Právní upozornění english português České deutsch
zobrazit všechny projekty Tisk

Biopirátství

Zelené zlato

 

Shrnutí

Tato instalace projektu Museo Mundial v norimberském Přírodovědném muzeu (Naturhistorisches Museum) si klade za cíl osvětlit téma biopirátství. Znázorňuje souvislost mezi patentovanými léky, které si kupujeme v lékárně, a lékařskými rostlinami, jež tvoří jejich základ.

Objekt je umístěn poblíž výstavy o Kostarice, která návštěvníky informuje o šamanismu a přírodních léčebných praktikách.

Podrobnosti

 • Informační tabule představuje téma a vysvětluje, co je biopirátství. Obsahuje informace o jeho dopadech na místní domorodé komunity a objasňuje mezinárodní diskusi, jejímž cílem je biopirátství zabránit.
 • Pod informační tabulí je zobrazeno pět známých případů biopirátství. Využili jsme k tomu čtyři prvky, které lze otáčet s rukama. Mají následující strukturu: (1) léčená nemoc, (2) obrázek domorodé rostliny, (3) název a původ domorodé rostliny a příklad patentu, (4) konkrétní případ. Návštěvník může prvky otáčet, aby zjistil, které prvky odkazují na daný případ.
 • Rozměry nástroje: šířka – 122 cm, hloubka – 28 cm, výška – 180 cm.
 • Nástroj odkazuje na Rozvojový cíl tisíciletí 6 („Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi“) a 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí“). Demonstruje složitost „vlastnictví“ biodiverzity a zabývá se globálním zdravím.

Pohled na nástroj na téma biopirátství umístěný poblíž výstavy o Kostarice

Rad_Biopiracy

Šipky návštěvníkovi ukazují, zda prvky přiřadil správně

Besucher_Biopiracy

Návštěvník hraje „hru“ na téma biopirátství

  Rozpočet a zdroje

  Konstrukce automatu

  2065 €

  Návrh celého nástroje

  100 €

  Tisk celkového návrhu

  220 €

  Redakční zpracování celého návrhu

  60 €

  Použití fotografií

  40 €

  Další studijní materiál

  15 €

  Celkem

  2500 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  První orientace

  Navštivte muzeum, se kterým budete spolupracovat, a seznamte se s výstavou.

  2. krok:

  Výběr obsahu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Podoba každého nástroje velmi závisí na konkrétním vybraném muzeu a jeho depozitáři. K tomuto rozvojovému tématu lze přiřadit např. šamanismus, využití přírodních bylin, hygienickou praxi v jiných zemích apod.

  Snažte se vytvořit srozumitelné a snadné propojení tématu se stávajícími exponáty.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, s nímž chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitým u daného předmětu.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled globálního problému? Chcete se soustředit na určitou část příběhu? Na kterou?

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Zjistěte, jak velký prostoru je v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, kterou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.

  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se samozřejmě objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice.

  3. krok:

  Pracovní plán

  Vytvořte první pracovní verzi svého nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Návrh by již měl zahrnovat plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost svého nápadu. Měla by zahrnovat i časový harmonogram realizace. Formulujte pracovní verzi, na které se všichni shodnou, a odešlete ji všem partnerům.

  4. krok:

  Subdodavatelé

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů nákladů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Snažte se získat doporučení na subdodavatele, kteří již v muzeích pracovali. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte. Vyberte si pracovní partnery.

  5. krok:

  Zpracování obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro informační tabuli a prvky rolí. Požádejte své partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili.

  6. krok:

  Grafický materiál

  Vyberte obrázky a grafiky, které zdůrazní obsah. Zeptejte se vlastníků autorských práv, zda můžete jejich materiál použít pro vzdělávací účely. V některých případech bude zřejmě nutné za použití materiálu zaplatit.

  7. krok:

  Modelování zkušební verze

  Vytvořte maketu nástroje, který chcete použít. Použít můžete lepenku, LEGO nebo něco podobného. Vizualizace umožňuje poznamenat si otázky, které se mohou objevit, než si promluvíte s truhlářem. Umožňuje také zasadit každou část daného nástroje do perspektivy.

  -> Uvědomili jsme si, že samotná kresba pro rozhovory s truhlářem a designérem nestačí.

  8. krok:

  Návrh hlavní instalace

  První návrh obsahující požadovanou velikost předmětu, váš text a fotografie odešlete truhláři, aby mohl vytvořit plán (technický výkres). Technický výkres předejte designérovi, aby mohl začít s celkovým uspořádáním.

  -> S truhlářem a designérem začněte komunikovat co nejdříve, protože rozvoj obecné koncepce také nějakou dobu potrvá.

  Dokončete koncepci nezbytnou pro truhláře, konkrétně text, obrázky a jiné použité metody. Požádejte své partnery o finální korektury. Zaplaťte profesionálního korektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu. Koncept odešlete designérovi.

  Kolečko úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav.

  -> Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a ušetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  9. krok:

  Návrh doprovodného materiálu

  Jakmile je hlavní objekt dokončen, můžete soustředit se na menší položky. Znovu se obraťte na lektora, designéra a tiskárnu, což bude vyžadovat nějaký čas.

  10. krok:

  Instalace objektu v muzeu

  Konečný produkt se převeze do muzea. Najděte spolehlivou přepravní společnost. Užitečný může být i rozhovor s truhlářem o tom, jak instalaci zabezpečit před poškozením. Zkušení truhláři mohou na požádání vyrobit přepravní krabici.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace obsahuje některé „hrací“ prvky, láká tedy děti i dospělé.

  Zápory

  • Bylo těžké téma zjednodušit a usnadnit jeho pochopení, aniž by se ztratilo důležité poselství.

  Získané poznatky

  • Čím je instalace složitější, tím více chyb se může objevit při její přípravě. Chcete-li předvídat možné problémy instalace, je důležité předem probrat každičký detail s truhlářem.

  Reakce návštěvníků

  • Bylo konstatováno, že instalace otevřela nové, dosud neznámé téma.
  • Podle několika návštěvníků instalace zobrazuje příliš mnoho textu.

   

  Odkazy a další zdroje

  Úmluva o biologické rozmanitosti

  www.cbd.int (naposled zobrazeno 20. 5. 2015)

  etc group

  www.etcgroup.org/issues/patents-biopiracy  (naposled zobrazeno 20. 5. 2015)

  Genetic Resources Action International

  www.grain.org  (naposled zobrazeno 20. 5. 2015)

  No patens on seeds

  www.no-patents-on-seeds.org/en  (naposled zobrazeno 20. 5. 2015)

  Satish, N. G. (2003): Rediscovering traditional knowledge – a case study of neem

  International Journal for Information and Technology Management 2 (3), s. 184-196.

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU