Právní upozornění english português magyar České

Ženy jako strojvůdkyně

Rovnost žen a mužů

 

Shrnutí

Druhá instalace v Železničním muzeu se věnuje rovnosti žen a mužů. Jedná se o pětiminutový dokumentární film o dvou maďarských ženách, které pracují jako strojvůdkyně.

Instalace se svým tématem váže jak k programu Museo Mundial, tak i k profilu Maďarského železničního muzea. K dosažení rovnosti žen a mužů na celém světě vede ještě dlouhá cesta. Proto si svým dokumentárním snímkem dáváme za cíl přitáhnout návštěvníky k tomuto tématu a upoutat jejich pozornost k problematice, která se týká hlavně tzv. rozvojových zemí.

Podrobnosti

 • Instalaci jsme realizovali ve formě televizoru umístěného v sále naší hlavní budovy, v němž běží dokumentární film. Tento dokument s anglickými titulky můžete zhlédnout zde.
 • Hlavním důvodem, proč jsme zvolili pro představení tématu právě tuto metodu, byl fakt, že mezi statickými a interaktivními výstavními prvky muzea se film ještě nevyskytoval. Tímto způsobem můžeme zprostředkovat maximum informací v nejkratším možném čase.
 • Dokument upozorňuje na dva mezinárodní příklady žen, které pracují jako strojvůdkyně (v Malajsii a Dubaji).
 • Jsme potěšeni, že můžeme našim návštěvníkům představit skutečnost, že historie řízení vlaků získala nový milník v roce 2012, kdy Maďarská železniční společnost otevřela kurz strojvedoucích pro ženy.
 • Téma krátkého dokumentu odkazuje k Rozvojovému cíli tisíciletí (MDG) 3 ("Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti"). Dále se domníváme, že je velmi důležité zvyšovat povědomí o MDG 2 ("Dosáhnout základního vzdělání pro všechny") zejména v oblastech, kde ještě nebylo dosaženo rovnosti žen a mužů.

  Rozpočet a zdroje

  Filmová hudba

  16 €

  Filmová produkce

  1 155 €

  Palivo

  60 €

  Jízdenka na vlak

  4 €

  Přepis a fotografie

  300 €

  Celkem

  1 535 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok

  Výběr tématu a instalace pro daný účel

  V případě této instalace bylo snadné najít téma, které odpovídá Rozvojovým cílům tisíciletí a zároveň spadá do profilu Železničního muzea. Rozhodli jsme se představit ženy, které nedávno prošly zkouškou na řidičku lokomotivy a které se jako první v Maďarsku rozhodly pro kariéru, která byla dříve určena pouze mužům. Nejlepší volbou bylo představit je v krátkém filmu. Film lze sledovat v hale muzea.

  2. krok

  Kontaktování partnerů                                        

  Maďarské státní dráhy (MÁV-START Zrt.) zavedly strojvůdcovský výcvik pro ženy, který do té doby v Maďarsku neexistoval. To nás přivedlo na myšlenku zapracovat problematiku rovnosti žen a mužů do jedné z instalací projektu Museo Mundial. Zeptali jsme se dam, které již jako strojvůdkyně pracují, a navrhli jim účinkovat v našem krátkém filmu. Ochotně souhlasily.

  3. krok

  Příprava plánu

  Plánovali jsme obsah filmu. Vedle maďarských řidiček vlaků jsme chtěli zmínit další pozitivní příklady z celého světa, stejně jako skutečnost, že v některých částech světa ženy dokonce nemají možnost studovat, natož dělat kariéru zamýšlenou původně jen pro muže. Ve snaze získat podrobnější informace jsme mluvili i s manažerem strojvůdcovského výcviku v MÁV-START Zrt.

  4. krok

  Zapojení filmařů

  Po získání cenových nabídek jsme našli profesionální filmařský tým, který by za velmi příznivých podmínek natočil a sestříhal film včetně finálních úprav.

  5. krok

  Příprava finálního scénáře

  Nejprve ze všeho jsme upravili scénář. Ve druhém kroku sehnali z archivů fotografie afrických a asijských žen a napsali text pro komentář filmu.

  6. krok

  Naplánování natáčecích dnů

  Jedním z nejobtížnějších úkolů byla organizace natáčecích dnů. Vzhledem k tomu, že všichni aktéři filmu pracují na plný úvazek, bylo těžké najít společný den, kdy by byli k dispozici pro filmování.

  7. krok

  Dokončení natáčení a postprodukce

  Po natáčení musel být film sestříhán a doladěn. Poté byl načten komentář, dodělán zvuk a také titulky.

  8. krok

  Zveřejnění a implementace v muzeu

  Film je kontinuálně promítán ve vstupní hale muzea na televizoru pomocí USB flash disku. Vedle toho jsme snímek nahráli i na webové stránky muzea a také na YouTube.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Díky filmu je celá výstava mnohem rozmanitější, protože takový formát dosud nebyl použit. Samotný přístroj nezabírá takřka žádné místo a je umístěn na jednom z nejrušnějších míst v Železničním muzeu, hlavní vstupní hale, kde na něj vidí všichni návštěvníci.

  Zápory

  • Bylo poměrně obtížné zorganizovat natáčecí dny, protože aktéři snímku permanentně pracují, a navíc každý den ujedou dlouhé vzdálenosti.

  Získané poznatky

  • Neměli jsme předem žádné zkušenosti s filmováním, takže jsme byli velmi rádi, že jsme našli profesionálního subdodavatele pro provedení filmu, který byl základem pro úspěšnou realizaci.

  Odkazy a další zdroje

  Youtube video o první strojvůdkyni v Asii, v Bombaji

  www.youtube.com/watch?v=_gP1u-yNBeM

  Článek o Mumtaz Kazi, první strojvůdkyni v Asii

  www.twocircles.net/2011may16/mumtaz_kazi_%E2%80%93_asia%E2%80%99s_first_woman_diesel_engine_driver.html#.VdQzEKTtmko

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU