Právní upozornění english português magyar České deutsch
zobrazit všechny projekty Tisk

Nadměrný rybolov

Čím dál rozsáhlejší lov

 

Shrnutí

Tato instalace Museo Mundial byla realizována v norimberském Přírodovědném muzeu a zaměřuje se na problém nadměrného rybolovu a bezpečnosti potravin v Korálovém trojúhelníku (nedaleko Papuy-Nové Guiney). K nejohroženějším druhům patří zejména tuňák, tradičně lovený obyvateli Oceánie, kterého mezinárodní rybářské společnosti loví ve velkém množství. Nadměrný rybolov ovlivňuje také bezpečnost potravin lidí žijících v této oblasti.

Instalace je umístěna vedle tradičního rybářského člunu z Tichomoří. Pozornost návštěvníka upoutá tím, že zobrazuje pokles výskytu tuňáka a postup globálního rybářského průmyslu (za období 60 let). Návštěvník se dozví o udržitelných způsobech rybolovu a díky rybářskému průvodci se seznámí s alternativami nadměrně lovených druhů, jako je tuňák.

Podrobnosti

Instalace přináší informace o problému bezpečnosti potravin a nadměrného rybolovu a vizuálně znázorňuje jeho různé aspekty.

 • Světelná instalace návštěvníka vyzývá, aby stiskl klíčová tlačítka. Každé tlačítko zobrazuje určitý rok v období od roku 1950 do dnešní doby. S každým rokem klesá výskyt tuňáka a rostou úlovky. Od roku 1950 do dnešní doby výskyt tuňáka v oblasti klesl o dvě třetiny, zatímco úlovky se zvýšily dvacetinásobně. Tuto skutečnost znázorňují zhasínající a rozsvěcující se světlé body na dřevěné desce. Vizuální znázornění návštěvníkům umožňuje porozumět souvislosti mezi poklesem výskytu tuňáků v Tichém oceánu a globálním rybářským průmyslem.
 • Další informace o vývoji v lovu tuňáků v Tichém oceánu a nebezpečí vyhynutí některých druhů ryb kvůli globálnímu rybářskému průmyslu přináší text umístěný vedle světelných instalací. Texty sdělují základní informace:
  „V Tichém oceánu se loví třetina tuňáků na světě. Rizikovou oblastí je střední a západní Tichomoří. Domácí tuňák žlutý je potravou nejen pro obyvatele Oceánie: 90 % tuňáků je uloveno mezinárodními rybářskými traulery a prodáno na světovém trhu.
  Tuňák se loví v tak vysokém počtu, že by další zvýšení lovu vedlo k jeho zániku. U některých druhů tuňáků k tomu již došlo. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) došlo v posledních letech k poklesu výskytu o 90 %.
  Rybaření je důležitým zdrojem potravy pro mnoho lidí v Oceánii. Oceánie je také místem nejvyššího výskytu ryb na světě. Ovšem pouhý jeden trauler uloví tolik ryb jako jeden malý rybář za celý rok. To ohrožuje bezpečnost potravin i biodiverzitu.
  Co se s tím dá dělat? Organizace Greenpeace doporučuje certifikát MSC. Další dobrou radu nabízí nákupní atlas Světového fondu na ochranu přírody (WWF).“
 • Instalace zahrnuje leták o průvodci certifikací MSC a udržitelné spotřebě ryb s odkazem na aplikaci pro mobilní telefony. Návštěvník se tak dozví, kde kupovat ryby, které nejsou ohroženy.
 • Instalace vysvětluje především Rozvojový cíl tisíciletí 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí“). Zaměřuje se především na úkol 7A, jehož cílem je „Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů.“, a 7B, který chce „snížit úbytek biologické rozmanitosti“. Dalšími cíli obsaženými v tomto tématu jsou MDG 1 („Odstranit extrémní chudobu a hlad “) a MDG 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“).

Čelní pohled na světelnou instalaci

Touchpad instalace

Overview_Overfishing

Přehled instalace o globálním rybolovu v části muzea věnované Tichomoří

  Rozpočet a zdroje

  Konstrukce světelné instalace

  2600 €

  Náklady na návrh a tisk

  270 €

  Celkem

  2870 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba objektu a tématu

  Pro zpracování tématu nadměrného rybolovu jsou některá muzea a typy výstav vhodnější než jiné. Toto rozvojové téma lze spojit s objekty, jako jsou například čluny a lodě, rybářské sítě a jiné předměty používané k lovu či kulturní objekty související s rybolovem a oceány. Východiskem mohou být i jiné lovecké nástroje.

  -> Využijte kontrast mezi tradičními a moderními nástroji

  Pro návštěvníka může být zajímavé srovnání moderních nástrojů s těmi tradičními ilustrující rostoucí účinnost lovu, jež přispívá k ohrožení příslušných druhů. V našem případě tvoří velký kontrast k tradičním rybářským lodím původních obyvatel průmyslové traulery.

  -> Kulturní rozmanitost vztáhněte na individuální životní styl

  Zdá se, že biodiverzita v rozvojových zemích je návštěvníku muzea vzdálená, není-li uvedena do souvislosti s jeho každodenním životem. Proto je zapotřebí tyto souvislosti pro nás Evropany doplnit. V našem případě přinášíme další informace o tom, jaké množství tuňáků se exportuje a prodává v průmyslových zemích jako Německo.

  -> Méně je více

  Vzhledem k velmi omezené pozornosti návštěvníka muzea je důležité představit jen ty nejdůležitější aspekty. Může jít například o důsledky pro bezpečnost potravin určité skupiny, pokles výskytu určitých druhů ryb, rozvoj rybářského průmyslu v konkrétní oblasti, rybolovnou kvótu apod.

  2. krok:

  Zkontrolujte technické podmínky

  Světelná instalace má určitá omezení, která je třeba být zvážit, než zaúkolujete elektrikáře, truhláře a designéry. Potřebovat budete muzejní prostor bez přímého slunečního světla, jinak nebudou světla instalace jasně viditelná. V blízkosti instalace také musí být zásuvky elektrické energie. Chcete-li umístit technické vybavení do skleněných vitrín, je nutné předem vyřešit otázku chlazení. V našem případě jsme tepelný faktor instalace minimalizovali použitím diod LED.

  Výrobu instalace ovlivňuje také otázka jejího umístění. V našem případě jsme instalaci neinstalovali na podlaze. Truhlář mohl vyrobit základovou desku z kovu, na kterou se instalace připevnila. Měli jsme tak stabilní základ pro instalaci.

  3. krok:

  Odhad nákladů

  Pro druh instalace uvedené v tomto článku budete potřebovat čtyři typy subdodavatelů: truhláře pro výrobu dřevěné skříně na technické zařízení, elektrikáře pro instalaci světel a jejich připojení k tlačítkům, designéra pro návrh obrázků a textů v dřevěné skříni a tiskárnu pro tisk fólií na základě návrhů umístěných na dřevěné skříni.

  Náklady na světelnou instalaci do velké míry závisí na funkcích. Složitost, a tím i cenu světelné instalace zvýší například počet tlačítek pro návštěvníky. Čím více světelných bodů budete v instalaci mít, tím více projektorů budete potřebovat a tím vyšší budou vaše náklady. Světla jsou osvětlena projektory a jsou nákladná. Jasná představa o tom, co je nezbytné, vám umožní lépe porovnat jednotlivé odhady. V našem případě jsme nakonec použili 5 projektorů s 33 světly, tedy celkem 165 světelných bodů. Tyto světelné body znázorňují tuňáky a rybářské traulery. Abychom snížili cenu a instalaci zjednodušili, použili jsme pouze bílá světla a jen tři tlačítka.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  Úvod do tématu poskytují základní fakta s texty (viz Podrobnosti).

  5. krok:

  Koordinace truhláře, elektrikáře a designérů

  Vzhledem k tomu, že se na výrobě výstavy podílí několik subdodavatelů, je nutné dbát na jejich koordinaci, tedy zajistit, aby každá část odpovídala těm ostatním, např.: truhlář dodá skříň se specifikacemi, které potřebuje elektrikář, a designéři musí vědět, kam přesně umístit světla, jak navrhnout prostor kolem světel a jak jej umístit v rámci instalace.

  6. krok:

  Poslední úpravy

  Elektrická instalace je těžká a rozměrná, a její doprava je tedy nákladná. Před převozem do muzea je proto nanejvýš důležité zkontrolovat funkčnost všech prvků.

  7. krok:

  Instalace v muzeu

  Všechno dokončete: Po schválení lze konečný produkt přepravit do muzea. Tam se připojí k rozvodné síti muzea a stabilně umístí na své místo. V muzeu mohou být nutné ještě některé dokončovací práce. U naší světelné instalace například zahrnovaly utěsnění modré krycí desky čirým lakem, který ji má chránit před znečištěním.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Ryby konzumuje čas od času většina lidí. Proto lze téma nadměrného rybolovu snadno vztáhnout k životnímu stylu návštěvníků muzea. Zapojení do rozvojových témat je tak velmi osobní a přímé.
  • Světelná instalace je velmi poutavý vzdělávací materiál. Všichni jsou zvědaví, co se stane, když stisknou tlačítka. Instalace tedy snadno zaujme dospělé i mladší návštěvníky.
  • Interaktivní prvky návštěvníkům umožňují prozkoumat a pochopit souvislost rybářského průmyslu s ohrožením ryb. Tato metoda přispívá k samostatnému učení.

  Zápory

  • Rozpočet na tento druh zařízení je poměrně vysoký.
  • Rozvoj a přehled je složitější než neelektrická instalace doprovázená pouze textem.
   Získané poznatky
  • Chcete-li na něco upozornit, znázorněte to graficky.

  Reakce návštěvníků

  • Mnoho dobrých ohlasů jsme dostali od návštěvníků, kteří chtějí konkrétní rady, jak se chovat, například průvodce nákupem ryb.
  • Někteří prohlásili, že od nynějška začnou konzumovat pouze ryby s certifikátem MSC.
  • Podle některých návštěvníků byla světla příliš jasná, a tedy hůře viditelná.

  Odkazy a další zdroje

  Světový fond pro ochranu přírody: Seafood guide

  www.wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/out_shopping/seafood_guides/  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  Greenpeace: Jaké ryby mohu jíst?

  www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/which-fish-can-I-eat/  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  Marine Stewardship Council

  www.msc.org  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  Sea around us project (2011): Prostorové rozšíření evropských a mimoevropských rybářských flotil do celosvětových oceánů, 1950 do současnosti

  www.assets.wwf.org.uk/downloads/sea_around_us_eu_fleet_expansion_jan_18_2012.pdf   (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  WRI World Resources Institute (2012): Ohrožené útesy v Korálovém trojúhelníku (dokument v PDF)

  www.wri.org/sites/default/files/pdf/reefs_at_risk_revisited_coral_triangle.pdf  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  World Wild Life (2014): Řízení biologické rozmanitosti a zajišťování potravin v Korálovém trojúhelníku

  www.assets.worldwildlife.org/publications/659/files/original/CTSP-LessonsLearned_final__MK_edits__PD_review_2014_Jan_15.pdf?1391724667&_ga=1.159211130.1150891535.1430232586  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  Coral Triangle Initiative

  www.coraltriangleinitiative.org  (naposled zobrazeno 28. 4. 2015)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU