Grace zapsán evropský patent na způsob ošetřování rostlin proti houbám a plísním pomoci přípravku, který obsahoval extrakt z nimbovníku (neem tree, Azadirachta indica) rostoucího v Indii a Nepálu.
 • V roce 2000 byl patent úspěšně napaden několika skupinami z EU a Indie včetně evropské strany Zelených. Indická spisovatelka Vandana Šiva a Mezinárodní federace hnutí za organické zemědělství argumentovali, že fungicidní účinek extraktu z nimbovníku je dávno dobře známý v indické tradiční medicíně. Firma W.R.Grace se proti rozsudku odvolala, ale v roce 2005 spor definitivně prohrála.
 • Instalace objasňuje MDG 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí") a MDG 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj"). Informuje o problémech s přenosem know-how a zneužívání tradičních znalostí domorodých populací. Kromě toho informuje i o hrozbách pro přírodní biotopy a o komercionalizaci přírody.
 • Panel je umístěn na zdi vedle dalších instalací jako „Bambusová architektura“, která tematicky navazuje, protože jde také o duševní vlastnictví, které by mohlo být zneužito podobným způsobem.
Museo Mundial_CZ_Biopiracy_1

Velký panel je umístěn na zdi

Museo Mundial_CZ_Biopiracy_2

Panel má grafiku ve stylu titulní strany novin

  Rozpočet a zdroje

  Design a grafika

  374 €

  Tisk a zarámování

  477 €

  Překlady do angličtiny

  96 €

  Přeprava mobiliáře a instalace v muzeu

  451 €

  Celkem

  1398 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr tématu

  Nejprve jsme hledali téma, které by se hodilo pro tento nástroj. Rozhodli jsme se pro příběh nimbovníku (neem tree), který je poměrně široce známý a je o něm dostatek informací. Tento krok trval 2 týdny.

  2. krok:

  Shromažďování informací

  V dalším kroku jsme museli připravit informace a texty k tématu. Vyhledávali jsme informace na Internetu a v knihovnách, konzultovali věc s odborníky, a tak získali informace o kauze.

  Po měsíci jsme již měli dost informací, abychom napsali text a začali přípravu panelu.

  3. krok:

  Design a text

  Dále jsme vytvořili design a finální verzi textů na panel.

  Design udělal grafik, který se také rozhodl pro vzhled novinové stránky. Konzultace a spolupráce s grafikem trvaly zhruba 2 týdny.

  4. krok:

  Příprava panelu

  Umělec dokončil grafický návrh a poslal nám ho ke schválení. Udělali jsme pár změn a oprav v textu k zapracování, tento postup se několikrát opakoval, dokud jsme neměli konečnou podobu. Další problém, kterému jsme čelili, spočívat v tom, že na text bylo limitované místo a my jsme tam potřebovali dostat všechny nezbytné informace. To vše trvalo asi 3 týdny.

  5. krok:

  Výroba panelu

  Panel se tiskl spolu s ostatními panely pro stejnou výstavu. Díky tomu se podařilo získat dobrou cenu tisku. Výroba trvala týden.

  6. krok:

  Implementace

  Panel byl zarámován přímo na místě a instalován spolu s dalšími čtyřmi nástroji v expozici Národního zemědělského muzea v Praze. Implementace trvala týden.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Výstava byla velice dobře umístěna, takže ji vidělo hodně návštěvníků. Přestože téma by se mohlo zdát pro lidi z ČR ne úplně zajímavé, protože tzv. rozvojové země jsou pro ně příliš vzdálený pojem, nemělo vedení muzea s tématem problém.
  • Pracovníkům muzea se nakonec výstava velice líbila a byli otevření a vstřícní nám pomoci v každém směru. Byli jsme tím až překvapeni, protože v ČR jde o kontroverzní téma a nebyli jsme si jisti, jestli z toho nevzniknou nějaké překážky.
  • Spolupráce s tiskárnou byla také velice přátelská a plná ochoty z obou stran.

  Zápory

  • Domluva s muzeem byla hladká, jenže během přípravy výstavy došlo k několika personálním změnám, což vedle k nedorozuměním. To způsobilo, že na místě, o kterém jsme původně uvažovali, byla nainstalovaná jiná expozice a pro nás pak nezbylo dost místa, abychom použili interaktivní prvky.
  • Další chyba vznikla na naší straně. Připravili jsme a nechali vytisknout a zarámovat panel s několika překlepy, takže jsme ho museli předělávat. Díky vstřícnosti všech zúčastněných ale byly vícenáklady minimální. Ukázalo se ale opět, jak důležité je vše správně organizovat a kontrolovat v každém kroku, než se provede finální realizace.

  Odkazy a další zdroje

  Biopirátství v Amazonii: Různé případové studie biopirátství

  www.sites.duke.edu/amazonbiopiracy/case-studies-of-biopiracy-3/

  Third World Network: Nimbovník – příklad historie biopirátství

  www.twn.my/title/pir-ch.htm

  NZM: Web Národního zemědělského muzea v Praze

  www.nzm.cz

  Educon: Informace k tématu

  www.educon.cz/?id=126-biopiratstvi

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU