Právní upozornění english português magyar České deutsch

Investice do budoucnosti -

Vzdělávání

 

Shrnutí

Tato instalace představuje Rozvojový cíl tisíciletí (MDG) 2 ("Dosáhnout základního vzdělání pro všechny") a význam získaného vzdělání s ohledem na budoucí profesní úspěchy každého jedince.

Naší představou bylo zdůraznit význam vzdělání prostřednictvím životních příběhů slavných vynálezců. Proto jsme si vybrali slavné osobnosti, které – i když se narodily v chudých rodinách, a musely tak bojovat s řadou obtíží – byly schopny překonat všechny těžkosti, a my tak dodnes využíváme výhod jejich vynálezů. Oni byli úspěšní, ale jaké jsou šance dnešních dětí, které mají talent, ale nemají možnost studovat, a sloužit tak budoucí generaci kreativitou nebo novými nápady? Naším hlavním cílem je inspirovat a motivovat naše návštěvníky, aby si uvědomili, jak zásadní je základní vzdělání pro všechny.

Podrobnosti

 • Na instalované tabuli představujeme životy pěti známých vynálezců a jejich zásadní vynálezy (George Stephenson, Michael Faraday, Abraham Ganz, Richard Trevithick a Thomas Alva Edison).
 • Jako interaktivní prvek jsme do muzejní haly postavili kolo. Když se na něj člověk posadí a šlape na pedály, připevněné dynamo (vynález Faradaye) rozsvítí železniční semafor. Když se točí rychleji a rychleji, bílé světlo se přepne na červené.
 • Kolo pohání dynamo (Faradyovo kotoučové dynamo vnáší do naší instalace interaktivní prvek) a semafor se rozbliká (odkaz na Edisonovy žárovky). Tato malá hračka zdůrazňuje, že máme mnoho velmi důležitých vynálezů, které byly vyvinuty osobami, jejichž talent mohl zůstat nevyužit.
 • Naším cílem je upozornit návštěvníky také na zřejmou korelaci mezi vzdělávacím systémem dané země a tamním průměrným příjmem a ekonomickým ziskem.
 • Na tabuli jsou dvě světové mapy, které znázorňují tento koncept, jenž pomáhá účastníkům pochopit vztah mezi dětskou prací a vzdělávacími standardy dané země.
 • Upozorňujeme i na značné zlepšení v některých tzv. rozvojových zemích, jako je Burkina Faso, Madagaskar, Guinea a Mauritánie, kde v průběhu 19. století výrazně vzrostl počet dětí, které dosáhly základního vzdělání. Rádi bychom se o toto povzbudivé zlepšení v Africe podělili prostřednictvím instalovaných tabulí.
 • Instalace odkazuje k MDG 2 ( "Dosáhnout základního vzdělání pro všechny"), a to v každé části světa.
HU_Education_1
HU_Education_2

  Rozpočet a zdroje

  Grafik

  259 €

  Korek a úprava

  4 €

  Tisk, doprava

  207 €

  Kolo (Montana)

  127 €

  Konstrukce, dynama

  152 €

  Překlad

  19 €

  Fotografie

  57 €

  Celkem

  825 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba tématu a zařízení, které se hodí pro naše účely

  Hledali jsme téma, které se hodí do profilu muzea i pro Rozvojové cíle tisíciletí. Protože jsme chtěli zdůraznit důležitost vzdělání, hledali jsme slavné vynálezce, kteří nějakým způsobem přispěli k rozvoji železnice a navíc mají společnou ještě jednu věc - během školních let měli vážné potíže. Navrhli jsme také výstavní tabuli a interaktivní instalaci, která ukazuje návštěvníkům muzea slavné vynálezy v provozu. Je to kolo, které pomocí dynama aktivuje světla železničního semaforu.

  2. krok:

  Sběr materiálů

  Světoznámé vynálezce, jejichž vynálezy nějak souvisí se železnicí, jsme hledali ve vlastní muzejní knihovně s pomocí profesionálních muzeologů a hledáním biografií na internetu. Z tohoto širšího výběru jsme pak v druhém kole vybírali ty, kteří si během svých školních let obtížně razili cestu, kvůli sociálnímu původu či zdravotním problémům. Také jsme shromáždili údaje o existujících potížích se vzděláním v takzvaných rozvojových zemích a zjistili korelaci mezi vzdělávacím systémem a ekonomickým rozvojem vyspělých zemí.

  3. krok:

  Příprava plánu

  Ve spolupráci s kolegy jsme vybrali pět slavných vynálezců, které jsme chtěli představit prostřednictvím krátkých výňatků z jejich životopisů. Vedle toho jsme také shromáždili fakta a čísla k tématu celosvětového vzdělávání.

  4. krok:

  Hledání grafika a tiskárny

  Rozhodnutí o volbě grafika padlo po obdržení různých nabídek. Společně s ním jsme pak naplánovali výrobu informační tabule.

  5. krok:

  Návrh a výroba interaktivního nástroje

  Nějakou dobu nám trvalo najít zábavný interaktivní prvek pro tuto instalaci. Jeden z našich kolegů vyrobil kolo, které je připojeno k dynamu. Při jízdě na bicyklu dynamo generuje elektrickou energii, která přepíná železniční semafor.

  6. krok:

  Tisk

  Dokončený grafický návrh informační tabule jsme poslali do tiskárny, kde ji vyrobili a následně dopravili do železničního muzea.

  7. krok:

  Implementace v muzeu

  Zaměstnanci muzea připevnili tabuli do Orientálního sálu. Vedle ní umístili interaktivní kolo a železniční semafor.

  8. krok:

  Vysvětlující text

  Text vysvětlující téma jsme umístili na stojan vedle jízdního kola.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Informace na tabuli se dobře čtou díky zvolenému formátu krátkých textů, výběru zajímavých čísel a grafů ilustrujícím rozvoj vzdělávání i sociální a jejich korelaci.
  • Instalace je velmi podnětná a vzbuzuje otázku, kolik vynikajících talentů svět ztrácí kvůli tomu, že mnoho zemí nedokáže zajistit podmínky ani pro základní vzdělávání.

  Zápory

  • Bylo těžké najít slavné osobnosti, jejichž vynálezy usnadnily rozvoj železnice a které se zároveň potýkaly s problémy během svých školních let. V přípravném období jsme si mysleli, že rešerše  budou jednodušší.

  Získané poznatky

  • Příprava a rešerše trvaly mnohem déle, než jsme původně plánovali, což musíme mít v budoucnu na paměti.

  Odkazy a další zdroje

  Michael A, Clemens: Dlouhá cesta do školy. Mezinárodní vzdělávací cíle v historické perspektivě.

  www.cgdev.org/publication/long-walk-school-international-education-goals-historical-perspective-working-paper-37

  OECD: Průběžná zpráva o vzdělávání 2015

  www.oecd.org/education/eag-interim-report.htm

  Jad Chaaban / Wendy Cunningham (2011): Měření ekonomických přínosů z investic do dívek, Dividenda z “dívčího efektu”

  www.maplecroft.com/about/news/education_index_2011.html

  Index dětské práce

  www.maplecroft.com/about/news/child-labour-index.html

   

  Biografie vynálezců:

  George Stephenson

  Michael Faraday

  Abraham Ganz

  Richard Trevithick

  Thomas Alva Edison

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU