Právní upozornění english português České deutsch
zobrazit všechny projekty Tisk

Globální textilní průmysl

Kdo šije vaše oblečení?

 

Shrnutí

První instalace projektu Museo Mundial umístěná v norimberském Přírodovědném muzeu (Naturhistorisches Museum) si klade za cíl vysvětlit téma globálního textilního průmyslu. V sekci západní Afriky jsme vedle vitríny vystavující ukázku tradičního ručního tkaní z Ghany umístili předmět ve tvaru šatníku a na stěnu vedle sochy krále úzké proužky tkanin a látku Kente.

Mezi těmito dvěma prvky je umístěna systém stěn. Cílem objektu je rozšířit téma textilní výroby o globální rozměr industrializovaného textilního průmyslu. Ten vyvolává následující otázky: Víte, odkud pocházejí vaše oděvy? Kde byly vyrobeny, kým a za jakých pracovních podmínek?

Podrobnosti

Tento novátorský nástroj přináší informace o globálním textilním průmyslu a působí na různé smysly návštěvníků:

 • Návštěvník se může dotknout květů bavlníku a prostudovat si historii „bílého zlata“.
 • Skládačka ve tvaru džínů návštěvníky vyzve, aby tipovali, jak se cena, kterou za džíny zaplatíme, rozděluje mezi jednotlivé výrobní kroky. Návštěvníci tak získají informace o praxi nerovnoměrného rozdělování peněz v textilním průmyslu.
 • Kniha fotografií přináší informace o svízelných pracovních podmínkách na příkladech z jižní Indie, Číny, Bangladéše a Kambodže. Návštěvník si může přečíst případové studie, a dozvědět se tak o celosvětovém vykořisťování (nezletilých) textilních dělníků, (zdravotních) rizicích práce v textilním závodě a škodách na životním prostředí způsobených používáním chemikálií při výrobě textilu.
 • Kromě informací o cestě jednotlivého kusu oděvu, pracovních podmínkách a globální nerovnosti platů, objekt návštěvníkům nabízí také návrhy, jak se chovat jako spotřebitelé. Šatník proto obsahuje:
 • Informace o možnosti využití obnošených oděvů. Návštěvník si může odnést leták s adresami místních a online obchodů se sortimentem použitých oděvů i návodem, jak například znovu využít obnošenou pánskou košili jako módní tuniku. Získá tak možnost rozhodnout se pro využití obnošených oděvů jako alternativní způsob každodenní spotřeby
 • Informace o ekologickém a férovém nakupování a certifikaci. Tři trička na šatní tyči vysvětlují různé popisky označující ekologický a férový výrobek a jejich pozitivní dopad na oděvní průmysl. Návštěvník v roli spotřebitele tak při informovaném rozhodování o využití textilního výrobku může vzít v úvahu informace o globální textilní výrobě získané prostřednictvím interaktivního šatníku.
 • Cílem nástroje je osvětlit dva Rozvojové cíle tisíciletí, konkrétně MDG 1 („Odstranit extrémní chudobu a hlad“) a MDG 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí “). Vysvětlení řetězce textilní výroby nabízí řadu témat, u kterých lze upozornit na environmentální udržitelnost i na úkol 1B, tedy „Dosáhnout úplného produktivního zaměstnání a slušné práce pro všechny – včetně žen a mladých lidí“.
20140513aklein001

Přehled instalace o celosvětové výrobě textilu

Čelní pohled na instalaci o globálním textilním průmyslu

jeanspuzzle

Část skládačky na téma ceny modrých džínů

Tři trička vysvětlují různá označení ekologického a férového výrobku a jejich pozitivní dopad na oděvní průmysl.

  Rozpočet a zdroje

  Výroba šatníku

  1200 €

  Návrh celého nástroje

  800 €

  Tisk celkového návrhu

  150 €

  Redakční zpracování celého návrhu

  60 €

  Použití fotografií

  150 €

  Obrazová kniha / Lektor

  40 €

  Obrazová kniha / Tisk

  50 €

  Ekologická a férová trička

  50 €

  Ekologická a férová trička / tisk

  80 €

  Leták o využití obnošených oděvů / tisk

  30 €

  Doprava šatníku

  150 €

  Květy bavlníku

  K dispozici v muzeu

  Celkem

  2860 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba objektu a tématu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Podoba každého nástroje velmi závisí na konkrétním vybraném muzeu a jeho depozitáři. K možným typům objektů, které lze spojit s tímto rozvojovým tématem patří tradiční oděvy, roucha, tkací stroje, bavlna, nástroje k obarvování tkanin, rostliny využívané k barvení látek…

  Snažte se o srozumitelné a snadné propojení tématu se stávajícími objekty.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, se kterým chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitého u daného objektu.

  Zvolte jeden dostatečně komplexní i dobře definovaný aspekt tématu. Chcete nabídnout přehled globálního textilního průmyslu? Chcete se soustředit na určitou část příběhu? Na kterou?

  -> Vzhledem k tomu, že globální textilní průmysl je obšírné a komplexní téma, v němž se můžete snadno ztratit, doporučujeme se zaměřit na určitý jeho aspekt. Vybrat si můžete např. pracovní podmínky v textilních závodech, příběh bavlny jako bílého zlata, nerovné rozdělování mezd, alternativy, jakými je označení ekologických a férových výrobků nebo využití obnošených oděvů...

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Zjistěte, jak velký prostor je v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, kterou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.

  -> Přemýšlejte a začínejte v malém. Při realizaci se spontánně objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice!

  2. krok:

  Vytvoření první pracovní verze

  Vytvořte první pracovní verzi svého nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Návrh by již měl zahrnovat plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost nápadu. Měl by zahrnovat i časový harmonogram realizace. Formulujte pracovní verzi, na které se všichni shodnou, a odešlete ji všem partnerům.

  -> Zapište si každý jednotlivý krok produkce a nezapomeňte na detaily. Např.: Zdá se sice vhodné uvádět pouze položky jako „výroba obrazové knihy: 50 €“, ovšem nezapomeňte, že budete zřejmě chtít zaplatit i lektorovi a designérovi i za autorská práva, laminovaný papír a poštovní známky na přepravu do muzea. Souhrn těchto detailů může ukázat, že bude tento krok dražší, než jste si mysleli (v našem případě šlo o 130 €).

  3. krok:

  Odhad nákladů

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem, a v případě potřeby jej upravte. Vyberte si pracovní partnery.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro informační tabule na šatníku či na jiném objektu, který jste zvolili. Požádejte partnery o korekturu první pracovní verze, abyste si možná nedorozumění ihned vyjasnili.

  Vyberte obrázky, grafiku a videa, jež zdůrazní obsah. Požádejte vlastníky autorských práv o použití jejich materiálu ke vzdělávacím účelům. V některých případech bude zřejmě nutné zaplatit.

  Vytvořte maketu šatníku/nástroje, který chcete instalovat. Použít můžete lepenku, LEGO či něco podobného. Vizualizace vám umožní zapsat si otázky, které se mohou objevit ještě před rozhovorem s truhlářem. Umožňuje také zasadit každou část nástroje do perspektivy.

  5. krok:

  První návrh truhláři a designérovi

  První pracovní návrh s požadovanou velikostí předmětu, vaším textem a fotografiemi odešlete truhláři, aby mohl vytvořit plán (technický výkres). Technický výkres předejte designérovi, aby začal navrhovat celkové uspořádání.

  -> S truhlářem a designérem začněte komunikovat co nejdříve, protože nějakou dobu potrvá i rozvoj obecné koncepce.

  6. krok:

  Finalizace koncepce

  Dokončete koncepci nezbytnou pro truhláře, konkrétně text, obrázky a jiné použité metody. Požádejte partnery o finální korektury. Zaplaťte profesionálního lektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu. Koncept odešlete designérovi.

  -> Určete „samostatné položky navíc“, které lze do objektu přidat i později. V našem případě to byly: kniha fotografií o svízelných pracovních podmínkách (v Bangladéši, Indii, Číně a Kambodži), tři trička s označením ekologického a férového výrobku (GOTS, TransFair, FairWear) a instalace štítků pro praní a letáků obsahujících informace o využití obnošených oděvů. V osmém kroku se zaměřte na hlavní obsah; položky navíc mohou počkat.

  7. krok:

  Poslední úpravy

  Úpravy: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav. Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a ušetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  Dále: Dokončete „položky navíc“ – jakmile je hotov hlavní objekt, můžete se soustředit na menší položky navíc (v našem případě šlo o knihu fotografií). Znovu se obraťte na lektora, designéra a tiskárnu, což bude vyžadovat nějaký čas.

  Chcete-li vytvořit obrazovou knihu o svízelných pracovních podmínkách: Naplánujte si nějaký čas na výzkum, žádosti o autorská práva a cykly korektur.

  Nějaký čas si vyžádal vysvětlující text o označení ekologického a férového výrobku, jimiž jsme potiskli trička (samozřejmě ekologicky a férově vyrobená), i odpovědné osoby, které věc musí schválit.

  -> Kde získat tolik popisků pro praní? Požádali jsme kolegy a přátele, aby přinesli svoje, což nám přineslo zábavu i poučení.

  8. krok:

  Doprava do muzea

  Všechno dokončete: Po vašem schválení designér odešle konečný návrh do tiskárny, a vytištěný návrh dostane truhlář. Konečný produkt se převeze do muzea. Najděte spolehlivou přepravní společnost. Užitečný může být i rozhovor s truhlářem o tom, jak dřevěnou instalaci zabezpečit před poškozením. Zkušení truhláři mohou na požádání vyrobit přepravní krabici.

  -> Nezapomeňte, že komunikace mezi třemi aktéry, truhlářem, řidičem a muzeem, je velmi důležitá. Může být užitečné, pokud na sebe budou mít telefonní čísla. Truhlář i muzeum totiž chtějí vědět, kdy přijede dopravní společnost, aby byl někdo na místě.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Šatník jako objekt instalace odpovídal tématu textilní výroby. Díky němu jsme zjistili, že odpovídající téma a metody instalace dopad na návštěvníky umocňují.
  • Komplexní instalace, například šatníku, umožňuje využití různých didaktických metoda na jednom místě.
  • Různé oblasti a úrovně v šatníku mohou oslovovat různé cílové skupiny podle věku.

  Zápory

  • Vývoj komplexní instalace trvá delší dobu.

  Získané poznatky

  • V plánovaném rozpočtu si nechte rezervu: Při realizaci může dojít k nepředvídatelným změnám. Během realizace našeho nástroje jsme například zjistili, že návrh skládačky nevyšel podle plánu. Museli jsme proto požádat designéra, aby džíny pozměnil, dotisknout některé nálepky a požádat truhláře, aby upravil šatník.
  • Jedno téma – v našem případě textilní výroba – má mnoho podob. Snažili jsme se zabývat všemi. Přesto to nedoporučujeme. Snažte se téma zájem omezit na jeden aspekt, který chcete vysvětlit.

  Odkazy a další zdroje

  Clean Clothes Campaign:

  www.cleanclothes.org  (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Clean Clothes Campaign: Asia Floor Wage / Living Wage

  www.cleanclothes.org/livingwage (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Clean Clothes Campaign (2012): Smrtící džínovina – Pískování v bangladéšském oděvním průmyslu (PDF v angličtině)

  www.cleanclothes.org/resources/publications/ccc-deadly-denim.pdf (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Clean Clothes Campaign (2013): Bez dechu kvůli modrým džínám. Zdravotní rizika v čínských závodech na výrobu džínoviny (PDF v angličtině)

  www.cleanclothes.at/media/common/uploads/download/breathless-for-blue-jeans-health-hazards-in-china-s-denim-factories/Report_Breathless_130703.pdf (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Ethical Trade Initiative

  www.ethicaltrade.org (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Fairtrade Labelling Organizations International, e.V

  www.fairtrade.net (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Fair Trade Center (2012): Stále oběti módy? - Monitorování zákazu pískované džínoviny (PDF v angličtině)

  www.fairtradecenter.se/sites/default/files/English version_Still fashion victims Monitoring a ban on sandblasted denim (2012)_0.pdf poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  FairWear Foundation

  www.fairwear.org (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Global Organic Trade Standard

  www.global-standard.org (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Greenpeace (2012): Toxic Threads. Putting Pollution on Parade (Toxická vlákna. Pravda o znečištění)

  www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Putting-Pollution-on-Parade/ (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Mezinárodní organizace práce (ILO)

  www.ilo.org (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Worker Rights Consortium

  www.workersrights.org (poslední přístup dne 2. 6. 2016)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU