Právní upozornění english português magyar České deutsch

Znečištění ovzduší

Převzetí zodpovědnosti

 

Shrnutí

Tato instalace má zvýšit povědomí o změně klimatu a odkazuje k Rozvojovému cíli tisíciletí (MDG) 7 ("Zajistit udržitelný stav životního prostředí"). Chceme návštěvníky informovat o celosvětových problémech se znečištěním ovzduší a o šetrnějších způsobech dopravy, zejména městské hromadné dopravě.

V Orientálním sále muzea prostřednictvím informační tabule ukazujeme, jaké dopady mají v posledních desetiletích emise oxidu uhličitého a jak na nás působí mikro a nano částice ze spalovacích motorů na fosilní paliva. Chceme rovněž informovat o povětrnostních a klimatických změnách a jejich dopadech na naše životy. Tabule obsahuje stručné texty, přehledné grafy a působivé fotografie. Zvláštní pozornost věnujeme lidem, kteří žijí v ohrožených pobřežních oblastech nebo na místech, které se postupně proměňují v pouště.

Podrobnosti

 • Instalace má podobu informační tabule, která visí na stěně v Orientálním sálu. Na tabuli ukazujeme, jaké má uhlí a další fosilní paliva negativní dopad na ovzduší, jako je například skleníkový efekt.
 • Globální změna klimatu má mnohem větší dopad na lidi, kteří žijí v takzvaných rozvojových zemích. Trpí suchem, záplavami a tornády, přestože ve srovnání s vyspělými zeměmi jsou jejich vlastní emise oxidu uhličitého nepatrné.
 • Dále na tabuli ukazujeme k životnímu prostředí šetrnější řešení - lepší energetická účinnost, zvýšení objemu zboží přepravovaného po železnici, využití solární energie. V tomto bodě instalace přímo souvisí s profilem Železničního muzea. Tato alternativní řešení mají sloužit ke snížení nebo zastavení nežádoucích škodlivých účinků na životní prostředí.
 • Interaktivní prvek instalace vztahující se k znečištění ovzduší byl navržen speciálně pro děti.
 • Jde o dřevěný box, která obsahuje zajímavé otázky a také poskytuje odpovědi, to vše doplněné živými barevnými kresbami.
 • Tato instalace je spojena s MDG 7 ("Zajistit udržitelný stav životního prostředí"). Při tvorbě instalace jsme se inspirovali citátem Alberta Schweitzera: "Budoucnost Ti nenahradí to, co jsi zmeškal dnes."
Museo Mundial HU_Pollution_1

Informační tabule prezentuje negativní dopady uhlí a dalších fosilních paliv na ovzduší

Museo Mundial HU_Pollution_2

Hračka umístěná v dřevěném boxu obsahuje zajímavé otázky a také poskytuje odpovědi doplněné barevnými kresbami

  Rozpočet a zdroje

  Fotky z fotobanky

  122 €

  Náklady na tisk

  180 €

  Grafik

  400 €

  Interaktivní nástroj, dřevěný box

  193 €

  Celkem

  895 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:
  Volba tématu

  Opět jsme hledali téma, které má nějaké spojení s železniční dopravou a Rozvojovými cíli tisíciletí. Díky stále častěji znatelné klimatické změně a z ní vyplývajícím anomáliím počasí jsme se rozhodli pro problematiku globálního oteplování a znečištění ovzduší. Navrhli jsme výstavní tabuli, která visí na stěně. Jako interaktivní prvek jsme zvolili dřevěný box, ve kterém jsou zajímavé otázky a odpovědi vztahující se k tématu, a který je dobře využitelný pro děti.

  2. krok:
  Sběr materiálů

  Velkým přínosem se pro nás stala Akční skupina za čistý vzduch, která se tématu v Maďarsku intenzivně věnuje, a která nám poskytla své studie. K tomu jsme přečetli řadu studií z internetu a vše pak porovnávali s údaji o emisích oxidu uhličitého v železniční dopravě.

  3. krok:
  Příprava plánu

  Největším problémem bylo obrovské množství materiálů a informací, ze kterého jsme se snažili vybírat tak, aby údaje na tabuli byly pochopitelné i pro děti. Dále jsme museli najít grafika, stejně jako tiskárnu, kteří by realizovali naše představy.

  4. krok:
  Návrh a výroba interaktivního nástroje

  Na myšlenku vytvořit dřevěný box jako interaktivní prvek instalace nás přivedl podobný předmět v Maďarském muzeu pohádek. Když jsme navrhli finální podobu dřevěného boxu, kontaktovali jsme výrobce toho původního a požádali ho o nabídku.

  5. krok:
  Grafický návrh

  S pomocí grafika jsme navrhli informační tabuli.

  6. krok:
  Tisk

  Hotový grafický návrh jsme poslali do tiskárny. Tam informační tabuli vyrobili a dopravili do Železničního muzea .

  7. krok:
  Implementace v muzeu

  Zaměstnanci muzea připevnili desku v Orientálním sále na stěnu. Vedle ní byl umístěn interaktivní dřevěný box s kuriozitami a údaji o skleníkovém efektu a znečištění ovzduší.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Díky grafickému návrhu a pečlivému shromažďování údajů získají dospělí i děti jasnou představu o důvodech extrémních povětrnostních jevů a o důsledcích globální změny klimatu.
  • Dřevěný box jako interaktivní prvek je určen především pro děti, protože bychom chtěli, aby byly vnímavější vůči tomuto tématu.

  Zápory

  • Nevyčerpatelné množství zdrojů k tématu znamená obrovské množství dat, takže pro nás bylo pracné a složité vybrat ty správné informace, a také nám to vzalo hodně času.

  Získané poznatky

  • Bylo obtížné logicky vytřídit a vybrat relevantní výsledky z rešerší. Bohužel velikost desky byla omezena, klidně bychom bývali naplnili i tři takové desky.

  Odkazy a další zdroje

  Levegő Munkacsoport: Akční skupina za čistý vzduch – o nás

  www.levego.hu/en/about-us

  Levegő Munkacsoport: Akční skupina za čistý vzduch – další publikace

  www.levego.hu/en/publications

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU