Právní upozornění english português magyar České deutsch
zobrazit všechny projekty Tisk

Zdroje a recyklace

Kolik mobilních telefonů potřebujeme?

 

Shrnutí

Instalace „Kolik mobilů potřebujete?“ se zaměřuje na těžbu a plýtvání zdrojů v souvislosti s mobilními telefony. V roce 2013 se na celém světě prodalo asi 1,8 miliardy těchto zařízení. Průměrná životnost mobilního telefonu v Německu je pouhých 18 měsíců. Staré modely končí v šuplících a odpadkových koších, nebo se (nelegálně) vyvážejí jako použité zboží do Afriky, Indie nebo Číny, kde se znovu prodají, a nakonec se po několika letech recyklují často neprofesionálním, neekologickým a velmi nezdravým způsobem.

V mobilním telefonu naleznete více než 60 různých látek. Některé suroviny se těží nebo vyrábějí za nesnesitelných, nebezpečných a někdy i bojových podmínek na globálním jihu, například zlato, tantal, měď nebo křemík. Proto je důležité telefony opravovat a recyklovat; recyklovat lze přitom asi 80 % materiálů.

Instalace se nachází v části výstavy norimberského Přírodovědného muzea, jež se zabývá dobou bronzovou. Instalace přímo odkazuje na nedalekou prezentaci znázorňující starověký poklad – nádobu s pozůstatky kusů kovu, který se používal v době bronzové na různé druhy výrobků. Co najdou archeologové při vykopávkách v roce 3015? Mobilní telefony, kousky plastu a kovu z naší doby?

Podrobnosti

 • Nová instalace prezentuje nádobu plnou starých mobilů a jejich součástí. Navíc představuje některé důležité zdroje potřebné pro elektronické zboží a informace o nejvýznamnějších místech jejich původu.
 • Téma nastiňuje úvodní tabule. Zobrazuje informace o celosvětovém prodeji a průměrné životnosti mobilních telefonů. Především však popisuje suroviny používané k výrobě mobilních telefonů, jejich těžbu a možné způsoby recyklace.
 • Instalaci doplňuje interaktivní skládačka v podobě oblíbené dětské hry bandolo. Cílem je bod a (otázku) s bodem b (správnou odpovědí). „Bandolo“ klade otázky týkající se například předpokládaného množství elektronického odpadu v roce 2017 či ekologické zátěže jednoho mobilního telefonu. Téma je tak silně spojeno s každodenním životem návštěvníků.
 • Instalaci doplňují vzdělávací programy nabízené skupinám návštěvníků. Zahrnují studium některých důležitých nerostů a zkoumání opravitelnosti mobilních telefonů. Např.: Je možné opravit nebo vyměnit části telefonu, nebo se nedá rozložit?
 • Instalace osvětluje Rozvojový cíl tisíciletí 7 (7A: „Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů“) a 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“). Dotýká se také témat zdraví.
Overview Recycling

Pohled na instalaci umístěnou vedle prezentace starověkého pokladu

Besucher_Recycling

Návštěvnice muzea si hraje s „bandolem“

Board_Recycling

Téma nastiňuje úvodní tabule

Vitrine_Recycling

Nová instalace prezentuje nádobu plnou starých mobilů a jejich součástí

  Rozpočet a zdroje

  Vitrína, nádoba, mobilní telefony

  v depositáři

  Písek nebo podobný materiál pro vyplnění vitríny

  10 €

  Suroviny uvnitř mobilního telefonu (dvě sady)

  80 €

  Nádobky na materiály

  60 €

  Návrh informační tabule, informačních karet ve vitríně a interaktivního prvku + tisk karet

  530 €

  Tisk tabule a vyloučení odpovědnosti

  100 €

  2 x tisk interaktivního prvku (bandolo) + další materiál (šňůra, barvivo)

  248 €

  Celkem

  1028 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:
  První orientace

  Navštivte muzeum, se kterým budete spolupracovat, a seznamte se s výstavou.

  2. krok:
  Výběr obsahu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Téma vzácných materiálů, zdrojů a recyklace lze přirozeně spojit se srovnatelným tématem z minulosti: s pokladem z doby bronzové.

  Toto rozvojové téma lze také spojit s exponáty, jež znázorňují historické pracovní podmínky, s obchodními předměty nebo objekty geologických útvarů, včetně různých kamenných materiálů.

  Snažte se vytvořit srozumitelnou a snadno pochopitelnou souvislost tématu se stávajícími exponáty.

  -> Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitým u daného předmětu. V našem případě jsme téma spojili s tématem pokladu, abychom tak návštěvníka upozornili na možné podobnosti.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled celého řetězce výroby elektronických zařízení? Nebo se soustředit na určitou část příběhu? Na kterou?

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Vitrínu v naší instalaci doplňuje interaktivní prvek v podobě bandola. Zjistěte, jak velký prostor máte v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, kterou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.

  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se samozřejmě objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice. My jsme se například rozhodli koupit v bazaru nerosty pro vzdělávací programy se skupinami návštěvníků.

  3. krok:
  Pracovní plán

  Vytvořte první pracovní verzi nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Zahrňte i plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost nápadu. Zahrnovat by měl i časový harmonogram realizace. Formulujte pracovní verzi, na které se všichni shodnou, a odešlete ji všem partnerům.

  4. krok:
  Subdodavatelé

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se získat doporučení na subdodavatele, kteří již v muzeích pracovali. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte.

  Hlavní náklady instalace v našem případě představovaly návrh a tisk. Rozhodli jsme se pro tisk u dobře známého subdodavatele. Návrh vyhotovil designér vybraný společně s oddělením prehistorie, aby se co nejvíce přiblížil pojetí výstavy, což byl jeden z požadavků muzejního oddělení.

  5. krok:
  Zpracování obsahu

  Během přípravy instalace probíhá čtení a studium materiálů. Obsah inspiruje formu. Vytvořte a sepište obsahu pro informační tabuli, karty pro nerosty a otázky pro skládačku. Požádejte své partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili.

  6. krok:
  Grafické materiály a další objekty

  Vyberte obrázky, grafiky a objekty, které zdůrazňují obsah hodnotového řetězce nerostů. Požádejte vlastníky autorských práv o využití jejich materiálů ke vzdělávacím účelům. Zajímavé fotografie jsme našli na serveru flickr. Vhodné fotografie poskytla zejména společnost Fairphone. Pokud šlo o práva, byla velmi nápomocná a velkorysá, a umožnila nám využít jejich obrázky. V některých případech však bude zřejmě nutné za použití materiálu zaplatit.

  Pro instalaci bylo nutné shromáždit staré mobilní telefony a ukázky nerostů, například coltanu, bauxitu, měděné rudy, zlata ad. Postupimský Institut studií pokročilé udržitelnosti shromáždil malou sbírku nerostů, kterou si lze objednat na internetu. Má-li některé muzeum ve vaší oblasti oddělení geologie, můžete o vzorky požádat je. Počítejte s tím, že sbírka starých mobilních telefonů potrvá týdny až měsíce. Zejména chytré telefony není snadné získat. Buď je sbírají prodejci či telekomunikační společnosti, nebo se jich – jsou-li ještě v soukromém vlastnictví – majitelé často neradi vzdávají kvůli uloženým osobním údajům.

  7. krok:
  Modelování testovací verze

  Ujistěte se, že je vitrína dostatečně velká a odpovídá výstavě. Její obsah můžete vždy upravit, takže nepotřebujete makety. Do vitríny neumisťujte mnoho položek. Vytvořte model „bandola“ tak, aby odpovídal správným odpovědím znázorněným na zadní straně tabule. (Inspirujte se svými dětmi nebo dětmi přátel.) Zvolte barvy hlavní tabule a proveďte zkušební tisk. Barvy mohou vypadat jinak, než jste zamýšleli.

  8. krok:
  Výroba bandola

  Dokončování bandola je trochu složitější a vyžaduje úzký kontakt s autorem návrhu. Podle bandola v původní velikosti zkontrolujte, zda jsou všechny zářezy pro šňůru na správném místě. Vyzkoušejte, jak by měla být šňůra dlouhá. Dá se ještě použít? Je-li příliš dlouhá, budete muset bandolo zmenšit a některé otázky vyřadit (jako my).

  Požádejte partnery o finální korektury. Zaplaťte profesionálního lektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu. Koncept odešlete designérovi.

  9. krok:
  Kolečka úprav

  Kolečka úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav.

  -> Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a ušetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  10. krok:
  Instalace objektu v muzeu

  Promyslete, jak umístit hlavní informační tabuli na stěnu. Pomohou vám kurátoři. My jsme použili lehkou forexovou desku. Na stěnu se dá přilepit silnou oboustrannou lepící páskou, kterou lze snadno odstranit. Tento způsob instalace může být velmi užitečný, nechcete-li instalaci umístit trvale na jednom konkrétním místě výstavy, ale chcete být flexibilnější.

  Také bandolo se vytisklo na oboustrannou forexovou desku. S materiálem se pracuje snadněji než se dřevem. Je lehký a nepotřebujete pomoc truhláře. Není však tak odolný. Vzhledem k tomu, že výroba není nákladná, rozhodli jsme se potisknout dvě desky a jednu uschovat pro případ, že se ta první opotřebuje. Při práci se šňůrou buďte opatrní. My jsme se rozhodli pro silnou bavlněnou šňůru, která bohužel barevně neodpovídala tabuli. Barvením se totiž významně zkrátila.

  11. krok:
  Vzdělávaní

  Při plánování instalace myslete na vzdělávací programy. Chcete poskytnout další informace? Máte exponáty, které se hodí k instalaci? Jsou informativní a smyslově zajímavé?

  My jsme se rozhodli rozdávat nerosty. Poznáte rozdíl mezi bauxitem a měděnou rudou? Cítili jste tíhu železné rudy? Vyzkoušeli jste magnet? Viděli jste nechvalně známý „nerost konfliktů“ coltan? Dotkli jste se ho? Rozebrali jsme chytré telefony, abychom ukázali rozdíl mezi těmi, které lze snadno opravit, a těmi, které se mohou jen zahodit.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Skládačka bandolo vyzývá ke hře, a je tak atraktivní pro dospělé i studenty/žáky.
  • Instalace dobře koresponduje s výstavou.

  Zápory

  • Instalace je natolik přizpůsobená okolní výstavě, že je snadné ji minout – alespoň podle některých návštěvníků.
  • Bylo by skvělé, kdyby instalace zahrnovala více praktických předmětů – například nerosty a součásti mobilních telefonů. Nakonec jsme se tak nerozhodli, protože komponenty, jako jsou desky s plošnými spoji, jsou ostré a mohou návštěvníky zranit, a u nerostů zase hrozí, že je odnesou. Oba tyto prvky jsou proto součástí doprovodného vzdělávacího programu.

  Získané poznatky

  • Bandolo byl experiment, který měl být textově co nejkratší. Lidem s dětmi se bandolo líbí a umějí s ním zacházet, ostatní to umět nemusí. Pravděpodobně je nevyzkoušejí, i když je na něm vytištěn krátký návod.

  Reakce návštěvníků

  • Bandolo je u návštěvníků velmi oblíbené.
  • Několik návštěvníků zdůraznilo, že jsou nyní motivováni k recyklaci nahromaděných starých mobilních telefonů a při nákupu nového telefonu zvažují, co se na výstavě dozvěděli.

  Odkazy a další zdroje

  Oficiální trailer filmu „Blood in the Mobile“ (Krev v mobilu, 2010): Dánský dokumentární film, který režíroval Frank Piasecki Poulsen. Zabývá se problémem nerostů z oblastí konfliktů a zkoumá nelegální těžbu kasiteritu v provincii Severní Kivu ve východním Kongu. K dispozici v různých jazycích.

  www.youtube.com/watch?v=wQhlLuBwOtE  (naposled zobrazeno 23. 6. 2015)

  Greenpeace (2014): Ekologická zařízení. Design pro budoucnost. Cesta k ekologičtější elektronice. Publikace (v PDF) uvádí přehled ekologických standardů předních společností v oblasti elektronických zařízení.

  www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/2014/Green%20Gadgets.pdf

  Closing the loop (Uzavření cyklu): Krátký film o projektu nizozemské nevládní organizace, která sbírá vyhozené mobilní telefony v Africe a dováží je lodí zpět do jednoho z nejmodernějších recyklačních závodů v Belgii.

  www.closingtheloop.eu

  Fairphone: Webové stránky společnosti, jejímž cílem je výroba mobilního „telefonu, který zlepší hodnotový řetězec elektroniky. V postupných krocích.“ Společnost vydala publikaci „Urban Mining Manual“ pro vzdělávací účely:

  www.fairphone.com

  IFIXIT.ORG: Proč a jak opravovat? Základní informace, spousta novinek a návodů k opravám. Můžete si také objednat zvláštní vybavení pro opravy.

  www.ifixit.org

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU