Právní upozornění english português magyar České deutsch

S vlakem či bez

Důležitost železnice

 

Shrnutí

Interaktivní instalaci projektu Museo Mundial v Maďarském železničním muzeu jsme realizovali ve formě dotykové obrazovky s 19 snímky, které mohou jednoduše obsluhovat sami návštěvníci dotykem a rolováním. Snímky mají za cíl ukázat na význam železniční dopravy a její ekonomický a kulturní vliv na společnost.

Instalace zároveň představuje situaci v Mosambiku, kde občanská válka trvající několik desetiletí kompletně zničila železniční dopravu, a izolovala tak celou zemi od mezinárodního obchodu. Na podpoře a řešení situace se společně podílela řada zemí a Evropská unie.

Podrobnosti

 • Instalace nabízí retrospektivní pohled na dobu, kdy železnice prosperovaly. Poskytuje také stručné shrnutí významu železniční dopravy v dnešní době. Železnice hraje důležitou roli v dálkové nákladní dopravě, veřejné dopravě pro zaměstnance i děti jedoucí do školy. V grafu shrnujeme mimořádný rozvoj železnice v 19. století.
 • Ve druhé části instalace bychom chtěli prostřednictvím jednoho extrémního případu upoutat pozornost návštěvníků k negativním důsledkům rozpadu celého odvětví železniční dopravy. Proto jsme zvolili Mosambik, kde občanská válka ochromila železniční síť po dobu dvaceti let.
 • Když občanská válka po 26 letech skončila, jedním z nejtragičtějších důsledků byla naprostá izolace vlakového spojení města Beira od západní části země.
 • V závěru instalace můžeme s radostí představit návštěvníkům úspěšný konec mosambického příběhu: díky rekonstrukčním pracím se země vrátila zpátky do koloběhu světového obchodu.
 • Prezentované informace mají přímou vazbu na Rozvojové cíle tisíciletí, zejména MDG 1 ("Odstranit extrémní chudobu a hlad"), MDG 7 ("Zajistit udržitelný stav životního prostředí") a MDG 8 ("Budovat světové partnerství pro rozvoj").
Museo Mundial HU_Railway_2
Museo Mundial HU_Railyway_1
Museo Mundial HU_Pollution_3

  Rozpočet a zdroje

  Programování prezentace

  419 €

  Fotografie

  179 €

  Informační terminál

  1 055 €

  Software

  275 €

  Grafik

  113 €

  Celkem

  2 041 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Výběr tématu instalace pro daný účel

  Chtěli jsme touto instalací najít téma, které odpovídá profilu muzea. Z Rozvojových cílů tisíciletí se ještě v žádné z instalací neobjevila témata odstraňování chudoby a budování světového partnerství.

  2. krok:

  Shromažďování údajů a informací

  Shromáždili jsme data a fakta o historii železnic prostřednictvím rešerší na internetu a v muzejní knihovně. Na internetu jsme našli historii železnice v mosambické Beiře.

  3. krok:

  Příprava plánu

  Poté, co jsme se rozhodli vytvořit prezentaci ze snímků, jsme sepsali všechny texty, které jsme chtěli použít, a nechali prostor pro grafické prvky.

  4. krok:

  Nákup dotykové obrazovky

  Ve snaze najít výrobce dotykové obrazovky jsme poptali několik nabídek a technickou podporu. Nakonec jsme se zvolili externího subdodavatele, který naprogramoval software a až poté terminál objednal.

  5. krok:

  Grafické práce

  Ve spolupráci s grafikem jsme vytvořili působivé snímky. Potřebovali jsme proto mnoho obrázků, které jsme museli koupit. Na tuto položku je důležité během tvorby rozpočtu myslet.

  6. krok:

  Programování prezentace

  Pro naprogramování dotykové obrazovky jsme využili pomoci externího programátora. Pomohl nám objednat potřebný software a vytvořil program, který je snadné spravovat.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace upoutává zájem návštěvníků. Mají rádi, když mohou sami listovat stránkami a vidět vše a číst svým vlastním tempem. Grafika vypadá na obrazovce velmi pěkně.

  Zápory

  • Takový druh instalace v muzeu předtím nikdy nebyl, takže příprava pro nás byla novinkou, a tím pádem jsme zpočátku začali nejistě.

  Získané poznatky

  • Ačkoliv jsme neměli moc zkušeností v oblasti počítačového programování, byl úkol řešitelný díky pomoci vhodného profesionála a rovněž díky faktu, že jsme přesně věděli, co chceme uskutečnit.

  Odkazy a další zdroje

  Svěřenecký fond EU a Afriky pro infrastrukturu: O projektu v Beiře

  www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/grants/beira-blantyre-corridor.htm

  Světová banka: Železniční projekt Beira

  www.worldbank.org/projects/P082618/beira-railway-project?lang=en

  Macauhub: Několik článků o tématu mozambické železnice

  www.macauhub.com.mo/en/?s=mozambique+sena+railroad

  BBC: Krátký článek o příběhu beirské železnice

  www.news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6061844.stm

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU