Právní upozornění english português magyar České deutsch

Dary (z) moře

Znečištění moří

 

Shrnutí

Instalace upozorňuje na problematiku znečištění oceánů plastovým odpadem pomocí uměleckých děl vytvořených z PET odpadu a přírodních materiálů. Byla vytvořena ve spolupráci s umělkyní Veronikou Richterovou.

Veronika Richterová se věnuje vytváření uměleckých objektů („soch“) z PET odpadu (zejména lahví) již delší dobu. V minulosti spolupracovala na projektu, který byl orientován na využití plastového odpadu pro výrobu suvenýrů. Mělo se tak pomáhat zlepšit životní podmínky obyvatel ostrova, přinést nová pracovní místa a posílit místní ekonomiku. Kontaktovali jsme ji a zahájili diskusi o tom, zda by pro nás nechtěla vytvořit instalaci na téma plastového odpadu v oceánech. Celá koncepce Museo Mundial se jí líbila a tak jsme se dohodli, že nám instalaci udělá.

Podrobnosti

Umělecké předměty a sošky vyrobené z plastů připomínají exponáty v muzeu. Jsou vystaveny ve staré muzejní vitríně vypůjčené z oddělení geologie. Instalace plastových artefaktů je provedená tak, že připomínají starožitné úctyhodné předměty – něco standardního v našem prostředí.

 • Exponáty doplňují texty o obrovském znečištění moří a sada fotografií (od V.Richterové) z Kapverdských ostrovů, zejména z ostrova Boavista. Tuny a tuny odpadu se zde zachytávají z důsledku mohutného víru v Atlantickém oceánu. Stahuje odpad ze západní Afriky, ale i mnoha dalších míst v Atlantiku.
 • Plasty se rozdrobí do malinkých částeček, které s potravou následně polykají ryby a vodní živočichové.
 • Tento řídce osídlený ostrov je místem, kde snášejí vejce želvy a malé vylíhlé želvičky často umírají po té, co snědí drobné kousky z plastového odpadu.
 • Většinu materiálu na vystavené artefakty V.Richterová nasbírala právě zde. Je to mix PET zbytků a přírodních materiálů. Návštěvníci si mohou prohlížet vystavené předměty a přečíst si informace o tom, odkud všechen použitý materiál pochází.
 • Jako doprovodný materiál pro návštěvníky byla vytištěna skládačka s obrázky některých vystavených artefaktů.
 • U vitríny s artefakty je dále mapa, na níž jsou vyznačena místa, kde se nacházejí největší plochy plastového odpadu. Práva k ní nám poskytla spolupracující organizace NaZemi.
 • Instalace se dotýká zejména Rozvojového cíle tisíciletí 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí“) a 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“). Snaží se bojovat s naší tendencí nestarat se o náš odpad, který znečišťuje vodu, vzduch a Zemi jako takovou. Dále upozorňuje na nebezpečí odpadu v mořích. Umělecké předměty doplňují informace o znečištění a nebezpečí plynoucím z narůstající produkce odpadu.
 • Instalace je umístěna ve staré muzejní vitríně v Muzeu města Ústí nad Labem.
Museo Mundial_CZ_Gifts_1

Instalace je umístěna ve staré muzejní vitríně

Museo Mundial_CZ_Gifts_2

Slavnostní otevření instalace

Museo Mundial_CZ_Gifts_3

Sada na kávu z odpadu

Museo Mundial_CZ_Gifts_4

Umělecký předmět z přírodních materiálů a PET odpadu

  Rozpočet a zdroje

  Korektury anglického textu

  38€

  Příprava instalace

  750 €

  Tisk banneru

  77€

  Tisk skládačky

  558 €

  Instalace výstavy

  462 €

  Celkem

  1885 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr tématu

  Nejprve jsme museli zvolit téma. Bylo jasné, že chceme udělat instalaci o odpadu. Po prvním sběru informací jsme se obrátili na Veroniku Richterovou, protože již v minulosti dělala umělecké předměty z plastového odpadu z oceánů a její tvorba nás zaujala. To nám trvalo zhruba dva týdny.

  2. krok:

  Vyjednávání s umělkyní

  Kontaktovali jsme umělkyni a začali s ní vyjednávat. Řekla nám, že nasbírala spoustu plastového odpadu a chystá se z něj dělat umělecká díla. Dohodli jsme si podmínky spolupráce a začali připravovat výstavu. Tento krok nám trval asi tři týdny.

  3. krok:

  Hledání místa

  Třetí krok byl nalézt místo pro výstavu. Vybrali jsme Muzeum města Ústí nad Labem a naplánovali tam vystavit dvě instalace – NEWSeum a Dary (z) moře. Představitelé muzea i zástupci samosprávy souhlasili se spoluprací na projektu Museo Mundial a s tím, že budou v muzeu tyto dvě instalace. Muzeum nám nabídlo starou vitrínu, která byla pro naše účely přímo ideální. Tento krok nám trval čtyři týdny.

  4. krok:

  Příprava textů a map

  Veronica Richterová vytvářela svá umělecká díla a my jsme zatím shromažďovali informace o plastovém odpadu v oceánech. Vyžádali jsme si rešerše a připravili texty. Nakonec Veronika Richterová vytvořila plakáty. Udělala také plakát pro muzeum, což nám pomohlo sjednotit grafiku obou instalací v Muzeu města Ústí nad Labem v rámci projektu Museo Mundial. To vše trvalo zhruba čtyři týdny.

  5. krok:

  Implementace

  Veronika Richterová nainstalovala své umělecké objekty v muzeu. Dary (z) moře byly instalovány spolu s „NEWSeum“ umělkyně Tamary Moyzes, další instalací v rámci Museo Mundial v Muzeu města Ústí nad Labem (obě instalace se nachází v jedné místnosti). Vernisáž se konala 10. prosince 2014. Implementace trvala asi tři dny.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Spolupráce s umělkyní byla velice efektivní a rychlá.
  • Stejně dobrá byla i spolupráce mezi umělkyní a muzeem.

  Zápory

  • Instalace neobsahuje interaktivní prvky.
  • Vzhledem k tomu, že muzeum zrovna prochází rekonstrukcí sbírek, naše instalace působí poněkud solitérně.

  Odkazy a další zdroje

  Veronika Richterová: Web umělkyně

  www.veronikarichterova.com

  Veronika Richterová: Různá díla z PET

  www.veronikarichterova.com/dilo/pet-art-plastiky/

  Colossal: Blogový příspěvek o práci V.Richterové

  www.thisiscolossal.com/2015/04/recycled-plastic-bottle-plant-sculptures-by-veronika-richterova/

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU