Právní upozornění english português České deutsch

Zabírání půdy

Kdo je vlastníkem půdy?

 

Shrnutí

Nová audio stanice v norimberském Přírodovědném muzeu se dotýká tématu zabírání půdy a lidí, kterých se tento nový fenomén dotýká. Jde o rozsáhlé akvizice zemědělské půdy zahraničními investory (především v jižních zemích) s cílem vyrábět základní potraviny, které se obvykle exportují do domovské země investora.

Audio stanice je integrována do modelu západoafrické usedlosti. Vypráví příběh produkce cukru v Mali z pohledu několika zdrojových osob. Návštěvník se může posadit a poslouchat plány manažera, který oslovuje rolníky nabídkou pracovních míst. Může si však poslechnout i aktivisty za právo na užívání půdy a některé zemědělce z vesnice, kteří s projektem nesouhlasí. Nakonec získá také některé obecné informace o zabírání půdy.

Podrobnosti

Zvuková instalace přináší informace o zabírání půdy a jejích problémech. Návštěvník může:

 • Posadit se a odpočívat při poslechu informací o problémech souvisejících s přímými zahraničními investicemi do zemědělské půdy.
 • Seznámit se se skutečným případem z Mali a poslechnout si různé pohledy lidí z daného místa.
 • Vytvořit si názor na rozsah tohoto fenoménu a s ním spojené sociální, politické a hospodářské problémy.
 • Seznámit se s názory oslovených rolníků v protikladu k výpovědím investorů, kteří mají dominantnější postavení.
 • Tento nástroj osvětluje převážně MDG 1 („Odstranit extrémní chudobu a hlad“), MDG 7 („Zajistit udržitelný stav životního prostředí“) a MDG 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“).

Audio soubory si můžete poslechnout zde (pouze v němčině)

 1. Majitel zemědělského podniku se domnívá, že jeho podnikání je přínosem pro všechny a lidé budou více vydělávat: Pro poslech klepněte sem.
 2. Jeden farmář projekt vítá, protože doufá v lepší příjem: Pro poslech klepněte sem.
 3. Jiný farmář s agroprojektem nesouhlasí, protože si myslí, že mu kradou jeho půdu: Pro poslech klepněte sem.
 4. Ženy z vesnice v dotčené oblasti zadavatele projektu obviňují z kácení stromů, které potřebují pro každodenní potravu: Pro poslech klepněte sem.
 5. Národní politik říká, že valnou část nevyužité půdy agropodnikání kultivuje, a proto nepoškozuje drobné zemědělce: Pro poslech klepněte sem.
 6. Aktivista ze svazu zemědělců tvrdí, že vládní politika porušuje právo na potraviny: Pro poslech klepněte sem.
 7. Zvukové soubory zahrnují také úvod (pro poslech klepněte sem) a základní doplňující informace (pro poslech klepněte sem).
Overview_Landgrabbing

Přehled instalace o zabírání půdy v části týkající se západní Afriky

Audio stanice návštěvníkovi umožňuje poslechnout si různé názory osoby, jichž se problém týká

Info_Landgrabbing

Informační tabule představuje téma a skutečný případ

Visitor_Landgrabbing

Návštěvnice u audio stanice

  Rozpočet a zdroje

  Audio stanice

  1500 €

  Dabing

  700 €

  Informační text – editor, designér a tisk

  300 €

  Celkem

  2500 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba objektu a tématu

  Téma zabírání půdy jsme se rozhodli spojit s replikou tradičního západoafrického domu vystaveného v Přírodovědném muzeu v Norimberku. Instalaci o zabírání půdy lze také spojit s například objekty znázorňujícími tradiční životní podmínky, příklady ze zemědělství, s objekty používanými v zemědělství, zemědělskými produkty a instalacemi o udržitelném hospodaření a soběstačném zemědělství apod..
  → Zaměřte se na klíčový příběh. Problém zabírání půdy je rozsáhlé a složité téma, ve kterém se návštěvník může snadno ztratit, proto doporučujeme zaměřit se na určitý aspekt, například na důsledky jevu pro místní komunitu, rolnické hnutí a jeho nároky, důsledky pro místní a národní hospodářství, historický proces zabírání půdy jako fenoménu, mezinárodní právní vývoj, dopady na biodiverzitu a potravinovou bezpečnost.

  V našem případě jsme se zaměřili na vyprávění příběhu konkrétního projektu v Mali a představili různé perspektivy zúčastněných osob, které reprezentují různé názory na zabírání půdy obecně.
  Protože v dané části muzea je velmi omezený prostor, k představení tématu jsme použili audio stanici. Obecně jsou však vhodná i vizuální média, například dotykové obrazovky se snímky zabírání půdy či jiné formy prezentace.

  2. krok:

  Vytvoření první pracovní verze

  Zvukovou instalaci jsme v tomto případu instalovali do západoafrického domu. Pokud instalaci zasazujete do stávajícího uspořádání, je vhodné navrhnout první pracovní návrh a začlenit do něj i nápady partnerů. Partneři tak mohou podrobněji probrat, kam a jak instalovat další předměty. Například v našem případě nám to umožnilo rozhodnout předem, zda vytvořit samostatnou audio stanici, nebo použít audio stanici s lavicí, aby byl poslech pro návštěvníky pohodlnější.

  3. krok:

  Odhad nákladů

  → Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů nákladů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte.

  V našem případě byl obrovský rozdíl mezi audio stanicemi, které opakovaně přehrávají smyčku jedné a téže zvukové stopy, a stanicemi, které návštěvníkům umožňují výběr z různých nahrávek. Zvolili jsme druhou možnost, ovšem pokud chcete výrazně snížit náklady, použijte audio stanici s pouze jednou stopou.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  → Nechte zdrojové osoby hovořit za sebe

  Do audio stanice lze samozřejmě nahrát jakýkoli obsah týkající se zabírání půdy. Její jedinečnou vlastností ovšem je, že dokáže reprodukovat původní promluvy lidí, kterých se zabíráním půdy přímo dotýká. Lze tak zachytit zprávy očitých svědků.

  Rozhodli jsme se tedy představit šest vyjádření zastánců i odpůrců zemědělského projektu z první ruky. Jak ale taková vyjádření lidí z rozvojových zemí získat? K možným zdrojům patří organizace pro migranty – mohou získat kontakty na osoby, které se o svůj příběh chtějí podělit v rozhovoru. Pro audio stanici lze také upravit jiné, již existující mediální produkce na téma zabírání půdy. Nám jako základ zvukových stop posloužil film o zabírání půdy s názvem „Land Rush“ (Půdní horečka; www.whypoverty.net/video/land-rush). Film uvádí rozhovory se zemědělci, politiky a agropodnikateli. Požádali jsme o svolení využít tyto rozhovory zdarma pro audio stanici, a producenti filmu souhlasili. Části natočených rozhovorů jsme poté přeložili do němčiny a vybrali klíčová vyjádření připomínající hlavní argumenty celé diskuze o zabírání půdy.

  → Buďte struční

  Při poslechu posluchač získává více informací v kratším čase a má méně možností si obsah pamatovat. Proto budete zřejmě chtít, aby byl zvukový obsah poměrně krátký. Například u instalace o zabírání půdy, jsme délku zvukových stop omezili na 2-3 minuty.

  → Vše předběžně vyzkoušejte

  Před výrobou zvukových stop z přeložených textů je užitečné požádat partnery či spolupracovníky o zpětnou vazbu. Zkušenost ukázala, že náš dojem z krátkého zvukového textu se velmi liší od dojmů lidí bez předchozích znalostí o tématu zabírání půdy. Jejich komentáře tak byly zvláště cenné, a texty jsme následně upravili.

  5. krok:

  Výroba zvukové stopy

  Výrobu zvukové stopy na základě textu nejlépe zvládne profesionální dabér. Je-li nutné překládat rozhovory několika osob, výroba bude ještě dražší. Tuto skutečnost berte při sestavování textů v úvahu. V našem případě jsme měli vyjádření šest různých osob, což cenu zvukové instalace zvýšilo.

  6. krok:

  Poslední úpravy

  Úpravy zvukových smyček: Při práci s dabérem je nutné projít několik cyklů úprav zvukových stop. Jakmile jsou zvukové stopy schváleny, produkční společnost vám je zašle jako digitální soubory (například mp3). Různé audio stanice vyžadují různé zvukové formáty. Zajistěte proto, abyste od produkční společnosti dostali soubory ve správném formátu pro danou stanici.

  7. krok:

  Výroba audio stanice

  Po obdržení konečných verzí zvukových stop může začít výroba audio stanice.
  Zároveň lze dokončit další materiál, v případě potřeby například informační tabule.

  8. krok:

  Instalace v muzeu

  Konečná podoba audio stanice se převeze do muzea. Obvykle to zařídí produkční společnost.

  Před instalací by měli autoři obsahu pro zvukové stopy stanici zkontrolovat a ujistit se, že všechno funguje podle plánu.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Audio stanice lze použít zejména u kontroverzních témat, například zabírání půdy. Umožňují mnohem živější prezentaci dvou i více názorů v podobě mluvené diskuze než psaný text.
  • Stanice mohou poskytovat mnoho informací a v muzeu vyžadují jen malý prostor. Osvěčí se tedy, pokud chcete do výstav s omezeným prostorem začlenit rozvojová témata.

  Zápory

  • Audio stanice nezaujmou na první pohled. Chcete-li, aby informace o rozvoji byly na první pohled viditelné, budete potřebovat další materiál, například informační panely, nápisy apod., což bude stát další peníze.

  Získané poznatky

  • Možnosti využití rozšiřuje audio stanice se dvěma výstupy. Jeden výstup by měl sloužit pro sluchátka a druhý pro reproduktory. Sluchátky využijí jednotliví návštěvníci, reproduktory pak prohlídky s průvodcem.
  • Nemají-li návštěvníci možnost si sednout, u audio stanice se zdrží jen krátce. Doporučujeme proto umožnit použití židlí či lavic poblíž stanice.

  Reakce návštěvníků

  • Návštěvníkům se líbilo více pohledů zaznamenaných pro audio stanici. Tento přístup prezentoval různé názory na téma zabírání půdy a návštěvníkům umožnil, aby si názor udělali sami.

  Odkazy a další zdroje

  Proč chudoba: Dokument o projektu Sosumar Sugar
  www.whypoverty.net/video/land-rush/ (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  Světová mapa zabírání půdy
  www.circleofblue.org/LAND.html (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  GRAIN: prezentace v PowerPointu
  www.de.slideshare.net/GRAIN/grain-lgendec2011 (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  La Via Campesina – International Peasant's Movement (Mezinárodní rolnické hnutí)
  www.viacampesina.org/en/ (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  LandMatrix
  www.landmatrix.org/en/ (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  Farmlandgrab (zdroj otevřených dat GRAIN)
  www.farmlandgrab.org/ (naposled zobrazeno 6. 5. 2015)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU