Právní upozornění english português magyar České

Udržitelný rozvoj

Siemens Vectron

 

Shrnutí

První instalace v Maďarském muzeu železnice v rámci projektu Museo Mundial je zaměřena na ekologicky šetrné dopravní a přepravní systémy. Toto téma dokonale zapadá do profilu muzea. Přestože železniční doprava již prokázala, že je k životnímu prostředí nejšetrnější a je nejekologičtějším řešením veřejné a nákladní dopravy, zavedení lokomotivy Siemens Vectron, která splňuje moderní technické požadavky, bylo dalším významným krokem v rozvoji maďarské železnice.

Vystavovaný objekt jsme umístili do sálu Orient Hall, jednoho z hlavních míst našich výstavních prostor. Na stěnu před model železnice jsme umístili informační tabuli, která poskytuje informace o ekologických globálních dopadech emisí CO2 i informace o možných řešeních, které jsou návštěvníkům ilustrovány působivou grafikou a tabulkami. Interaktivním prvkem instalace je model železnice, v němž lokomotiva Vectron táhne vagón a kterou mohou snadno ovládat i děti.

Podrobnosti

 • Instalace se skládá z výstavní desky (rozměr 4m x 2m) s příslušnými údaji, které poskytují informace o tom, v jaké míře emise CO2 ovlivňují změnu klimatu.
  Poskytuje informace o komplexních příčinách, dopadech a důsledcích globálního oteplování, jako jsou stoupající hladiny moří kvůli rychlému tání polárních ledovců a okyselování oceánů.
 • Instalace zahrnuje infografiky, které vysvětlují rychlý vzestup světových teplot. S odkazem na extrémní povětrnostní podmínky v Maďarsku, instalace  poukazuje na problémy v takzvaných rozvojových zemích, kde tyto druhy extrémních podmínek a jejich dopady na životní prostředí ohrožují život místních obyvatel (Mali a Senegal).
 • Použili jsme unikátní diagram, abychom ukázali, že železnice jako řešení dopravy a tranzitu je zdaleka nejšetrnější k životnímu prostředí, neboť vytváří menší znečištění životního prostředí než jakýkoliv jiný konkurenční dopravní systém. 
 • Seznamujeme naše návštěvníky s vlakem Siemens Vectron, který byl nedávno zakoupený MAV (Maďarské státní dráhy). 
 • Grafické prvky instalace zdůrazňují, že nejenže vlak vyžaduje méně energie k provozu, ale také, že jeho výrobní proces je šetrný k životnímu prostředí.
 • Také zdůrazňujeme skutečnost, že motor Vectronu je z 98 % recyklovatelný.
 • Instalace je spojena s Rozvojovým cílem tisíciletí 7 ("Zajistit udržitelný stav životního prostředí").
HU_Vectron_1

Informační panel poskytuje relevantní data o tom, jak emise CO2 přispívají ke změně klimatu

HU_Vectron_2

Instalace zahrnuje model železnice

HU_Vectron_3

Je-li stisknuto tlačítko se správnou odpovědí, vlak opustí nádraží

HU_Vectron_4

Správné odpovědi lze nalézt na informačním panelu

  Rozpočet a zdroje

  Obrázky (5 standardních licencí ke stažení)

  39 €

  Elektronická výbava

  18 €

  Hmoždinky

  3 €

  Lepené dřevo

  37 €

  Přepínač, pípací zařízení

  7 €

  Štětec, vodou ředitelná barva

  7 €

  Bodová glazura

  10 €

  Grafický design

  263 €

  Informační panel

  66 €

  Tisk panelů

  231 €

  Modely panáčků a stromů na desku s vláčkem

  57 €

  Dva modely lokomotivy Vectron

  222 €

  Celkem

  960 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba tématu

  Je nutné vybrat téma, které odpovídá charakteru muzea, a k tomu instalaci, která se hodí k tomuto tématu. V našem případě je to tabule, která visí na zdi, a interaktivní model železnice. Shromáždili jsme data z oblasti veřejné a nákladní dopravy, která názorně ukazují jasné výhody železniční dopravy.

  2. krok:

  Kontaktování partnerů

  Najít partnery pro realizaci instalace. V našem případě jsme spolupracovali se zástupci společnosti Siemens v Maďarsku. Pomohli nám shromáždit všechny dokumenty, které prokazují, že lokomotivy Siemens Vectron jsou přátelské k životnímu prostředí, a to jak z hlediska výrobního procesu, tak i skutečného provozu.

  3. krok:

  Příprava podkladů

  Shromažďovat údaje, grafiky a fotografie, které mají být zobrazeny na tabuli.

  4. krok:

  Zjištění cenových nabídek

  Zjistili jsme cenové nabídky grafických návrhů, výroby a dopravy tabule a rovněž instalace modelu železnice.

  5. krok:

  Příprava grafických návrhů

  Dohodli jsme se s grafikem na množství dat, které bychom chtěli zobrazit na tabuli, a požádali jsme o pár návrhů.

  6. krok:

  Dokončení

  Odstraňování chyb, vynechání některých informací, zahrnutí jiných informací a dat – vždy mějte na paměti být co nejvíce informativní.

  7. krok:

  Nákup

  Je nutno objednat interaktivní prvek, model železnice a dva modely lokomotivy Siemens Vectron.

  8. krok:

  Výroba a montáž

  Po finalizaci grafických návrhů jsme poslali všechny materiály do tisku. Vytištěnou desku tiskárna potáhla fólií a poté, co ji dopravili do muzea, ji zaměstnanci umístili na zeď.

  Vedle toho musel být připraven i model železnice. Můžou ho řídit děti, stačí mačkat dvě tlačítka a odpovědět správně na dvě otázky.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Naše instalace dokonale zapadá do profilu Maďarského muzea železnice. Díky působivému estetickému designu tabule dobře sděluje informace a je snadno pochopitelná. Interaktivní model železnice se těší zájmu u dětí.

  Zápory

  • Během procesu tvorby a přípravy instalace jsme museli požádat o odbornou pomoc společnost Siemens a objednali jsme model lokomotivy, protože továrna, kterou jsme kontaktovali, by nám jinak dodala modely lokomotivy Vectron až v červnu. Takže bylo skvělé, že jsme mohli úspěšně pořídit dva modely pro interaktivní model železnice.

  Získané poznatky

  • V průběhu realizace nápadů a při plánování instalací a interaktivních prvků musíme být pozornější a vzít do úvahy každý malý detail a případné překážky.

  Odkazy a další zdroje

  Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC): Klimatická změna 2013, Fyzikální základy

  www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

  Evropská komise: Doprava EU v číslech 2012

  www.ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf

  Ecological Transport Information Tool (EcoTransIT):

  www.ecotransit.org/

  Siemens: Přehled lokomotivy Vectron

  www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/rail-solutions/locomotives/vectron/pages/vectron.aspx

  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: Trendy v celosvětových emisích CO2 – Zpráva za rok 2013

  www.edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/pbl-2013-trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU