Právní upozornění english português České deutsch
zobrazit všechny projekty Tisk

Novodobé otroctví

Nahraditelní lidé

 

Shrnutí

Tato instalace projektu Museo Mundial v norimberském Přírodovědném muzeu (Naturhistorisches Museum) si klade za cíl osvětlit téma novodobého otroctví. Miliony lidí na celém světě žije v podmínkách moderního otroctví. Některé formy připomínají mnohem starší formy otroctví, dávno postavené mimo zákon, například v Mauretánii, jiné představují formy nucené práce a další využívají nucenou práci dětí. Instalace vysvětluje formy nucené práce související se zbožím každodenní spotřeby v Německu. V kterých oblastech se moderní otroctví týká našich životů?

Instalace v muzeu je umístěna u dioramatu scény lovu otroka (jak si ho představovali norimberští výrobci cínových postav v 19. století) a naproti vitríně s manilami používanými při obchodu s otroky a při obchodování s kly či palmovým olejem.

Podrobnosti

 • Hlavní částí instalace je dotyková obrazovka zobrazující automat s devíti položkami každodenní spotřeby, jako jsou nejen kosmetické přípravky, čokolády či chytré telefony, ale i náhrobní kameny či přilby pro vykořisťované přistěhovalce do EU. Pokud se návštěvník dotkne vybrané položky, spadne přímo do virtuálního nákupního košíku, a na obrazovce se zobrazí další informace o podmínkách výroby.
 • Desátá položka v prodejním automatu, zeměkoule, vede k dalším faktům a číslům na různých úrovních.
 • Pod dotykovou obrazovkou je výklenek s praktickou ukázkou manil (peněz za otroky).
 • Informační tabule představuje definici otroctví a uvádí přehled „cen“ otroků. Ukazuje, že dnes jsou otroci daleko levnější než jejich předchůdci.
 • Rozměry instalace: šířka: 700 mm, hloubka: 490 mm, výška: 2350 mm.
 • Instalace osvětluje převážně Rozvojový cíl tisíciletí 1 („Odstranit extrémní chudobu a hlad“) a 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“). Vztahuje se také k tématu vzdělávání, které je pracujícím dětem odepřeno, a zdravotních problémů (MDG 2 + MDG 5+6).
Übersicht_Textil

Pohled na instalaci o moderním otroctví

Screen_Slavery

Dotyková obrazovka zobrazuje automat s devíti položkami každodenní potřeby

Globe_Slavery

Zeměkoule vede k dalším faktům a číslům na různých úrovních

Manillen_Slavery

Pod dotykovou obrazovkou je výklenek s praktickou ukázkou manil (peněz za otroky)

  Rozpočet a zdroje

  Dřevo na držák počítače a instalaci výstavy, připevnění manil, připevnění dřevěné konstrukce k vedlejší vitríně

  600 €

  Návrh dotykové obrazovky a rozvržení textu na informační tabuli

  600 €

  Počítač All-in-One a programování

  1 420 €

  Tisk a připevnění vytištěné folie na nástroj

  120 €

  Manily

  v depozitáři

  Celkem

  2 740 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  První orientace

  Navštivte muzeum, se kterým budete spolupracovat, a seznamte se s výstavou.

  2. krok:

  Výběr obsahu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Podoba každého nástroje velmi závisí na konkrétním vybraném muzeu a jeho depozitáři. K předmětům, jež mohou toto rozvojové téma ilustrovat, patří v našem případě vitríny se scénami a předměty z období otroctví. Stejně dobře však lze použít konkrétní výrobek, který je výsledkem otrocké práce. Dalšími tématy mohou být děti a práce, nebo zemědělství.

  Snažte se vytvořit srozumitelnou a snadno pochopitelnou souvislost tématu se stávajícími exponáty.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, se kterým chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitého u daného předmětu.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled tématu, nebo upozornit na konkrétní komoditu? Chcete se soustředit na určitou část příběhu? Na kterou? Mohlo by jít o individuální portrét osoby, která je obětí otroctví. Mějte na paměti, že existuje souvislost s námi jako spotřebiteli zboží vyrobeného v podmínkách otroctví.

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Zjistěte, jak velký prostor je v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, kterou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.
  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se automaticky objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice!

  3. krok:

  Pracovní plán

  Vytvořte první pracovní verzi nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Návrh by již měl zahrnovat plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost svého nápadu. Měl by zahrnovat i časový harmonogram realizace. Formulujte pracovní verzi, na které se všichni shodnou, a odešlete ji všem partnerům.

  4. krok:

  Subdodavatelé

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů nákladů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Snažte se získat doporučení na subdodavatele, kteří již v muzeích pracovali. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte. Zvolte si spolupracovníky a domluvte si schůzky ohledně výroby. Je vhodné, aby truhlář přišel do muzea a podíval se, kam má být exponát umístěn. Mějte na paměti, že budete potřebovat elektřinu, že by se po zemi neměly válet dráty a že budete potřebovat otvor pro údržbu počítače.

  -> Ceny za instalaci programů a aplikace pro dotykovou obrazovku se mohou značně lišit. Snažte se vyvážit jejich možnosti, trvanlivost a cenu. Kolik úrovní potřebujete? Kolik animace? Kolik máte návštěvníků? Jak jsou staří? Jak dlouho bude aplikace na svém místě? Jaký počítač vám vyhovuje? Je možné deaktivovat všechny mechanismy, jež by mohly fungování nástroje ohrozit? Jak se počítač zapíná a vypíná? Co se stane, pokud dojde k potížím? Jak je exponát připevněn ke zdi? Zde přichází do hry truhlář.

  -> Modelování zkušební verze celého nástroje v našem případě nebylo možné. Je však velmi důležité zkontrolovat výšku obrazovky. Nejlepší je umístit ji v úrovni očí. Ovšem je obrazovka vidět a dá se ovládat dotykem, pokud jste na vozíku? Najděte kompromis. V našem případě šlo o výšku 1 200 mm nad zemí.

  5. krok:

  Zpracování obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro výjev a informační tabuli. Požádejte partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili.

  6. krok:

  Grafický materiál

  Vyberte obrázky a grafiky, které zdůrazňují obsah. Požádejte vlastníky autorských práv o využití jejich materiálů ke vzdělávacím účelům. Spoustu zajímavých fotografií jsme našli na portálu flickr a na internetových stránkách Fairphone a Terre des Hommes. Všechny organizace se sdílením materiálu velmi ochotně souhlasily. V jiných případech může být nutné za jeho použití zaplatit – fotografové jsou nezávislí profesionálové a potřebují příjem!

  7. krok:

  Návrh výjevu a úpravy

  Dokončete výjev, který chcete na dotykové obrazovce.

  Kolečka úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav.

  -> Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a ušetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  8. krok:

  Animace a programování na počítači All-in-One

  Návrhy výjevu pošlete programátorovi. Ten vám pak pošle screenshoty nebo animované filmy a provede další úpravy. Zamyslete se, jak se bude počítač spouštět. V našem případě se spouští po zapnutí centrální elektrické sítě v muzeu a po jejím vypnutí se vypne i počítač.

  9. krok:

  Dokončení truhlářských prací

  Počítač odvezte k truhláři. Obrazovku důkladně připevní. Zkontrolujte, zda je dostupná pro údržbu a neumožňuje manipulaci návštěvníkům.

  10. krok:

  Dokončení nástroje a jeho instalace v muzeu

  Umístěte manily či jiné praktické materiály, které jsou v muzeu k dispozici, pomocí silného ocelového drátu a zkontrolujte, zda je dostatečně dlouhý, aby se na ně návštěvníci mohli podívat blíže. Nejlepší volbou je samonavíjecí drát.

  Nakonec na předmět umístěte potištěnou folii s názvem nástroje, dalšími informacemi a vysvětlením jeho funkce.

  „Konstrukci“ dejte na místo. Dejte pozor, aby nespadla.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace obsahuje některé prvky, se kterými si lze „hrát“. Návštěvníky tedy láká.
  • Zahrnuje praktické předměty vyzývající k bližšímu zkoumání předmětu v sousední vitríně.
  • Je úzká a zabere málo místa.
  • Znázorňuje velmi málo „samozřejmého“ textu. Návštěvníky proto neodrazuje, ale těm, kteří mají větší zájem, umožňuje zjistit další informace na dalších úrovních programu.

  Zápory

  • Potřebuje pravidelnou aktualizaci.

  Získané poznatky

  • Truhlářské práce jsme objednali u městské instituce, abychom se vešli do rozpočtu. Výhodou pro muzeum je levnější výroba; nevýhodou obtížné stanovení harmonogramu dokončení. To může vést ke zdržení.

  Reakce návštěvníků

  • V porovnání s ostatními instalacemi byla tato hodnocena jako nejlepší.
  • Podle některých návštěvníků byla instalace už příliš technická.

  Odkazy a další zdroje

  Bales, Kevin, Disposable People: New Slavery in the Global Economy, Updated with a New Preface, University of Californiy Press, 2012

  TED-Talk Kevina Balese:

  www.ted.com/talks/kevin_bales_how_to_combat_modern_slavery?language=en

  Sbírka fotografií fotografky Lisy Kristine:

  www.ideas.ted.com/2014/06/26/images_of_modern_slavery

  Unicef: Statistické informace o situaci dětí na světě podle zemí, včetně údajů o dětské práci

  www.unicef.org/infobycountry

  Nadace Walk Free Foundation: Nadace Walk Free Foundation připravuje zprávu Globální index otroctví. Odhaduje počet lidí v moderní otroctví ve 167 zemích a považuje se za nástroj pro porozumění rozsahu problému.

  www.globalslaveryindex.org

  Slavery footprint (Stopa otroctví): Chcete vědět, kolik otroků pro vás pracuje? To zjistíte na těchto stránkách. Můžete také napsat vybraným firmám a zeptat se na jejich etické normy.

  www.slaveryfootprint.org

  Terre des hommes: Zpráva o dětské práci organizace Terre des Hommes, 2014 (dokument v PDF)

  www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/06/140610_Child-labour_at-12-years-a-slave_FINAL.pdf

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU